DP godkendt kursus for psykologer og familieterapeuter: ‘Sorg i familien – viden, praksis og virksomme interventioner’

At miste en forælder eller søskende er en af de mest traumatiske oplevelser, et barn/teenager kan opleve. Familienetværket, som barnet/teenageren er afhængige af, er svækket og måske ikke i stand til at yde optimal støtte.

Den tilbageværende forælders manglende evne til at håndtere tabet, kan påvirke deres måde at kommunikere sensitivt og åbent om tanker og følelser med barnet/teenageren. Barnet/teenageren kan opleve en grundlæggende rystelse af tillid til sig selv og andre, og kan som følge af tabet, være præget af magtesløshed, savn og utryghed. 

Det kan være svært for barnet/teenageren at forstå og udtrykke følelser, og han eller hun kan føle sig anderledes og alene, idet venner og det sociale netværk ikke altid ved, hvordan de kan hjælpe. Hvis netværket, og de nære omsorgspersoner, ikke formår at være nærværende og ressourcefulde voksne, kan oplevelsen af at føle sig anderledes og alene få negative konsekvenser for barnets/teenagerens videre udvikling, identitet og tilknytning til andre.  

Som fagprofessionel er det afgørende at kunne understøtte og tilbyde kvalificeret hjælp til familier som oplever voldsomme livsomstændigheder. Formålet med kursusforløbet er, at du med afsæt i forskning, praksiserfaringer og elementer fra evidensbaserede behandlingsindsatser, tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at understøtte familiernes evne til at håndtere et dødsfald på den mest hensigtsmæssige måde. Ved at understøtte familien, og ikke kun barnet, er du med til at sikre, at sorg i forbindelse med tabet af en forælder eller søskende ikke får afgørende betydning for barnets/teenagerens videre udvikling og funktionsniveau.  

For at kunne arbejde med ovenstående, vil du derfor i forbindelse med kursusforløbet, blive præsenteret for centrale sorginterventioner fra Irvin Sandlers Family Bereavement Program, Poul Boelens Griefhelp, samt Børn, Unge & Sorgs eget interventionsprogram ‘Sorgterapi’.  

Tilbud til kommuner

Hvis I som kommune ønsker at opkvalificere en medarbejdergruppe – eller I er flere kommuner, der ønsker at gå sammen – så kommer vi gerne ud og afholder kurset lokalt hos jer.

Kontakt os for nærmere her: kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.

Om underviserne

Villy Kring er cand.psych.aut og specialist i psykoterapi hos Børn, Unge & Sorg, der er en del af Det Nationale Sorgcenter.

Villy har gennem en årrække arbejdet med særligt fokus på terapi og intervention i forhold til børn og unge som efterladte efter tab af forælder eller søskende. Villy har dertil mange års erfaring med individuel-, familie- og gruppeterapi i forhold til børn og unge, og har været leder af et familiecenter med indsatser i forhold til udsatte børn, unge og familier. Villy har også undervist forskellige faggrupper med henblik på kvalificering af sociale indsatser på børne- ungeområdet, og underviser på det DP-godkendte kursusforløb for psykologer, som afholdes den 7. juni 2021.

Thomas Sønderby Boesen er cand.psych.aut og ansat som specialpsykolog i Børn, Unge & Sorg, der en del af Det Nationale Sorgcenter.

Thomas har solid undervisererfaring og har gennem en årrække også arbejdet med særligt fokus på terapi og intervention både i forhold til børn og unge som efterladte efter tab af forældre og søskende, eller børn og unge som pårørende til alvorligt syge forældre eller søskende. Thomas er underviser på kursusforløbet for familieterapeuter, som afholdes den 9. juni 2021.

Du vil derfor møde undervisere på kursusforløbene, som: 

 • Har solid praksiserfaring i arbejdet med familier, som oplever voldsomme livsomstændigheder. 
 • Arbejder med individuelle og gruppebaserede behandlingssamtaler med pårørende og efterladte børn/teenagere og deres familier.
 • Er opdateret på nyeste viden inden for sorg og sorgreaktioner. 
 • Har solid undervisererfaring.
 • Mestrer at omsætte teori til praksis. 

Det Nationale Sorgcenter har mange års erfaring med sorgarbejde og har de sidste fem år arbejdet med implementering af evidensbaserede metoder i behandlingsarbejdet. Et behandlingsarbejde, hvor 84 pct. af de adspurgte svarer, at de har fået det ‘bedre’ eller ‘meget bedre’ efter endt behandlingsindsats. 

Det Nationale Sorgcenter har mange års erfaring med sorgarbejde og har de sidste fem år arbejdet med implementering af evidensbaserede metoder i behandlingsarbejdet.

Om kurset: Sorg i familien – viden, praksis og virksomme interventioner

Kurset er godkendt hos Dansk Psykolog Forening (DP) i forhold til tværgående modul, sorg og krise hos børn. Kurset giver merit på 12 timer i det tværgående modul i alle 10 specialistuddannelser. Kurset understøtter din læring og træning i arbejdet med effektive interventioner over for børn/teenagere og deres familier, som oplever voldsomme livsforandringer. Kurset giver dig forskningsbaseret viden om sorg og sorgreaktioner samt færdigheder og kompetencer til at arbejde med centrale interventionsmetoder over for børn/teenagere og deres forældre. 

Du får den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om:    

 • Forståelsesmodeller vedr. sorg,
 • Betydningen af forældrenes coping i forbindelse med tab,
 • Sorgproces herunder tegn på belastningsreaktion, traumatisering og sorgreaktioner, 
 • Børn og unges reaktionsmønstre i forbindelse med voldsomme livsforandringer,
 • Interventionsmuligheder med afsæt i evidensbaserede behandlingsprogrammer.

Du får viden, færdigheder og kompetencer til: 

 • Fremme det dialogiske samspil med familier i sorg,
 • Vurdere behovet for centrale interventionsmuligheder til børn/ teenagere og deres familier,
 • Fremme forældrekompetence i forhold til at støtte børnene i deres sorg,
 • Belyse komplicerede sorgreaktioner, herunder tegn på angst, depression og PTSD.

Temaer i kurset 

 • Forståelsesmodeller vedr. sorg,
 • Psykoedukation målrettet familier der oplever voldsomme livsforandringer, 
 • Teoretisk- og erfaringsbaseret viden herunder tegn på belastningsreaktioner, risiko- og beskyttende faktorer i familien,
 • Træning i evidensbaseret interventioner,
 • Viden om integration af nye interventionsmetoder,
 • Værktøjer til at hjælp barnet/teenageren/forælderen i at understøtte egen evne til at håndtere sorgen. 

Undervisningsform 
Læringsmålene for kurset opfyldes ved at vi introducerer, demonstrerer og afprøver det lærte. Dette sker blandt andet løbende via øvelser.  

Det Nationale Sorgcenter har i forbindelse med andre kurser og uddannelsesforløb gode erfaringer med e-læring som en del af et kursusforløb. Ved hjælp af videoer, podcast, billeder med speak, og opgaver tilgodeser e-læring kursisternes forskellige læringsstile. E-læring forløbet vil indeholde mindre tests, som skal gennemføres, for at fortsætte kurset. Det Nationale Sorgcenter har via en e-lærings platform, der er GDPR-sikret, mulighed for at registrere kursisternes gennemførelse af den første kursusdag, før mulighed for opstart på kursusdag 2.

Kursusbevis 
Der udstedes kursusbevis, hvis fraværet ikke overstiger 10% af det godkendte timeantal. Hvis kursisten er forhindret i fuldt fremmøde udstedes et deltagerbevis med reduceret timeantal. 

For yderligere inspiration 
Se mere på www.sorgcenter.dk.

Tid & varighed 

 • Kursusdag 1: Online – åben i perioden 1. maj 2021 til 1. juni 2021  
 • Kursusdag 2: For psykologer – 7.juni 2021, kl. 10.00-17.00 
 • Kursusdag 3: For familieterapeuter – 9.juni 2021, kl. 10.00-17.00
 • Varighed: I alt 12 timer 
 • Kursusdag 1 skal gennemføres i perioden 1. maj 2021 – 1. juni 2021 og være afsluttet inden deltagelse på Kursusdag 2
 • OBS! Såfremt COVID-19-restriktioner forhindrer fysisk fremøde kan kursusdage evt. blive gennemført som online-baseret kursus og/eller medføre flytning af kursusgennemførelse til efteråret 2021.

Sted 
Det Nationale Sorgcenter 
Kejsergade 2, 2 sal 
1155 København K

Hvis I som kommune ønsker at opkvalificere en medarbejdergruppe – eller I er flere kommuner, der ønsker at gå sammen – så kommer vi gerne ud og afholder kurset lokalt hos jer. Kontakt os for nærmere her: kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.

Pris 
DKK 2.500,- ekskl. moms pr. deltager. 
Der serveres croissant, kaffe/the, frugt, samt frokost.

Målgruppe
Kurset er målrettet psykologer og familieterapeuter.
Kurset er godkendt hos Dansk Psykolog Forening.

Antal deltagere
Max. 25 deltagere. 

Tilmelding
Senest onsdag den 14. maj 2021 på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.
OBS! Ved tilmelding skal medsendes/vedhæftes relevant eksamensbevis.

For yderligere information
Kontakt Det Nationale Sorgcenter, Kompetencecenteret på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk / tlf. 70 266 766.