Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Individuel terapi og gruppeterapi ved dødsfald

  • Sorgcenter
  • > Individuel terapi og gruppeterapi ved dødsfald

I Børn, Unge & Sorg tilbyder vi primært gruppeterapi, da mange års erfaring viser os, at netop genkendelsen i andres historier og erfaringer har stor betydning for bearbejdelse af situationen. Der er dog tilfælde, hvor vi vurdere, at individuel terapi er bedst. Det gælder fx mindre børn.

Alle grupper inddeles efter alder og situation, så man ’ligner’ hinanden mest muligt. Grupperne ledes af én til to psykologer. Der er ca. otte i en gruppe. Nogle grupper er åbne, og her går man så længe, man har behov. For andre grupper er der på forhånd afsat et bestemt antal mødegange.

Inden man kommer i en gruppe, vil man altid have haft én eller flere samtaler med en af psykologerne i Børn, Unge & Sorg. Efter den første, indledende samtale besluttes det videre forløb.

For de fleste er det en lettelse at møde andre i samme situation som én selv. Oftest er det de samme tanker og følelser, man går med. Det betyder, at man i gruppen oplever den forståelse, man måske mangler fra venner og andre, fordi de ikke har oplevet det selv.

Samtalerne er gratis, og rådgiverne har tavshedspligt.

Førstegangshenvendelser

Alle førstegangshenvendelser til vores psykologrådgivning skal ske gennem vores kontaktformular HER.

Det er en god idé at vente lidt

Vi anbefaler først at komme i gruppe, når der er gået 4-6 måneder efter dødsfaldet. Selv om det er rigtig svært lige efter, man har mistet, går der som regel nogle måneder, før man helt ved, hvordan det påvirker én, og hvilken hjælp man har brug for. Man kan dog altid henvende sig før for råd og vejledning, og så vi kan vurdere, om der er behov for hjælp inden.

For børn især gælder det, at mange har brug for tid, før de kan dele deres egne oplevelser og rumme andres i gruppen. Mange børn har gavn af at være i individuel terapi før gruppeterapien. På den måde lærer de nemlig at tale om egne oplevelser, tanker og følelser.

Særligt tilbud til unge, hvis afdøde forælder havde et alkoholmisbrug

børn-unge-og-sorg-sorggruppe-forælder-død-af-alkoholmisbrug

Da vi sammensætter alle grupper sådan, at man kan genkende så meget som muligt af sin egen situation i det, de andre i gruppen fortæller, har vi også oprettet en særlig gruppe for 20-27-årige, hvis far eller mor er død som følge af alkoholmisbrug.

 Tilbud til unge, der har mistet en forælder med et alkoholmisbrug

 

Særligt i forhold til børn:

Procedure

Når familien kommer første gang, fortæller vi, hvad vi kan tilbyde. Vi spørger til barnets oplevelser og reaktioner. Hvis barnet ikke selv har lyst til at fortælle, lader vi en af forældrene gøre det.

Det er afgørende, at det enkelte barn selv er indstillet på at modtage støtte fra os. Det kan naturligvis være svært for barnet at vide, hvad vi kan tilbyde, så derfor tager barnet stilling efter første samtale. Heldigvis er børn ofte rigtig gode til at vurdere om, de har brug for hjælp.

Børns forståelse af døden udvikles parallelt med deres udvikling af tanker og sprog. Børn tænker konkret, men udvikler abstrakt tænkning fra ca. ti-års-alderen. Børn på forskellige alderstrin har derfor brug for at tale om døden på forskellige måder – og det sammensætter vi grupperne ud fra.

Det skaber tryghed hos barnet, når forældrene også kender terapeuten, og alle kan være i samme rum og tale åbent om det, der er sket. Børn reagerer forskelligt, og det er derfor vigtigt, at alle børn i familien er med og bliver set og hørt.

Det er ikke alle børn, der får brug for psykologisk behandling, når de oplever dødsfald i familien. Men de børn, der har brug for hjælp, bruger tid og mentale ressourcer på reaktioner og symptomer på en måde, der kan påvirke deres udvikling. Børnene kan blive bange for fremtiden og for at miste igen. De kan få mareridt, søvnforstyrrelser, skyldfølelser, koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder og svært ved at være sammen med kammeraterne. Mange børn kan føle sig ensomme, og det kan føre til et lavere selvværd.

Hvad arbejdes der med til samtalerne?

Hvert barn er unikt, men børn har også en række reaktioner til fælles, når de oplever død tæt på. Børn kan blive bange for deres egne tanker, fordi de aldrig har haft den slags tanker før. Derfor lytter og ser vi efter kendetegn hos det enkelte barn, og vi taler sammen ud fra barnets personlige oplevelser, erfaringer og følelser.

Vi hjælper børnene med at forstå, at deres tanker er helt normale reaktioner på en unormal situation. I terapien lærer børnene at sætte ord på deres tanker og følelser. Det hjælper dem til at sætte tankerne i system og undgå forvirring. På den måde bliver der plads til andre tanker og til at rumme de svære følelser.