Hvem er jeg nu? – Caféaften i Aarhus

“Hvem er jeg nu?”, “Bliver jeg overhovedet den, jeg var engang?”, ” Hvem er jeg efter dødsfaldet?”, “Skal jeg nu udelukkende være ham/hende/dem, der har mistet?”

Mange, der har mistet en nærtstående, mærker ikke kun de konkrete forandringer af et stort tab, men også de store forandringer, der sker i en selv. Det kan føles som om, at der er et skarp skel mellem det før og efter man kan opleve, når man mister. Hvem er jeg nu, når en stor del af mit liv mangler? Og hvordan skal jeg og mennesker omkring mig forholde sig til denne forandring i mig?

Ved denne caféaften vil unge frivillige holde oplæg om deres tab og om, hvordan det har påvirket deres identitet og refleksioner omkring dette. De frivillige har alle mistet en forældre og repræsenterer både det pludselige dødsfald og dødsfald efter sygdomsforløb.

Efter oplægget får du mulighed for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer. Du er også velkommen til bare at lytte.

Om denne Caféaften:
Denne Caféaften er for dig, der er mellem 16 og 28 år og som har mistet en nærtstående. På caféaftenerne fortæller frivillige – der alle selv har oplevet at miste – deres egne historier om at håndtere livet efter et tab.

Tilmeldingsprocedure:
For at tilmelde dig café-aftenen skal du skrive en e-mail til cafe-aften@sorgcenter.dk med dit navn og evt. andre deltagere, samt navnet på den café-aften, du gerne vil deltage i fx: Mit navn er X og jeg vil gerne deltage i Caféen i Aarhus om ‘Hvem er jeg nu’.

Tilmelding er nødvendig, og det er gratis at deltage.

Caféaftenen finder sted hos Børn, Unge & Sorg i Århus på Banegårdspladsen 10, 2. th. 8000 Aarhus C.

Har du spørgsmål, kan du altid skrive til os på cafe-aften@sorgcenter.dk.

Vi glæder os til at se dig!

NB: Se vores øvrige Caféaftener her: https://sorgcenter.dk/arrangementer/