Konference: Sorgkonferencen 2021 – Sorg i familien

Sorgkonferencen 2021
Tema: Sorg i familien

Få viden om familien i sorg, reaktioner på sorg, samt redskaber til, hvordan du møder disse familier – både i støtte-, rådgivnings- og behandlingsregi. Vi vil sætte fokus på  sorgramte familier – og hvorfor det i mødet med pårørende og efterladte, er vigtigt at se det enkelte individ som en del af en familie, som har behov for støtte og eventuel behandling.

Sorgkonferencen vil også have et fokus på, hvordan du mestrer at være i relationen til sorgramte familier, og stadig være professionel og ikke belastes af det svære.

Du vil blive en del af et tværprofessionelt rum, hvor pauser kan bruges til viden og erfaringsudveksling.


Program:
Sorgkonferencen 2021 – Sorg i familien

Moderator: Lene Johansen, journalist.

Kl. 09.30
Registrering, kaffe/the og morgenbrød.

Kl. 10.00
Velkommen
v. Jette Jul Bruun, underdirektør, Trygfonden, og Preben Engelbrekt, direktør, Det Nationale Sorgcenter.
v. Preben Engelbrekt, direktør, Det Nationale Sorgcenter.

Kl. 10.15
På en måde skal vi sørge
v. Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst, Rigshospitalet.

Kl. 11.15
Sorg i familien – samtale med en familie og en psykolog fra Det Nationale Sorgcenter
v. Thomas Sønderby Boesen, cand.psych.aut., specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, Det Nationale Sorgcenter.

Kl. 12.00
Frokost og netværk.

Kl. 12.45
Hvad er længsel?
v. Allan Køster, cand.mag. i filosofi, ph.d. og seniorforsker hos Det Nationale Sorgcenter.

Kl. 13.50
Sorg i familien før et dødsfald
v. Tina Rathje, psykolog, Det Nationale Sorgcenter.

Kl. 14.30
Kaffepause.

Kl. 15.00
Undgå udbrændthed, medfølelsestræthed og sekundær traumatisering i dit arbejde med sorg
v. Rikke Høgsted, psykolog, Leder af Institut for Belastningspsykologi.

Kl. 15.55
Tak for i dag
v. Preben Engelbrekt, direktør, Det Nationale Sorgcenter.

Konferencen slutter kl. 16.00.


Læs om oplægsholderne her:


Formål

Formålet med Sorgkonferencen 2021, er, at sætte fokus på sorg i familien, og hvorfor det er vigtigt i mødet med de pårørende, og de sørgende, at se dem som en del af en familie, mere end individuelle mennesker, og derfor som en familie, der har brug for støtte og måske behandling.  

Konferencen vil give deltagerne viden om familien i sorg, reaktioner på sorg, og viden om, hvordan man møder disse familier både i støtte og rådgivnings- og behandlingsregi.

Konferencen giver deltagerne viden om det at ’overleve’ i dette felt, hvordan mestrer man at være i det – og stadig kunne være professionel, og ikke belastes af det svære.

Målgruppe

Fagprofessionelle, der møder mennesker i sorg, såvel pårørende som efterladte. Eksempelvis psykologer, psykoterapeuter, sygeplejersker, læger, lærere, pædagoger, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter, læger, præster, bedemænd m.fl.

Tilmeldingsfrist

Frist for tilmelding til Sorgkonferencen 2021 er mandag den 27. september 2021.
Vær dog opmærksom på, at vi kan lukke for tilmeldingen før denne dato, såfremt billetterne bliver udsolgt.