Børnetilbuddet

Om børnetilbuddet

Et samlet forløb til dit barn i BU&S vil bestå af 1-8 individuelle samtaler, 10 ugentlige gruppesessioner á 1½ time, og en afsluttende samtale med dig og dit barn. I hele dit barns forløb vil I være tilknyttet den samme terapeut. Undervejs i gruppeforløbet afholdes et fælles møde med Jer forældre/omsorgspersoner til børnene i gruppen. Der er også mulighed for at tilbyde en individuel forælder-konsultation undervejs. De individuelle samtaler vil typisk ligge forud for gruppeforløbet, og skal hjælpe til at bearbejde dybereliggende problemer, og forberede til det kommende gruppeforløb.

Tæt på gruppestart, vil du og dit barn blive indkaldt til en forsamtale, både for at vurdere om tilbuddet stadig er relevant, hvordan det samlede tilbud skal planlægges og få en orientering om gruppeforløbet.

Overordnet består gruppeforløbet af et fastlagt indhold. En gruppegang begynder typisk med små oplæg fra den eller de terapeuter, der leder gruppen. Herefter er der input fra børnene, samtale og brug af aktiviteter og lege i varierende omfang afhængig af lege og tema. Alle børnene bliver hørt hver gang, og opfordres til at byde ind med deres oplevelser af et givet emne.

Som forældre vil I blive inddraget i Jeres barns gruppeforløb, både rent praktisk med mails om gruppens næste temaer, hjemmeopgaver og ting, som Jeres barn skal medbringe til den følgende gruppegang. I inddrages desuden i løsningen af aktuelle opgaver til gruppegangene.

Et forløb i BU&S er en unik mulighed for, at dit barn møder andre børn, der har mistet en forælder, få talt om sin sorg, møde genkendelse og få egne reaktioner normaliseret. For at dit barn kan få bedst mulig udbytte af forløbet, er det nødvendigt med regelmæssig fremmøde og forberedelse til hver gang.

For yderligere uddybning af det konkrete indhold i et forløb i BU&S, vil der ved opstart blive udleveret en pjece.