Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Få gratis besøg af Børn, Unge & Sorg

  • Sorgcenter
  • > Få gratis besøg af Børn, Unge & Sorg

Kære lærer/studievejleder

Ude til højre kan du booke et gratis besøg af to frivillige fra Børn, Unge & Sorg.

Klassebesøg
Besøget kan være relevant i klasser, hvor en elev har mistet en forælder. De unge frivillige har selv mistet en forælder i løbet af gymnasietiden og kan derfor dele ud af egne erfaringer. 

De frivilliges oplæg kan være brugbare for den berørte unge, som formentlig vil kunne genkende mange af de problemstillinger, som vores frivillige fortæller.

Samtidig vil besøget henvende sig til klassekammeraterne og give gode råd til, hvordan man bedst muligt støtter som klassekammerat. En forudsætning for, at de frivillige kommer på besøg, er, at den berørte unge ønsker det. 

Læs om et tidligere klassebesøg

Skolebesøg
Et besøg kan også være relevant for alle skolens klasser. Det kan være i tilfælde, hvor flere klasser har arbejdet med sygdom eller død i undervisningen eller som et led i at præsentere eleverne for forskellige organisationer, hvor de kan søge hjælp. 

En introduktion til Børn, Unge & Sorg vil medføre, at eleverne bliver mere bevidste om, hvordan det er miste, og hvordan man kan støtte venner/veninder, der mister. Et sådant oplæg er dermed med til at nedbryde sorg som tabu, og oplægget kan derfor siges at passe til gymnasiets målsætning om at være alment dannende.

Ved større skolebesøg er det vigtigt, at du som lærer/studievejleder er opmærksom på, om der er berørte elever på skolen, som skal forberedes på besøget.

Udfyld felterne herunder og tryk send

Navn

Telefonnummer

Email

Uddannelsesinstitution

Type oplæg

Er der berørte elever i klassen/på skolen?

Hvis ja, uddyb gerne

Eventuelt forslag til dato/periode/varighed

Øvrige kommentarer