Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Hvis sygdommen er uhelbredelig

I filmen kan du høre Børn, Unge & Sorgs psykologer og familier, der selv har stået i situationen, fortælle om, hvad man skal være opmærksom på i forhold til sine børn, hvis man får besked om, at behandlingen opgives.

Råd til dig som forælder, når sygdommen bliver uhelbredelig

Hvis man får den besked, at sygdommen ikke kan helbredes, og den helbredende behandling opgives, er det godt at fortælle det til børnene, så de får tid til at forberede sig. Det kan være svært at tale om, fordi det er så ubærligt, men i Børn, Unge & Sorg kan vi se, at det efterfølgende sorgforløb kan blive lettere i familier, hvor man får talt om det.

Selv om man taler om det, kan det være svært for børnene at forholde sig til det. Man kan opleve, at nogle ikke har lyst til at tale om det, og at det kan være svært overhovedet at forestille sig, at man kan leve videre. På en måde forstår man det og så alligevel ikke – en dobbelthed, der er almindelig. Man har håbet om at personen ville blive rask, og det at skulle indse, at der ikke er håb om helbredelse, er en svær proces. Det kan være svært for hele familien at tro på det. En del har oplevet, at forælderen har været meget syg og er kommet igennem det, og det kan være svært at forstå, at det vil være anderledes denne gang.

Når man har levet med svær sygdom længe, kan både børn og voksne få tanken, at det ville være nemmere, hvis den syge døde. Man vil bare af med sygdommen! Det er godt at forældre også siger det højt, så børnene oplever, at det er en forståelig og normal reaktion, som de ikke skal have dårlig samvittighed over.

Når det står klart at den syge skal dø, opstår der hos mange børn og unge en usikkerhed i forhold til den tid, der kommer. Så er det vigtigt at blive konkret om, hvad der skal ske, og hvordan livet og hverdagen vil se ud efter at forælderen er død. Mange børn kan gå med bekymringer om fremtiden; hvad vil der ske, kan man blive boede, vil der være penge nok, skal man flytte skole, kan man blive ved med at gå til fritidsinteresser osv.

Giv tid til forberedelse

Det er vigtigt at forberede sig selv og hele familien på tiden efter forælderens død. Fx som i “Dennis historie” (som du finder på denne side), hvor Dennis og hans kone læser en bog (“Mor er en engel”) med deres to små børn. Bogen giver dem et eksempel på, hvordan man kan tænke på og tale om moderen, når hun ikke er her mere. I bogen er det som en ”englemor”.

Man kan tale om det på mange måder – nogle taler fx om, at børnene kan tænke på dem, når de ser den klareste stjerne på himlen; eller at de kommer i himlen, hvor de vil møde oldeforældrene. Det kan være en hjælp for mindre børn at få konkrete billeder på, hvor de kan forestille sig deres mor eller far henne efter deres død.

Det kan også være en god ide at lave noget til sine efterladte børn. Fx mindeæsker, fotobøger med minder fra livet sammen, breve eller andet. For nogle giver det mere mening at prioritere tiden sammen, mens man kan. Blandt andet ved at sætte kryds i kalenderen til ‘familietid’ sammen, hvor man kan nyde at være sammen og sige de ting, der skal siges.

Når man i familien kan tale om, at forælderen skal dø, bliver det nemmere også at tale om, hvad der er vigtigt at få sagt og gjort, mens tid er. Det kan også hjælpe børnene og de unge eller familien med at prioritere deres tid – sammen med familien og væk fra familien – og sørge for at få gode stunder og oplevelser sammen.

Angst for fremtiden

Nogle børn bliver meget ængstelige og stressede over det, der skal ske. Tal meget konkret med dem om, hvordan man tror tiden op til og selve dødsfaldet kommer til at forløbe. Tal fx med børnene om, hvorvidt de gerne vil være til stede, når forælderen dør, og om der er noget bestemt de gerne vil gøre. Fortæl, at I vil prøve at tage hensyn til deres ønsker, men lov ikke noget, som I måske ikke kan holde. Tal om, hvad der sker helt konkret, når en forælder dør. Det kan afhjælpe stress og angst i forhold til fremtiden.

Ved at tale om tiden efter forælderen er død, hjælper man også børnene med at forestille sig, at det er muligt at leve videre uden forælderen. Man kan både fortælle om ting, der vil være forandrede, og om ting i hverdagen som vil være de samme som nu. Fx om man kan blive boende, om man kan fortsætte i den samme skole og se sine venner.

FEEDBACK

Vi vil være meget taknemmelige for at høre om dit udbytte af film og informationer til forældre ved sygdom i familien. Følg linket herunder for at besvare de i alt syv spørgsmål.

Gå til spørgeskemaet