Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Børn, Unge & Sorgs værdigrundlag

Vi skaber håb og udvikling
– gennem fællesskab, viden og mod

 

Vi skaber håb og udvikling gennem FÆLLESSKAB:

Vi skaber relationer:

 • Vi støtter børnene og de unge i at skabe og genskabe relationer i deres netværk.
 • Tilbuddene i Børn, Unge & Sorg giver børnene og de unge mulighed for – i mødet med andre – at genkende følelser og reaktioner. Det skaber samhørighed og mindsker ensomhedsfølelsen.
 • Vi vægter samarbejde mellem afdelingerne i Børn, Unge & Sorg, faglige dage, fælles frokost og sociale arrangementer for medarbejdere og frivillige.
 • Vi vægter partnerskaber, CSR og eksternt samarbejde. Sådanne relationer give mulighed for at udvikle os og vores tilbud.

Vi skaber tryghed:

 • Vi arbejder for, at Børn, Unge & Sorg opleves som et imødekommende og trygt sted at være for både brugere, frivillige og ansatte.
 • Vi vægter en hjemlig og hyggelig indretning, og at det er nemt for brugerne at komme til rådgivningerne.
 • Vi hjælper hinanden.

Vi deler med hinanden:

 • De frivillige og brugerne deler deres erfaringer, følelser, reaktioner og oplevelser med hinanden.
 • Vi skaber rum/mulighed for at dele med hinanden – vi lytter og er åbne.

Vi er nærværende:

 • Vi er nærværende, omsorgsfulde, oprigtige og opmærksomme over for brugere, frivillige og hinanden.

 

Vi skaber håb og udvikling gennem VIDEN:  

Vi producerer viden:

 • Vi indsamler eksisterende viden og forskning og bidrager med ny viden på området.
 • Vi videreudvikler teorier og metoder.

Vi anvender børnenes og de unges egen viden:

 • De frivillige bruger deres dyrekøbte erfaringer og viden til at vise andre unge vej gennem krisen eller sorgen.
 • Grupperne giver børnene og de unge mulighed for at bruge deres viden og erfaring til at støtte hinanden.

Vi oplyser:

 • Vi udbreder vores viden internt mellem afdelinger og i faggrupperne.
 • Vi deler ud af vores viden eksternt ved at italesætte, debattere og formidle den i det offentlige rum, både nationalt og internationalt.

 

Vi skaber håb og udvikling gennem MOD:

Vi bryder tabuer:

 • Vi taler åbent om sygdom og død.
  Vi italesætter det svære i det offentlige rum.

Vi udfordrer:

 • Vi udfordrer indflydelsesrige personer til at tage ansvar – politisk, økonomisk og gennem og partnerskaber.
 • Vi udfordrer hinanden gennem nye opgaver.
 • Vi udfordrer børnene og de unge til at tage fat på det svære.

Vi sætter os selv i spil:

 • De frivillige bruger sig selv – deres personlige historie, erfaring og udvikling – til at vise andre, at der er håb forude trods sygdom og død i familien.
 • Medarbejderne omsætter teori og metode gennem egen person i det terapeutiske arbejde.
 • Vi er risikovillige – organisationen afprøver nye metoder og ideer. Medarbejderne tør prøve nyt og opfordres til det.
 • Medarbejdere berøres alle personligt gennem daglig konfrontation med egen dødelighed.