Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Afslutningstale ved direktør Preben Engelbrekt

  • Sorgcenter
  • > Afslutningstale ved direktør Preben Engelbrekt
Afslutningstale ved Direktør i Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt ved Sorgkonference 2018

Kære deltagere,
Kære oplægsholdere,
Kære samarbejdspartnere,

Død og sorg er ’det nye sort’ læste jeg for nylig i en avis.

Og ja, der er ingen tvivl om at død og sorg i disse år er genstand for stor opmærksomhed og interesse. Fra forskerside, fra mange organisationers side, fra politikernes side, fra sundhedsvæsenets og fra mediernes side. Og hvor er det godt!

For når vi er flere og flere fra organisationslivet, forskningsverdenen, sundhedsvæsenet og kommunerne, der søger at sætte død og sorg på dagsordenen, så skyldes det en stigende efterspørgsel efter viden og hjælpemuligheder – både fra efterladte selv, fra pårørende og fra det personale, der som de fleste af jer i salen i dag, står ansigt til ansigt med mennesker, der har mistet. Og det skyldes en stigende erkendelse hos beslutningstagere om at det koster både mennesker og samfundet dyrt ikke at give den nødvendige og tilstrækkelige støtte til en de næsten 15-20 pct. af alle efterladte, der har brug for specialiseret sorgterapi.

Når medierne vælger at rette fokus mod et område, der kan være svært og tungt at formidle, så er det uden tvivl fordi et stort – og stigende – antal mennesker efterspøger både viden, samtale, debat og refleksion om de forhold i vores liv, som har størst betydning for vores trivsel. Både når det gælder vores hverdag, vores sundhed og vores mulighed for overhovedet at se eller finde en mening med tilværelsen. 

Jeg håber meget på, at vi fremover kan styrke det brede samarbejde mellem alle sorgområdets aktører. Det er helt, helt nødvendigt, hvis vi skal forbedre hjælpen til mennesker, der risikerer at få tilværelsen ødelagt af sorg. Forebyggelse og behandling af komplicerede sorgreaktioner skal være en kerneopgave i sundhedsvæsenet og skal ikke fortsat bæres alene af ’gode viljer’ og ildsjæle. Sorg skal have et selvstændigt fokus – både politisk, i vores uddannelser på sundhedsområdet og i det daglige arbejde.

Jeg synes, vi har virkelig gode forudsætninger for at lykkes med en indsats i Danmark! Der er politisk opbakning og opbakning fra fondsverden. Der er et stærkt, engageret og meget aktivt forskningsmiljø, der er dygtige og veluddannede fagprofessionelle, der brænder for at gøre en forskel for deres patienter og sårbare borgere og der er et stort civilsamfund og organisationsliv, der også har en enorm rolle at spille for efterladte.  

Mit håb er, at vi i Danmark kan gå forrest og vise vejen internationalt. Vise hvordan man på sorgområdet kan arbejde systematisk både med forebyggelse og behandling, men også med folkeoplysning og aftabuisering. Men det kræver, at vi alle har lyst til at mødes på tværs af faggrupper, brancher, sektorer og forvaltninger som vi gør i dag og udveksle viden og erfaringer.  

I kan starte med – lige om lidt, når I er på vej ud af salen – at tilmelde jer de faglige netværk, som vi i Det Nationale Sorgcenter netop nu tager initiativ til at etablere. Og så ses vi forhåbentligt til næste år, når TrygFonden og DNS afholder Sorgkonference 2019!

Tusind tak for i dag – og kom godt hjem.