Caféaften i København: Sorg og mærkedage

Synes du, at mærkedagene omkring din sorg er svære?
Har du måske svært ved at mærke dine følelser på de dage, hvor man “burde”? Føler du et tabu over at værne om mærkedage, eller føler du modsat et tabu over, at du ikke gør?

Det snakker vi lidt om til vores cafeaften torsdag d. 21 september. Marcus (26) og Frederik (24) har begge mistet en forælder og vil sætte lidt ord på, hvordan de har det med mærkedage.

Sorgrelaterede følelser og tabuer kan være svære at tale om og svære for ens omgangskreds at forstå. Cafeaftener er et trygt rum for sorgen, hvor alt kan deles. Vi frivillige, Frederik, Marcus, Amalie og Caroline, har alle 4 forskellige måder at håndtere mærkedage på.

Aftenen vil starte med oplæg fra hhv. Marcus og Frederik.
Efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål til de frivillige eller komme med egne erfaringer og tanker. Du er også velkommen til bare at lytte.

Kom alene eller tag en ven, kæreste eller anden støtte med 🧡
Denne cafeaften er for dig, der har mistet en nærtstående og som har lyst til at høre om andres fortællinger om sorgen og mærkedage.

Meld dig til ved at sende en e-mail til cafe-aften@sorgcenter.dk med dit navn og aftenens tema “Sorg og mærkedage”.

Vi glæder os til at se dig.