Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Det Nationale Sorgcenters styregruppe

  • Sorgcenter
  • > Det Nationale Sorgcenters styregruppe

Styregruppen i Det Nationale Sorgcenter har ansvar for at sikre den løbende fremdrift af projektet og har godkendelseskompetence til alle centrale leverancer. Derudover er styregruppen ansvarlig for at sikre løbende politisk opbakning og efterfølgende forankring af Det Nationale Sorgcenter.

Styregruppen består af:

  • Direktør, styregruppeformand, Preben Engelbrekt
  • Jette Skive, rådmand for Omsorg og Sundhed, Aarhus Kommune
  • Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden
  • Professor Svend Brinkmann, Institut for kommunikation og psykologi
  • Professor Ask Elklit, Videnscenter for Psykotraumatologi
  • Dorthe Steenberg, 2. næstformand for Dansk Sygeplejeråd
  • Niels Ulrich Holm, næstformand PLO, alm. prakt. læge
  • Merete Strømming, næstformand i Dansk Psykologforening