Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Sorgpolitik

Sorgpolitik

En god sorgpolitik på arbejdspladsen gør en forskel – først og fremmest for medarbejdernes trivsel, og i mange tilfælde også for virksomhedens økonomi.

På en arbejdsplads vil der på ethvert givent tidspunkt være 1 af 10 medarbejdere, som er ramt af sorg i større eller mindre grad. Og på grund af manglende forståelse for sorgens indvirkning og viden om, hvordan man tale om sorgen, oplever mange sorgramte medarbejdere desværre, at de bliver isoleret på arbejdspladsen. Det kan have alvorlige konsekvenser.

Næsten halvdelen af alle efterladte oplever, at tabet i høj eller meget høj grad påvirker deres arbejdsliv negativt. I sidste ende kan det føre til langtidssygemeldinger eller skift af arbejdsplads. En undersøgelse blandt 2000 efterladte har vist, at mere end 40 pct. bliver sygemeldt efter tab af nærtstående, og der ses en tendens til, at efterladte skifter job efter et stort tab. En skønsmæssig beregning fra Deloitte estimerer, at komplicerede sorgreaktioner koster samfundet 3.4 mia. kr. årligt i tabt produktivitet og overførsler.[1][2][3][4][5]

Der er derfor ingen tvivl om, at en god sorgpolitik, kan styrke arbejdsmiljøet på en arbejdsplads markant.  Alligevel er behovet for en sorgpolitik overset blandt langt de fleste virksomheder i Danmark.

HVORFOR EN SORGPOLITIK?

En sorgpolitik er til gavn for alle i virksomheden – først og fremmest den efterladte, men i høj grad også kollegaerne til den efterladte og ledelsen. En sorgpolitik giver virksomhed og ledelsen en unik mulighed for at kunne vise empati og forståelse over for medarbejderens nye livsvilkår. Det sender et signal om, at her er der plads til kriser, så alle medarbejdere finder tryghed i, at skulle det samme ske for dem, er der nogen, der træder til.

Erfaringer fra Det Nationale Sorgcenter viser, at død og sorg er tabuiserede emner i Danmark og en undersøgelse fra 2016[6] viser, at 6 ud af 10 efterladte har mærket tabuiseringen på egen krop. De har oplevet, at personer i deres omgangskreds har holdt afstand og undgået dem, fordi de ikke vidste, hvad de skulle gøre eller sige. 

En sorgpolitik på arbejdspladsen sikrer, at alle får guidelines, værktøjer og en forståelse for sorgens facetter. Det er en stor fordel for både den efterladte og for de kollegaer, der gerne vil støtte den efterladte, men er usikre på, hvordan de bedst gør det. Samtidig giver sorgpolitikken en forståelse for, at sorg kan have langt større konsekvenser, end de fleste umiddelbart regner med. En medarbejder der er ramt af sorg risikerer at miste overblik, kreativitet og effektivitet. Samtidig øges risikoen for fejl, og der kan opstå en tendens til, at medarbejderen træffer mere risikable beslutninger[7].

En sorgpolitik bør derfor sikre, at berørte medarbejdere oplever, at der er forståelse for deres situation og at præmisserne for deres arbejdsopgaver og ansvarsområder kan ændres i en periode, hvis der er behov for det. Samtidig skal den sikre, at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet i et passende tempo.

HVAD SKAL EN SORGPOLITIK INDEHOLDE?

Medarbejdere er forskellige og dødsfald og sorg opleves forskelligt. Det er derfor også forskelligt, hvad medarbejdere der har mistet en nærtstående har brug for fra deres arbejdsplads. Mulighederne for at behandle den sorgramte medarbejder individuelt forsvinder dog ikke, fordi man vedtager en politik på området. Man skal blot have øje for, at sorgpolitikken skal være smidig og favne bredt. Den skal ikke rumme en ensidig formel for, hvordan sorg håndteres, men sikre nogle rammer for håndtering af sorg på arbejdspladsen, som alle medarbejdere er omfavnet af. 

En sorgpolitik bør være simpel, letforståelig og tilgængelig for alle medarbejdere.

Hvordan får din virksomhed en sorgpolitik – læs mere her?

Kilder: 

[1] af L. Foster et al. (eds.), Death and Social Policy in Challenging Times

©The Editor(s) 2016, Springer, chapter 9 ‘Bereavement and the Workplace’ (p.150-167)

[2] Holmes-Rahe Life Stress Inventory, by Peter A Noone, Occupational Medicine, Volume 67, Issue 7, October 2017, Pages 581–582

[3] Austin, C. and McGuiness, B. (2012) Breaking the Silence in the Workplace (Dublin: Console and the Irish Hospice Foundation)

[4] Det Nationale Sorgcenter

[5] Deloitte 2019, Kompliceret sorg, Vurdering af de økonomiske potentialer ved en kvalificeret og evidensbaseret indsats over for kompliceret sørgende (p.2-3)

 [7] Raymond, Chris, VeryWellMind ’Avoid making big decisions after experiencing a death