Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Individuel terapi og gruppeterapi ved sygdom

  • Sorgcenter
  • > Individuel terapi og gruppeterapi ved sygdom

I Børn, Unge & Sorg tilbyder vi primært gruppeterapi, da mange års erfaring viser os, at netop genkendelsen i andres historier og erfaringer har stor betydning for bearbejdelse af den svære situation, man står i, når en i familien er alvorligt syg. Der er dog tilfælde, hvor vi vurderer, at individuel terapi er bedst. Det gælder fx mindre børn.

Alle grupper inddeles efter alder og situation, så man ’ligner’ hinanden mest muligt. Grupperne ledes af én til to psykologer. Der er ca. otte i en gruppe. Nogle grupper er åbne, og her går man så længe, man har behov. For andre grupper er der på forhånd afsat et bestemt antal mødegange.

Inden man kommer i en gruppe, vil man altid have haft én eller flere samtaler med en af psykologerne i Børn, Unge & Sorg. Efter den første, indledende samtale besluttes det videre forløb.

For de fleste er det en lettelse at møde andre i samme situation som én selv. Oftest er det de samme tanker og følelser, man går med. Det betyder, at man i gruppen oplever den forståelse, man måske mangler fra venner og andre, fordi de ikke har oplevet det selv.

Samtalerne er gratis, og rådgiverne har tavshedspligt.

Førstegangshenvendelser

Alle førstegangshenvendelser til vores psykologrådgivning skal ske gennem vores kontaktformular HER.


Særligt for børn:

0-3 år: For de helt små børn sker rådgivningen altid gennem forældrene.

4-16 år: Vi inviterer altid familien med til den første samtale med børn og unge i alderen 4-16 år. For 16-18-årige aftaler vi i fællesskab, om de skal komme alene, eller om forældrene skal deltage i noget af samtalen.

Procedure

Når familien kommer første gang, fortæller vi, hvad vi kan tilbyde. Vi spørger til barnets oplevelser og reaktioner. Hvis barnet ikke selv har lyst til at fortælle, lader vi en af forældrene gøre det.

Børn reagerer forskelligt, og det er derfor vigtigt, at alle børn i familien er med og bliver set og hørt. Ved senere samtaler taler barnet alene med terapeuten, mens de voksne får en kop kaffe i venteværelset. Børn er meget hensynsfulde og vil gøre alt for, at deres forældre ikke skal blive kede af det. Derfor kan det være lettere at tale frit med terapeuten, hvis mor eller far ikke er til stede. Hvis barnet er utryg, kan en voksen naturligvis deltage i samtalerne, så længe det er nødvendigt.

Det er afgørende, at det enkelte barn selv er indstillet på at modtage støtte. Det kan naturligvis være svært for barnet at vide, hvad vi kan tilbyde, så derfor tager barnet stilling efter første samtale. Heldigvis er børn ofte rigtig gode til at vurdere om, de har brug for hjælp.

Samtalerne varer typisk 45 minutter. Vi aftaler samtalernes længde og antal ud fra barnets behov.

Vi hjælper med at...

… sætte ord på tanker og følelser

Hele familiens liv ændres, når den rammes af alvorlig sygdom. Det kan være meget svært  for børnene at opleve, at ens mor, far, søster eller bror ikke kan det samme som tidligere. Hvert barn er unikt, men børn har også en række reaktioner til fælles, når de oplever sygdom tæt på. Børn kan blive bange for deres egne tanker, fordi de aldrig har haft den slags tanker før. Derfor lytter og ser vi efter kendetegn hos det enkelte barn, og vi taler sammen ud fra barnets personlige oplevelser, erfaringer og følelser.

… berolige omkring reaktioner

Vi hjælper børnene med at forstå, at deres tanker er helt normale reaktioner på en unormal situation. I terapien lærer børnene at sætte ord på deres tanker og følelser. Det hjælper dem til at sætte tankerne i system og undgå forvirring. På den måde bliver der plads til andre tanker og til at rumme de svære følelser.

… genvinde kontrol

I den individuelle terapi arbejder vi systematisk og intensivt med barnets specifikke reaktioner, så de ikke står i vejen for den videre udvikling. Vi arbejder med truslen om tab og tabets betydning for barnets tillid til omverdenen, og vi arbejder også med barnets selvopfattelse for at støtte den videre personlighedsudvikling. Vi hjælper barnet med at genvinde kontrol.