Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Corona-Hotline

For dig, der har brug for psykolog-faglig støtte og rådgivning

Sætter corona-krisen svære tanker og følelser i gang hos dig – eller i din familie? På vores psykolog-hotline kan du få gratis støtte og vejledning fra en psykolog hver dag kl 9-16 på telefonnummer 69161667.

Corona-virus har vendt op og ned på tilværelsen for de fleste og mange oplever, at de trives dårligere. Hos nogle er det frygten for smitte, sygdom og død, der fylder. Hos andre er det en forandret hverdag og livssituation, som udfordrer det mentale helbred.

Hotlinen er for alle! Men den er særlig relevant, hvis du:

  • Er barn eller ung, der har en forælder eller søskende med alvorlig sygdom
  • Er barn eller ung, der tidligere har mistet
  • Er barn eller ung med en psykisk sårbarhed
  • Er forælder til et barn eller ung, der er udfordret på sin trivsel
  • Er voksen/ældre og har en sygdom der gør, at du tilhører risikogruppen
  • Er voksen/ældre og har en nærtstående, der er i risikogruppen
  • Har en nærtstående der er alvorligt syg af corona eller du har mistet til corona.

Hotlinen er bemandet af psykologer fra Børn, Unge & Sorg og Det Nationale Sorgcenter, som er eksperter i at tale med børn, unge, voksne herunder ældre, der har døden eller frygten for døden tæt på livet. Enten fordi de er pårørende til et menneske, der har en alvorlig sygdom, eller fordi de har mistet en nærtstående.

Vi har bedt vores psykologer fortælle, om nogle af de opkald på vores coronahotline, der har gjort særligt indtryk på dem. Se videoerne herunder.


Bekymret mor med coronaramt datter

Far skal hver dag forlade datter med angst

Far ringer ind med panisk angst søn

Mor og datter på seks år ringer ind – datteren er bange

Kvinde ringer ind med dødsangst

Far til kronisk syg og meget bekymret dreng

Kronisk syg mor og bekymret dreng

Mand bekymret fordi hustru har en hjertesygdom og familien allerede er præget af tidligere tab

Kvinde har mistet til corona