Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Børn, Unge & Sorgs evidensprojekt

Nyskabende udviklingsprojekt i dansk kontekst:

Børn, Unge & Sorg samler evidens, så alle udsatte børn og unge, som mister en forældre, kan sikres hjælp

Børn, Unge & Sorg får nu mulighed for at hjælpe langt flere børn og unge i sorg end før. Takket være Socialministeriet og en række fonde kan man over de næste fire år

 • udvikle og indsamle viden om, hvordan man bedst hjælper børn og unge
 • give denne viden videre til psykologer i danske kommuner, så man der kan give den rette professionelle hjælp – pr. juni 2017 og frem til 2018 undervises i første omgang medarbejdere fra tre kommuner, læs mere om det kommunale samarbejde
 • skabe langt større klarhed over, hvem der skal have professionel hjælp, og hvem der kan klare sig med familiens og venners hjælp.

I videoen herunder kan du høre om vidensprojektet – set gennem ministerens, forskerens og direktørens øjne.

Børn, Unge & Sorg evidensbaseret metode

“Vi ved, at af ti børn og unge, der mister en far eller mor, kan de syv klare sig med hjælp fra deres eget netværk. Tre har brug for psykologisk behandling. Det er de tre ud af de ti, vi skal identificere og hjælpe i dette evidensprojekt”, siger Børn, Unge & Sorgs direktør Preben Engelbrekt: “Vi har i hele vores levetid ønsket landsdækkende at kunne hjælpe de mest udsatte børn og unge, der mister, men vi har ikke haft ressourcerne til det”, fortæller han.

Derfor er ideen om evidensprojektet opstået, og første stadium er at udvikle en velbeskrevet og gennemprøvet metode, der efterfølgende vil blive evidensbaseret.

Udbredelse til hele Danmark

“Med metoden kan tilbuddet udbredes til hele Danmark”, siger Preben Engelbrekt. Dermed bliver Børn, Unge & Sorg en af de første danske organisationer, der arbejder med at udvikle en evidensinformeret metode, som efterfølgende afprøves på en sådan måde, at man med tiden vil opnå en evidensbaseret metode.

Der er således tale om et nyskabende udviklingsprojekt i dansk kontekst, som både vil gøre en forskel for målgruppen samt for udviklingen af evidensbaserede metoder fra praksis på andre områder inden for det sociale felt.

Denne viden vil blive stillet til rådighed for alle interesserede, idet forskningscentret vil udarbejde en drejebog til andre organisationer, som ønsker at udvikle en evidensbaseret metode fra praksis:

“Tanken og håbet er, at vores overvejelser, udfordringer og succeser kan komme andre organisationer til gode, og at det vil give flere lyst til at arbejde med evidens”, siger Preben Engelbrekt.

Projektets referencegruppe

 • Tobias Høygaard Lindeberg, chef for Forskning og Udvikling, Professionshøjskolen Metropol
 • Steffen Bohni Nielsen, partner at PwC, Public Welfare
 • Barbara Palmer, psykolog, specialist i psykoterapi & supervision, mentor i forældreprogrammet De Utrolige År.
 • Carsten Strømbæk Pedersen, kontorchef i Socialstyrelsen

Kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Gitte Horskjær Hansen på e-mail: ghh@sorgcenter.dk

Login

Forum for Evidensprojekt

Gå til forum hvis du ér logget ind

FAKTA:

 • For hver 10.000 børn var der i 2014 121, der havde mistet en forælder.
 • 58.326 mellem 0 og 27 år har mistet en mor eller en far.
 • Godt 14.000 er under 17 år, godt 44.000 mellem 18 og 27 år
  (Kilde: Danmarks Statistik april 2015)

En indsats i Børn, Unge & Sorg kommer mere end 20 gange igen for det offentlige: For hver barn/ung i alderen 0 til 17 år, der har mistet en forælder, og som får hjælp i Børn, Unge & Sorg, forventes det offentlige at spare ca. 230.000 kr. – I gennemsnit koster et forløb for et barn eller en ung 11.000 kr.

(Kilde: Rambølls Cost-Benefit-Analyse af Børn, Unge & Sorg 2012)

ØKONOMI

Projektet er støttet af VELUX FONDEN, Helsefonden, Ole Kirks Fond, Færchfonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond foruden Socialministeriet. Det samlede budget er på 11.5 mio.

Grafisk overblik over projektets firårige periode:

Grafisk overblik over evidensprojektets firårige periode:

 

 

Dette skal ske i projektets fire år:

2015 - første projektår:

2016 - andet projektår:

2017 - tredje projektår:

2018 - fjerde projektår:

Tidligt i projektets første år påbegyndes arbejdet med at klarlægge, systematisere og nedskrive den eksisterende metode i Børn, Unge & Sorg. Samtidig vil vi ved hjælp af den internationale litteratur på området sikre, at projektet indarbejder den nyeste viden om hvilke interventioner, der skaber effekt for børn og unge med kompliceret sorg.

Den nye Børn, Unge & Sorg-metode vil formentlig lægge op til kompetenceudvikling for psykologgruppen, så de ved projektets andet år kan påbegynde implementeringen af den nye Børn, Unge & Sorg-metode.

I projektets andet år begyndes afprøvningen af den evidensbaserede metode i Børn, Unge & Sorg. Dette skal ses som et ”arbejdende laboratorium”, hvor den nye metode afprøves og videreudvikles i en række sorggrupper.

Metoden vil løbende blive diskuteret og justeret i samråd mellem psykologerne og forskningscentret og ved hjælp af kvalitative og kvantitative evalueringer fra gruppedeltagere, så vi ved udgangen af år to er klar til at påbegynde udviklingen af de endelige manualer og materialer. Alle metoder følges tæt og evalueres i samarbejde med en kvalificeret ekstern evaluator.

I år tre konsolideres metoden i Børn, Unge & Sorg, hvor alle psykologer anvender metoden til efterladte børn og unge. I det tredje år igangsættes også det formelle samarbejde med kommunerne i forhold til træning og rekruttering, så kommunerne er klar til at starte sorggrupper op i projektets fjerde år. Kontakten til potentielle kommuner er dog etableret allerede i projektets første år, idet en tidlig dialog med kommunerne vil være med til at sikre, at vi får udviklet metoder og manualer, der giver mening i kommunernes hverdag.

Projektets hovedfokus i det fjerde år kommer til at ligge i de tre pilotkommuner, som nu afprøver metoden. Både psykologer og forskningscentret skal fortsat yde støtte til kommunerne i form af supervision og evaluering m.v.

Forskningscenter og projektgruppen vil, for at udbrede metoden, arbejde videre med materialer, manualer og deltage på konferencer og lign. Da metoden ved projektets afslutning vil være fuldt implementeret i Børn, Unge & Sorg, og tre danske kommuner vil have afprøvet metoden i projektets fjerde år, er vi fremme ved vores langsigtede målsætning, nemlig at sikre evidensbaseret rådgivning af høj kvalitet til børn og unge i risikogruppen for at udvikle kompliceret sorg eller som allerede har kompliceret sorg, i en form, der kan implementeres i landets kommuner.

Hør minister for børn og sociale forhold Manu Sareens videohilsen om evidensprojektet:

 

 

 


Kontakt