Er det svært?

Til dig, der er elev 

Det kan sætte mange tanker og spekulationer i gang, når man beskæftiger sig med emner som sygdom, død og sorg. Det kan være positive tanker, der handler om at du sætter pris på, at hverken du eller nogle af dine nærmeste selv har sygdom eller sorg inde på livet. Men det kan også være negative eller bekymrende tanker, fordi emnet minder dig om noget, der er svært i dit liv lige nu – eller fordi det sætter frygtsomme tanker i gang om, hvad der mon kan ske i fremtiden. Eller måske bliver du trist og bekymret på vegne af en ven eller bekendt, som du ved har det svært. Det er helt naturligt. Mange af dine klassekammerater har det på samme måde.

Har du mange tanker, bekymringer og spørgsmål, så er det vigtigt at du taler med dine forældre, din lærer eller en anden voksen om det. 

Til dig, der er forælder

Mediekonkurrencen sætter i år fokus på emner, der har stor betydning for os alle. Konkurrencens tema sætter tanker i gang, som vi normalt skubber fra os, hvis vi kan. At kunne tænke på – og turde tale om – nogle af livets helt store spørgsmål har dog en enorm styrke. Det bringer os alle til at tænke over vores eget liv – både på det vi er taknemmelige for og sætter pris på, men også på det der er svært, og som vi frygter. Og det gør os bedre i stand til at møde og tale med mennesker, der har sygdom og sorg inde på livet, når vi møder dem. 

Derfor håber vi, at du bakker om om årets emne og taler åbent med dit barn om dine egne tanker om  de emner og spørgsmål, som dit barn arbejder med. 

Læs mere om formålet med mediekonkurrencens fokus på sygdom, død og sorg HER

Til dig, der er lærer

Måske er der elever i din klasse, du ved har sygdom tæt inde på livet, eller som har mistet en nærtstående. For nyligt eller tidligere i livet.

Inden du tager hul på undervisningen om årets tema, er det en god idé at tale med elever, der er berørt af problemstillingerne for at tale med dem om, hvordan de selv ser deres rolle i undervisningen. Vil de gerne benytte anledningen til at fortælle om egne oplevelser? Eller er de helst fri? Det er vigtigt, at du som lærer tager ansvar for at hjælpe eleven til at være involveret på en måde, der passer til eleven. Spørg meget gerne ind til eleven i løbet af projektperioden.

I nogle klasser er det kendt af alle, at en elev er berørt af sygdom eller sorg. I andre tilfælde er det måske kun dig som lærer, der ved det. Man kan også forestille sig, at en elev har sygdom eller sorg inde på livet, uden at du eller skolen er orienteret. Eller at en elev går rundt og frygter, at et familiemedlem er alvorligt syg. Vær derfor opmærksom på reaktioner fra alle elever.

Det kan være en gode idé forud for arbejdet med Mediekonkurrencen at orientere klassens forældre om temaet. Både for at opfordre forældrene til at videregive relevant viden til skolen om fx sygdom i familien, hvis skolen ikke er orienteret. Men også for at opfordre til åbenhed i familien, hvis børnene reagerer på emnet.

Hjælp og rådgivning

16 gode råd: Sådan støtter du et menneske i sorg

Elever, forældre og lærere kan få viden og gode råd på Børn, Unge & Sorgs hjemmeside.
Find viden om pårørende børn og unge HER
Find viden om efterladte børn og unge HER

Hvis en elev bliver meget påvirket af emnet, kan både forældre og lærere kontakte Børn, Unge & Sorgs
psykologrådgivning HER 

Unge pårørende og efterladte fra 13 år og op kan få gratis og anonym støtte og hjælp på Sorglinjen, der er bemandet af bl.a. unge, der selv har oplevet alvorlig sygdom og dødsfald i deres nærmeste familie i løbet af deres teenageår. 

Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis terapi til pårørende og efterladte børn og unge, der får brug for professionel hjælp. Vi har tilbud om sorgbehandling i København, Odense og Aarhus, og vi har landsdækkende tilbud om terapi til unge teenagere, der lever sammen med alvorligt syge forældre. Hør mere om vores tilbud ved at kontakte psykologrådgivningen eller skriv til info@sorgcenter.dk 

Se hvilke sorggrupper der findes til børn, unge og voksne i din by på www.sorgvejviser.dk