Åben terapigruppe for 20-27-årige

Om åbne terapigrupper for 20-27-årige 

I en åben terapigruppe kan man få hjælp i det omfang og af den varighed, man har brug for. Man går typisk i gruppen omkring 1 år. Gruppedeltagerne mødes hver uge, 2½ time ad gangen. Gruppesessionen består af to timers terapi uden pause og derefter en halv times ”eftersnak”, hvor gruppens deltagere, uden terapeuter, taler sammen om hverdagsting. Der er 8 deltagere i gruppen, der alle har mistet en eller begge forældre.

Terapiformen er sorgfokuseret individuel terapi i gruppe. Terapien er struktureret således, at alle deltagere kommer på hver gang. Der arbejdes med forskellige emner, der er relevante, når man har mistet en eller begge forældre, og emner, der er specifikt relevante for den enkelte deltager. Gruppen bliver ofte inddraget med mulighed for kommentarer om, hvordan det påvirker den enkelte, og hvilke tanker og følelser, det giver anledning til.

Gruppedeltageren får som hovedregel en hjemmeopgave for til hver gang i form af at skrive et brev, tage billeder med eller løse en given opgave i forhold til familie eller venner (fx fortælle andre, hvordan man har det efter at have mistet en forælder).

At starte i en gruppe i Børn, Unge & Sorg er et valg om at prioritere et forløb, hvor man får mulighed for at bearbejde sin sorg i en unik ramme med andre i samme situation. Det kan til tider sætte sit præg på hverdagen, at sorgens følelser forstærkes gennem arbejdet i gruppen og det kan være hensigtsmæssigt at involvere og hente støtte hos en eller flere, når man gennemgår et personligt sorg- og udviklingsarbejde i BU&S.