Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Naturlig sorg

Naturlig sorg

Naturlig sorg følger et genkendeligt mønster og forløber i overensstemmelse med de kulturelle rammer og normer som personen, der har mistet, lever under. Umiddelbart efter tabet oplever den efterladte intense reaktioner, som kan medføre, at det er svært at fungere som før. Dette kan påvirke familie- og arbejdslivet hos den efterladte samt det sociale liv i en periode, men gradvis aftager intensiteten af reaktionerne og i løbet af nogle få måneder til et halvt år, kan den efterladte igen udføre dagligdagsaktiviteter, nogenlunde som før tabet.

Inspireret af Mogensens og Engelbrekts (2013) fem dimensionale opdeling af sorgreaktioner og med tilføjelser fra Guldin (2014) og Stroebe og Shutz (2007) beskrivelse af sorgreaktioner, præsenteres forskellige sorgreaktioner i figuren nedenfor:

 

 

Den sørgende oplever ikke alle reaktioner, og der er forskelle i hvilke reaktioner sørgende oplever og udviser. Typisk oplever sørgende mindst en reaktion indenfor hver dimension.

Selvom reaktionerne kan opleves som intense efter et tab, er de normale. Det som er essentielt i at skelne en kompliceret sorgtilstand fra et normalt sorgforløb er intensiteten og varigheden af sorgreaktionerne. I et normalt sorgforløb er intensiteten af reaktionerne aftaget 6 måneder efter tabet, og hos en person, som har en kompliceret sorgreaktion, er intensiteten af sorgreaktionerne lige så intense 6 måneder efter tabet (Mogensen og Engelbrekt, 2013).