Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Det Nationale Sorgcenter søger uddannelseskonsulent

UDDANNELSESKONSULENT TIL DET NATIONALE SORGCENTER

Vil du havde ansvaret for at udbygge det strategiske samarbejde med regioner og kommuner ift. indsatser for mennesker i sorg? Vil du arbejde med formidling og konceptudvikling af indsatser i Det Nationale Sorgcenter? Vil du være med til at opbygge den eksterne del af vores kompetencecenter? Har du en baggrund som konsulent med viden og netværk inden for det sociale og/eller sundhedsfaglige felt? Har du politisk tæft og er du en dygtig formidler?

Så er jobbet som konsulent med ansvar for strategisk salg i Det Nationale Sorgcenter noget for dig.

VI TILBYDER
 • En spændende stilling i et center, der er under opbygning.  Vi er en arbejdsplads med et højt arbejdstempo, som vægter samarbejde og dedikation højt. 
 • Et selvstændigt job med meningsfulde opgaver i en organisation, hvor vi arbejder for, at sygdom og sorg ikke må ødelægge livet. 
I JOBBET SKAL DU: 
 • Bidrage til at udvikle kompetencecentret i Det Nationale Sorgcenter i forhold til uddannelse, kompetenceudvikling og implementering. Herunder kurser til hjemkøb, der foregår lokalt på arbejdspladser i regioner og kommuner.  
 • Udvikle koncepter på baggrund af efterspørgsel.
 • Sikre inddragelse af uddannelses-, sundheds- og socialpolitiske tiltag i kompetencecentrets arbejde.
 • Opbygge partnerskaber med kommuner, regioner og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Være i tæt dialog med beslutningstagere i region og kommuner om behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse.
 • Foretage markedsanalyser.
 • Synliggøre muligheder ift. udvikling af kompetencer på sorgområdet der svarer til efterspørgslen
 • Deltage i opgaver med undervisning, facilitering og implementering.
VI FORVENTER

At du vil være med til at udvikle og eksekvere strategien ift. udbredelse af kompetenceudvikling til fagprofessionelle i regioner og kommuner. Du er den som ser de næste muligheder og behov hos aftagerne, og bidrager til at udvikle og afsætte skræddersyede uddannelsestilbud. Du vil være den afgørende person for kompetencecentrets engagement med kommuner og regioner på sorgområdet. 

Mere konkret lægger vi vægt på, at du: 

 • har relevant kandidatuddannelse og mindst 5 års erfaring som konsulent gerne med faglig viden og praktisk erfaring inden for sorgområdet
 • har undervisningserfaring – og gerne erfaring med implementering
 • har stor erfaring med aktiv deltagelse i projektsalg og et relevant netværk. 
 • har stærke analytiske færdigheder og udmærker dig i kreativ problemløsning
 • har stærke kompetencer ift. at facilitere 
 • taler og skriver dansk på et meget stærkt fagligt niveau
 • er en holdspiller og med gode interpersonelle kommunikationsfærdigheder
 • kan lide at arbejde selvstændigt og opstille mål for dig selv, men samtidig formår at bevare et fokus på helheden og organisationens behov  
ANSÆTTELSESVILKÅR

Vi aflønner efter statens takster, og stillingen er uden højeste arbejdstid. 

ANSØGNINGSPROCEDURE

Du bedes sende din ansøgning og CV elektronisk til Ans.konsulent@sorgcenter.dk.

Stillingen forventes bemandet pr. 1. marts 2019. Deadline for ansøgning er d. 20. januar 2019. Vi forventer at afholde første ansættelsessamtale d. 24. januar. Samtale nummer to forventes at finde sted d. 28. januar 2019.

Hvis du ønsker yderligere informationer eller har spørgsmål til dette stillingsopslag, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Karina Madsen på 40888782.

Om Det Nationale Sorgcenter| Børn, Unge & Sorg

Det Nationale Sorgcenter Børn, Unge & Sorg blev etableret i 2000. Missionen var – og er – at arbejde for, at sygdom og sorg ikke ødelægger livet for børn og unge. Vi hjælper hvert år mere end 2.000 børn og unge, når alvorlig sygdom eller død rammer nærmeste familie. Vi har behandlingscentre i København, Århus og Odense, hvor vi også har tilknyttet frivillige.

Det Nationale Sorgcenter er et videns- forsknings- og kompetencecenter, der blev etableret i 2017 på bagrund af Børn, Unge & Sorgs mangeårige erfaringer og succes. Det Nationale Sorgcenter er en socialøkonomisk virksomhed. Her indsamler, systematiserer og forankrer vi viden om komplicerede sorgreaktioner og arbejder desuden med at styrke og koordinere forskningen i evidensbaserede behandlingsmetoder og med at koble ny viden sammen med praktiske erfaringer.

Vi har ambitioner om, at vores indsats resulterer i en endnu mere effektiv sorgbehandling af børn og unge, men også en bredere del af befolkningen, herunder efterladte voksne og ældre, da vi har evidens for, at vores arbejde ikke bare hjælper den enkelte, men også har en stor samfundsmæssig værdi. Vi modtager midler fra Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen, Københavns, Aarhus´ og Frederiksberg Kommuner, fonde, bidrag fra private og virksomheder.

Læs mere på www.sorgcenter.dk