Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Det Nationale Sorgcenter søger en konsulent

 • Sorgcenter
 • > Det Nationale Sorgcenter søger en konsulent
Det Nationale Sorgcenter søger en konsulent til udvikling og implementering af indsatser om sorg over for regioner, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Vil du være med til at opbygge kompetencecentret i Det Nationale Sorgcenter, som sikrer udviklingen og anvendelsen af evidensbaserede metoder til behandling af børn, voksne og ældre med behov for hjælp til bearbejde sorg?  Og kan du påtage dig ansvaret for at udbygge det strategiske samarbejde med regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.m. ift. kompetenceudvikling/uddannelse af fagprofessionelle sådan, at fagprofessionelle er klædt på til at håndtere og hjælpe mennesker i sorg?

Vi søger dig, der har en baggrund som konsulent inden for det sociale og/eller sundhedsfaglige felt. Med viden og netværk fra regioner og kommuner kan du udvikle, sælge og implementere både eksisterende, men også helt nye koncepter og produkter, som har til mål at uddanne og udvikle fagprofessionelle, så de bedre kan forstå, opspore og visitere borgere med behov for hjælp til at bearbejde sorg. Har du samtidig politisk tæft, så er jobbet som konsulent i Det Nationale Sorgcenter måske noget for dig.

Vi tilbyder:
En spændende stilling i Det Nationale Sorgcenter, som er under opbygning. Vi er en arbejdsplads med et højt arbejdstempo, som vægter samarbejde og dedikation højt.

Du bliver en del af kompetence-centret, der består af 7 medarbejdere. Som konsulent kommer du til at arbejde både selvstændigt, men også tæt sammen med dine kollegaer, der har baggrund som fx. forskere, psykologer mv.

Vi tilbyder et selvstændigt job med meningsfulde opgaver i en organisation, hvor vi arbejder for, at sygdom og sorg ikke må ødelægge livet.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Opbygning af partnerskaber med kommuner og regioner og andre relevante samarbejdspartnere om indsatser, der skal forebygge eller behandle sorg hos både børn, voksne og ældre
 • Salg af uddannelses- og kursusforløb til regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.m. inden for sorg-området
 • Tæt dialog med beslutningstagere i region og kommuner om behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse på sorg-området.
 • Ansvar for at inddrage uddannelses-, sundheds- og socialpolitiske tiltag i Kompetencecentrets arbejde mhp. udvikle konkrete indsatser som kan anvendes over for kommuner og regioner.
 • Markedsanalyser, så Kompetencecentret kan udbyde relevante tilbud og kurser til sine målgrupper
 • Proaktivt og strategisk at udforske muligheder ift. udvikling af indsatser på sorgområdet, der svarer til efterspørgslen
 • Udvikling af koncepter på baggrund af efterspørgslen

Vi forventer:
Vi forventer at du i dag arbejder som konsulent og har erfaring med strategisk relationssalg, konceptudvikling og samarbejde med aktører inden for social- eller sundhedssektoren. Og at du vil være med til at udvikle og eksekvere Det Nationale Sorgcenters strategi ift. udbredelse af kompetenceudvikling på sorgområdet til fagprofessionelle i regioner, kommuner og hos uddannelsesinstitutioner.

Med din dybe interesse for sundhedsområdet og -politik er du den, der ser de næste muligheder og behov hos aftagerne og bidrager til at afsætte skræddersyede uddannelsestilbud. Du vil være den afgørende person for kompetencecentrets engagement og samarbejde med kommuner og regioner på sorgområdet.

Mere konkret lægger vi vægt på, at du:

 • har relevant kandidatuddannelse og mindst 3 års erfaring som konsulent
 • har faglig viden og erfaring inden for social- eller sundhedsområdet
 • har erfaring med aktiv deltagelse i projektsalg og et relevant netværk inden for regioner, kommuner og gerne også uddannelsesinstitutioner
 • har erfaring med at konvertere politiske idéer til konkrete indsatser
 • har stærke analytiske færdigheder
 • er vant til og har erfaring med konceptudvikling og kreativ problemløsning
 • taler og skriver dansk på et meget stærkt fagligt niveau
 • er en holdspiller og har gode interpersonelle kommunikationsfærdigheder
 • kan lide at arbejde selvstændigt og opstille mål for dig selv, men samtidig formår at bevare et fokus på helheden og organisationens behov

Ansættelsesvilkår
Vi aflønner efter statens takster, og stillingen er uden højeste arbejdstid.

Ansøgningsprocedure
Du bedes sende din ansøgning elektronisk til Ans.konsulent@sorgcenter.dk vedlagt CV. Stillingen forventes bemandet hurtigst muligt. Deadline for ansøgning er løbende ligesom vi løbende afholder samtaler.

Hvis du ønsker yderligere informationer eller har spørgsmål til dette stillingsopslag, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Karina Madsen på 40888782 eller Management Konsulent fra Mercuri Urval Henriette von Essen-Leise på tlf. 2943 5048.

Om Det Nationale Sorgcenter| Børn, Unge & Sorg

Børn, Unge & Sorg blev etableret i 2000. Vi arbejder for, at sygdom og sorg ikke ødelægger livet for børn og unge. Vi hjælper hvert år mere end 2.000 børn og unge, når alvorlig sygdom eller død rammer nærmeste familie. Vi har behandlingscentre i København, Århus og Odense, hvor vi også har tilknyttet frivillige

Børn, Unge & Sorg blev i 2017 udpeget af Sundhedsstyrelsen til at etablere Det Nationale Sorgcenter. Her indsamler, systematiserer og forankrer vi viden om kompliceret sorgreaktioner og arbejder desuden med at styrke og koordinere forskningen i evidensbaserede behandlingsmetoder og med at koble ny viden sammen med praktiske erfaringer.

Vi har i efteråret modtaget en satspuljebevilling til behandling til ældre. I 2019 begynder arbejdet med at udvikle manualen og fra 2020 tilbyder Det Nationale Sorgcenter et gruppeterapeutisk tilbud til efterladte ældre.

Vi modtager midler fra Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen, Københavns, Aarhus og Frederiksberg Kommuner, fonde, bidrag fra private og virksomheder.

Læs mere på www.sorgcenter.dk