Mere hjælp til mennesker i sorg

Hvert år mister 55.000 danskere en, der står dem nær. Ét dødsfald efterlader i gennemsnit fire mennesker i sorg. Godt 200.000 personer i Danmark oplever hvert år en sorg, som kan vare i flere år – eller være livsvarig. En sorg, som mange efterladte savner hjælp til at lære at leve med, som en naturlig del af livet.

Livet skal være lettere for alle efterladte i Danmark

TrygFonden indgår i et omfattende partnerskab med Det Nationale Sorgcenter om at gøre livet lettere for alle efterladte i Danmark. Samarbejdet koncentrerer sig om to hovedområder:

  • En stor styrkelse af det frivillige arbejde på sorgområdet, samt
  • En markant investering i indsamling og formidling af viden om kompliceret sorg.

Tidligere og mere kvalificeret hjælp til efterladte

Ifølge Danmarks Statistik vil antallet af årlige dødsfald vokse med 25 pct. over de næste 25 år på grund af den demografiske udvikling i Danmark. Partnerskabet indledes derfor på det helt rigtige tidspunkt. Partnerskabets første periode forløber over tre år i perioden 2018-2020.

Aktiviteterne i partnerskabet er allerede under planlægning og medfører en bevilling på 14.5 mio. kr. til aktiviteterne i 2018-2020.

Sorgpartnerskabet med TrygFonden kommer til at ændre dagsordenen på sorgområdet i Danmark … Jeg er utrolig glad for den tillid TrygFonden viser os.

– Preben Engelbrekt, direktør, Det Nationale Sorgcenter

Sorgpartnerskab med TrygFonden kommer til at ændre dagsordenen på sorgområdet i Danmark. Langt flere efterladte vil i fremtiden opleve at deres sorg og tab får en legitim og naturlig plads i deres liv. Og de 10-15 pct. af alle efterladte, der bliver syge af sorg vil få både tidligere og mere kvalificeret professionel hjælp, udtaler Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter, og fortsætter:

Jeg er utrolig glad for den tillid TrygFonden viser os. Ikke mindst for, at den brede indsats for alle efterladte og den mere specialiserede indsats for efterladte med kompliceret sorg, vægtes lige højt i partnerskabets aktiviteter, siger Preben Engelbrekt.

Aktiviteter

Partnerskabet mellem TrygFonden og Det Nationale Sorgcenter har affødt en række nye aktiviteter i løbet af partnerskabets første 3-årige periode 2018-2020:

Det frivillige område

Sorglinjen – for alle aldersgrupper

Det kan have stor betydning for efterladte at møde ligesindede. Børn, Unge & Sorg har i mere end 10 år drevet den landsdækkende ‘Linjen’ for unge efterladte, drevet af frivillige unge efterladte selv. ‘Linjen’ udvikles og udvides nu til ‘Sorglinjen‘ for alle aldersgrupper og bemandes derfor fremover også af efterladte i alle aldersgrupper.

Kontakt de frivillige på sorglinjen

Sorglinjen

De frivillige på Sorglinjen har alle mistet en forælder, søskende, barn eller partner. De bruger nu deres erfaringer til at støtte andre, som har mistet, eller lever med alvorlig sygdom i familien.

Fortrolige voksne

Mange unge, der mister en forælder, oplever efter deres tab at stå helt uden voksenstøtten, fordi deres kontakt til den anden/levende forælder er dårlig eller ikke eksisterende. Det gælder hver tredje efterladt ung mellem 15 og 24 år. Derfor etableres nu som en del af partnerskabet et korps af frivillige Fortrolige Voksne, der skal støtte unge med ingen eller begrænset voksenkontakt.

Videnscenter

Kliniske retningslinjer

Det Nationale Sorgcenter er med støtte fra Sundhedsstyrelsen ved at udarbejde Kliniske Retningslinjer for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af Kompliceret Sorg / Forlænget Sorgreaktion. Samarbejdet med TrygFonden giver mulighed for at udbrede og implementere de nye kliniske retningsliner hos alle vigtige og relevante faggrupper i kommuner og regioner i hele landet.

Forskning og faglige netværk

Det Nationale Sorgcenter skal etablere faglige netværk blandt klinikere og forskere på sorgområdet. Selv skal centeret iværksætte et større forskningsprojekt om effekten af behandling/sorgterapi til mennesker med kompliceret sorg.

Langvarig forankring af Det Nationale Sorgcenter

  • Det Nationale Sorgcenter udspringer af Børn, Unge & Sorg, der i næsten 20 år har hjulpet børn og unge, der oplever, at en forælder eller søskende bliver alvorligt syg eller dør.
  • Det Nationale Sorgcenter er et videnscenter, der indsamler, forsker i og formidler viden om kompliceret sorg på tværs af alle aldersgrupper.
  • Det Nationale Sorgcenter arbejder bredt for en aftabuisering af død og sorg og blev etableret i 2017, blandt andet med en 3-årig bevilling fra Sundhedsstyrelsen.