Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

For forældre ved dødsfald i familien

 • Sorgcenter
 • > For forældre ved dødsfald i familien

Husk dig selv – så du kan støtte dine børn

Det er hårdt at skulle håndtere sorgen over en ægtefælles død samtidig med også at skulle være der for sine børn. Syv ud af ti børn og unge, der mister, klarer sig uden psykologhjælp. Det gør de blandt andet, når de voksne omkring dem er i stand til at håndtere deres egen sorg, men også barnets.

Det kan derfor være en god idé selv at få hjælp for bedre at kunne finde kræfter til at hjælpe dine børn gennem deres sorg. Og derfor er det også en vigtig opgave for os i Børn, Unge & Sorg at hjælpe dig som forælder med, hvordan du bedst støtter op om dit barn/børn.

Har du brug for råd og vejledning?

Her på siden kan du finde information og indblik i, hvordan du kan støtte dit barn. Du er også meget velkommen til at ringe til os. I telefonen kan du få rådgivning til, hvordan du bedst støtter dine børn i den situation, jeres familie står i. Psykologerne kan også hjælpe dig med at vurdere, om dit barn/dine børn har brug for professionel hjælp.

Klik her hvis du vil kontaktes af en af vores psykologer. 

Har du større børn, kan du opfordre dem til at læse på siden for teenagere/unge der har mistet en forælder. Det kan også være en god idé selv at kigge på den side og få et indblik i, hvad der rører sig i de unge.

I Forum her på siden har du mulighed for at dele dine tanker og oplevelser med andre forældre.

Er dine børn store (16-28 år), kan det være en idé at kontakte vores frivillige, som kan fortælle om deres erfaringer, reaktioner og behov, da de mistede deres forældre. Du kan enten ringe til dem eller chatte med dem. Eller du kan skrive til dem i Brevkassen. Du kan se en samlet oversigt over vores tilbud her.

Husk

 • Man sørger forskelligt – på forskellige måder og på forskellige tidspunkter.
 • Få hjælp til dig selv, så du bedre kan hjælpe dine børn.
 • Lyt til dit barn og tal sammen. Du kan ikke gøre ham/hende mere ked af det. Tværtimod er tavshed og ensomhed meget værre. Vær dog opmærksom på, at dit barn kan gå med tanker og følelser, som de ikke vil belaste dig med. Det er derfor godt, hvis dit barn har andre, som det kan betro sig til.

Dette finder du her på siden:

 • En kort oversigt over forventelige reaktioner hos børn og unge, der mister, hvad du selv kan gøre, og hvornår man skal være opmærksom på at søge professionel hjælp.
 • App’en “Børn i sorg” (for dig med børn i alderen 2-11 år).
 • Animationsfimen “At miste” hvor fire børn i alderen 10-12 fortæller om at miste.
 • Filmen “Når en forælder dør” hvor psykologer fra Børn, Unge & Sorg giver råd og vejledning i at tackle dødsfald og begravelse, og hvor andre, der har stået i situationen, fortæller om deres erfaringer.
 • Magasinet Vores Verden hvor 21 børn og unge selv fortæller om deres oplevelser med sygdom og død.
 • Den tilhørende rapport “Alvorlig sygdom og sorg” som sætter fokus på børn og unge, der oplever sygdom og død, og på hvordan vi bedst støtter op om dem.
 • Information om bogen til efterladte forældre “Vi er her endnu” – og kapitlet “Efterladte forældre gør det godt”.
 • Pjecen “Er din far eller mor død?” som med fordel kan gives til efterladte børn i alderen ca. 16-27. Se vores øvrige udgivelser her.

Kontakt

børn unge og sorg københavn

Har du brug for rådgivning eller hjælp? 
Klik her hvis du vil kontaktes af en af vores psykologer. 

Når en søskende er død

børn-på-markSærlig side for dig, som har mistet et barn.
Besøg siden

 
 

Forventelige reaktioner

Hvad kan du gøre?

Hvornår søge hjælp?

 • Ked-af-det-hed.
 • Vrede – også i leg og kontakt med jævnaldrende.
 • Større svingninger i humør/sindstilstand.
 • Søvnforstyrrelser; mange tanker ved indsovning, urolig søvn, mareridt.
 • Somatiske klager – det kan fx være hovedpine, mavepine, kvalme, ondt i brystet.
 • Ændringer i sociale relationer, polariserede reaktioner, enten over-aktiv eller isolerende.
 • Regression; at børn for en tid vender tilbage til tidligere udviklingsstader. Fx igen gerne at ville mades, puttes, holdes om eller sove sammen med den overlevende forælder.
 • Gentagelse af hændelse omkring dødsfald – i leg (at lege hændelsen igennem) og i samtale/spørgsmål (at de bliver ved med at vende tilbage til, hvad der skete og spørge til det).
 • Utryghed – som kan skabe øget behov for forudsigelighed; hvad skal ske og hvornår.

 • Vise, at du er til rådighed.
 • Være ærlig om forløbet – lyv ikke om, hvor afdøde er henne, bekræft at han/hun er død.
 • Sætte ord på, hvad du selv tænker om hændelsen, hvordan du også selv mærker sorg – i afmålte og alderssvarende termer; ’jeg er også ked af det’, ’jeg savner også’, ’jeg kan også blive vred’.
 • Hjælpe med at vigtige voksne i barnets/den unges liv er informeret; børnehave, skole, SFO.
 • Give plads til at der også stadig må føles glæde, at noget sagtens kan være rart til trods for det skete.
 • Huske at sorg varer meget længere, end vi regner med. Selv flere måneder (og også år) efter tabet kan det være rart at få lov at tale om afdøde.
 • Mindes den afdøde; se på billeder sammen, tænde lys, høre musik som afdøde holdt af.

 • Hvis barnet/den unge fornægter, at nogen er død.
 • Hvis isolationstendensen tager over, og barnet bliver for passivt (ikke har nogen interesse i sociale aktiviteter eller ikke leger med/opsøger samvær med jævnaldrende).
 • Hvis barnet/den unge ikke kan lades alene på noget tidspunkt.
 • Hvis barnet/den unge ikke kommer af sted i børnehave, skole, studiejob.
 • Hvis barnet/den unge ikke får sovet tilstrækkeligt.
 • Hvis regressionen i adfærd vedbliver over flere måneder.
 • Hvis du selv er bekymret for dit barn eller er i tvivl om, hvordan du bedst hjælper.

APP børn i sorg

 

 

 

 
APP – Børn i sorg

Små børn er afhængige af, at voksne hjælper dem med at sætte ord på deres tanker, følelser og oplevelser. App’en giver forældre et kortfattet og overskueligt indblik i børns reaktioner og tanker i forbindelse med sorg. Derudover giver de nogle lettilgængelige anvisninger og redskaber til, hvordan man kan tale med sine børn om de svære ting. For forældre med børn i alderen 2-11 år.

Find app’en her
Læs om baggrunden for app’en

Når en forælder dør

I videoen herunder kommer en række psykologer i Børn, Unge & Sorg med råd og vejledning i forhold til dødsfald og begravelse. Derudover fortæller andre, der har været i situationen, om deres erfaringer.

Læs mere herunder

 

"Alvorlig sygdom og død" Egmontrapporten 2014

Egmont-rapporten_2014_forside

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere end 25 % af danske børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i nærmeste familie eller oplever selv at blive ramt af alvorlig sygdom inden de fylder 25 år. Egmont Rapporten 2014 undersøger, hvordan vi kan hjælpe børnene og de unge med at håndtere livskrisen bedst muligt.

Vores Verden - børn og unge fortæller

Vores Verden_magasinet_2014_forside

 

 

 

 

 

 

 

 

21 børn med sygdom og død tæt inde på livet fortæller om deres erfaringer og behov.

Pjece til unge, der har mistet forældre

Er din far eller mor død

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjælp fra unge, der selv har mistet en forælder og modtaget hjælp i Børn, Unge & Sorg, har vi udarbejdet denne pjece, som henvender sig til unge, der har mistet forældre. Pjecen indeholder bl.a. typiske reaktioner på at have mistet en far/mor, gode råd til hvad der kan hjælpe og en række citater fra unge, der har mistet.

Se andre udgivelser her.

Hør Linda Jakobsen fortælle om sin bog “Vi er her endnu”. Linda mistede sin mand og blev alene med deres dengang to-årige søn. Hun har skrevet bogen for at give andre håb og indsigt i, hvordan andre har mestret en svær livsopgave og vise, at det er muligt at få et godt liv igen. Bogen er også skrevet til folk, der kender en, der har mistet, for at give forståelse og mod til at være der og støtte – også selv om det kan være svært. Eva Helweg, tidligere psykolog i Børn, Unge & Sorg, har skrevet kapitlet “Efterladte forældre gør det godt” i bogen. Læs kapitlet her

"At miste": Fire børn fortæller ud fra fem tegninger

I filmen ”At miste” fortæller fire børn i alderen 10-12 år om at miste en forælder ud fra en række tegninger lavet af andre børn. Alle børnene har fået hjælp i Børn, Unge & Sorg og har tegnet som en del af deres rådgivningsforløb. De fire fortællere har selv været med til at animere deres figur i filmen. Tegningerne har instruktør og animator Rikke Hallund animeret i sit studie.

Produceret af Perlefilm. Tak til de medvirkende børn og tak for lån af tegningerne.