Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Gratis sorgterapi til efterladte over 65 år

Gratis sorgterapi til efterladte over 65 år

Oplever du sorg, der er så svær at udholde, at den truer med at ødelægge livet?

Mens naturlig sorg gradvis aftager over tid, kan efterladte med en kompliceret sorgreaktion opleve intens og smertefuld sorg lang tid efter en nærtståendes død. Er sorgen et halvt år efter tabet fortsat så gennemgribende og vedvarende, at livskvaliteten forsvinder, kan der være behov for professionel hjælp.

I Det Nationale Sorgcenter tilbyder vi nu gratis psykologisk behandling til efterladte over 65 år med komplicerede sorgreaktioner. Terapien finder sted i vores afdelinger i København og Odense.

Metoden er evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi i gruppe eller individuelt. Et forløb strækker sig over 12 gange.

Er du mindst 65 år og har du lyst til at høre mere om vores sorgterapi, så klik her.


Tegn på komplicerede sorgreaktioner
 • Svært ved at forstå dødsfaldet
 • Vedvarende optagethed af eller længsel efter afdøde
 • Følelse af at have mistet en del af sig selv
 • Skyldfølelse, selvbebrejdelse og social tilbagetrækning
 • Symptomer på depression og angst
 • Tilbagevendende og forstyrrende erindringer eller drømme om dødsfaldet
Du kan deltage hvis
 • Du er over 65 år
 • Der er gået mindst 6 mdr. siden tabet af en nærtstående, fx en partner eller et barn
 • Du efter tabet oplever væsentlig nedsat trivsel og funktionsniveau i hverdagen
 • Du kan modtage behandling i vores afdeling i Odense eller København
 • Du forstår og taler dansk

Du kan ikke deltage, hvis du har misbrug, livstruende sygdom, alvorlig psykisk sygdom eller kognitiv funktionsnedsættelse, som står i vejen for behandlingen.