Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Det Nationale Sorgcenter søger en erfaren psykolog i Odense

  • Sorgcenter
  • > Det Nationale Sorgcenter søger en erfaren psykolog i Odense

Vil du arbejde for, at sorg ikke ødelægger ældres liv? Vil du bidrage til at udvikle evidensbaserede metoder? Så er jobbet som psykolog i Det Nationale Sorgcenter noget for dig!

Det Nationale Sorgcenter er et videns- kompetence- og behandlingscenter som i et evidensbaseret og praksisnært miljø udvikler og arbejder med sorgterapi og behandling. Nu søger vi en psykolog til vores afdeling i Odense, da vi står over for at skulle udvikle og implementere et nyt indsatsområde: sorgterapi over for ældre.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et selvstændigt job i en organisation, der er i en større omstillingsproces, hvor du får stor mulighed for at være med til at præge og udvikle afdelingen i Odense.

For to år siden etablerede vi Det Nationale Sorgcenter, der bl.a. arbejder med behandling, systematisering og formidling af viden om komplicerede sorgreaktioner til fagpersoner. Det Nationale Sorgcenter har afdelinger i København, Århus og Odense, og der er i alt tre psykologer, som arbejder med ældreområdet.

For de tre psykologer vil der være et internationalt efteruddannelsesforløb i terapi til ældre med komplicerede sorgreaktioner og efterfølgende regelmæssig supervision af eksperter på området.

Vi er en dynamisk arbejdsplads med et højt arbejdstempo, som vægter samarbejde højt. Vi har organiseret os med inspiration fra den norske ”medarbejderskabsmetode”, som bygger på det forpligtende samspil i en organisation.

Vi forventer

Vi forventer, at du har erfaring med kognitiv terapi med voksne – meget gerne voksne sent i livet. Det er en fordel, hvis du har en del supervisions- og undervisningserfaring inden for sundheds- og/ eller socialområdet. Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring med eller kendskab til at arbejde evidensbaseret. Endelig er det vigtigt, at du har mod på at arbejde i en organisation, hvor faglige og forskningsmæssige argumenter er indlejret i en praktisk, politisk og økonomisk virkelighed, og hvor du får gode, faglige udfordringer.

Dine arbejdsopgaver vil overvejende bestå i:

* Opstart af behandling af ældre i Det Nationale Sorgcenter i tæt samarbejde med især dine to psykolog-kollegaer som er baseret i København. Du vil også have en psykolog-kollega i Odense, som primært er tilknyttet Børn, Unge & Sorg, hvilket du også vil have mulighed for at være én dag om ugen
* Udvikling af dansk manual med afsæt i en eksisterende international manual og praksis
* Individuel sorgterapi med ældre
* Medudvikle og lede terapisorggrupper for ældre
* Undervisning, kursus- og supervisionsforløb for fagprofessionelle, der i deres arbejde møder ældre, som har mistet en partner eller et barn
* Rekruttering, kvalificering og supervision i forhold til vores frivillige, som har mistet en nærtstående.

Ansøgningsprocedure

Du bedes sende din ansøgning og CV elektronisk på e-mailadresse: aeldre.psyk@sorgcenter.dk Ansættelse snarest muligt. Der afholdes løbende samtaler.

Hvis du ønsker yderligere informationer eller har spørgsmål til dette stillingsopslag, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Karina Madsen på 40 888 782 eller psykolog Morten Hedelund på 28 182 679.

Ansættelsesvilkår

Vi aflønner efter Statens takster. Der er tale om en fastansættelse i en fuldtidsstilling. Stillingen er med arbejdssted i Odense, hvor du vil have dit eget kontor i Dronningegården, et hyggeligt, socialt og centralt beliggende behandlingsfællesskab med gode faciliteter. Der kan forekomme begrænset rejseaktivitet og primært på Fyn.

Om Det Nationale Sorgcenter | Børn, Unge & Sorg

Børn, Unge & Sorg blev etableret i 2000. Vi arbejder for, at sygdom og sorg ikke ødelægger livet for børn og unge. Vi hjælper hvert år mere end 2.000 børn og unge, når alvorlig sygdom eller død rammer nærmeste familie. Vi har behandlingscentre i København, Århus og Odense, hvor vi også har tilknyttet frivillige

Børn, Unge & Sorg blev i 2017 udpeget af Sundhedsstyrelsen til at etablere Det Nationale Sorgcenter. Her indsamler, systematiserer og forankrer vi viden om komplicerede sorgreaktioner og arbejder desuden med at styrke og koordinere forskningen i evidensbaserede behandlingsmetoder og med at koble ny viden sammen med praktiske erfaringer.

Vi har i efteråret modtaget en satspuljebevilling til behandling til ældre. I 2019 begynder arbejdet med at udvikle manualen og fra 2020 tilbyder Det Nationale Sorgcenter et gruppeterapeutisk tilbud til efterladte ældre.

Vi modtager midler fra Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen, Københavns, Aarhus og Frederiksberg Kommuner, fonde, bidrag fra private og virksomheder.

Læs mere på www.sorgcenter.dk