Rådgivning og supervision

Gratis rådgivning til fagprofessionelle

Vi tilbyder gratis rådgivning til dig som fagprofessionel, hvis du har spørgsmål eller brug for faglig sparring omkring et barn eller ung der er pårørende til en syg forældre eller søskende, eller har mistet en nærtstående, eller i dit møde med voksne pårørende til alvorligt syge og døende mennesker, eller den ældre efterladte, som har brug for støtte efter tabet af ægtefælden. Du er også velkommen til at kontakte os om konkret vejledning i forhold til en specifik situation.

Vil du forbedre dine kompetencer på sorgomådet?

Uddannelser og kurser

Vi arbejder for, at sorg ikke ødelægger livet for mennesker. Det gør vi ved at sikre, at relevante fagprofessionelle i Danmark får tilstrækkelige kompetencer og viden til at forebygge, identificere og behandle mennesker med komplicerede sorgreaktioner. Vores uddannelser er udviklet på baggrund af højt kvalificeret viden og i tæt samarbejde med vores organisationens eget videnscenter.

Supervision

Vi tilbyder supervision til dig som fagperson. Arbejder du med mennesker i sorg, kan du få professionel supervision af en af vores psykologer. Supervision giver dig og dine kollegaer ny inspiration og energi til udfordrende opgaver i arbejdet med mennesker. Supervision udvikler et professionelt og menneskeligt overskud, som kommer brugerne til gode.

Er du for eksempel ansvarlig for en sorgstøttegruppe for børn og unge, eller voksne/ældre, og har brug for professionel rådgivning/støtte, vil supervision være en god hjælp til dig.

Supervision kan foregå individuelt eller i grupper. Hvis du og dine kolleger for eksempel arbejder med ældre i sorg, og ønsker en samlet supervision, så I alle har samme udgangspunkt at arbejde ud fra, og i fællesskab drøfter de udfordringer der er.

Supervision koster pr. time: kr. 1.425 ex moms