Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Definition af sorg

Definition af sorg

I det offentlige rum bruges begrebet “sorg” bredt og beskriver ikke kun de reaktioner, som personer oplever efter tab af en nærtstående til døden, men også de reaktioner som kan opstå i forbindelse med fx skilsmisse, at have mistet arbejde, tab af fysisk funktion, at miste kæledyr og ved ufrivillig barnløshed. Dvs. at udtrykket ”sorg” bruges til at beskrive den hårde forandringsproces, som opstår i forbindelse med en negativ hændelse.

I Det Nationale Sorgcenter begrænser vi brugen af begrebet sorg til de reaktioner, som en person oplever efter et tab af en nærtstående person, sådan som det også oprindeligt er præsenteret i sorglitteraturen (Freud, 1917; Lindemann, 1944). Vi anerkender samtidigt, at personer, som har oplevet andre slags tab, kan gennemgå reaktioner, som i høj grad ligner dem, som kan opstå efter tab af en nærtstående person.