Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Ny uddannelse skal hjælpe 180.000 pårørende børn og unge

  • Sorgcenter
  • > News
  • > Ny uddannelse skal hjælpe 180.000 pårørende børn og unge

Ny uddannelse skal hjælpe 180.000 pårørende børn og unge

Det Nationale Sorgcenter og VIA University College står bag ny efteruddannelse, der skal sikre bedre professionel hjælp til pårørende børn og unge.  

80.000 børn og unge i Danmark oplever i løbet af et år, at én eller begge forældre har en alvorlig fysisk sygdom. Dertil kommer, at op mod 80.000 børn og unge vokser op med en psykisk syg forælder.

Forskning viser, at halvdelen af alle børn og unge, der lever med en alvorligt syg forælder har markant dårligere mental sundhed end andre børn og unge. De oplever at være udenfor eller efterladt med deres egne fantasier og følelser omkring den syge og sygdommen. Det kan resultere i alvorlig mistrivsel, udviklingsforstyrrelser og problemer med hverdag og skolegang. Vi ved at 15 pct. får brug for psykologhjælp til at håndtere den fysiske og psykiske belastning.

Derfor har Det Nationale Sorgcenter udviklet efteruddannelsen ’Vejleder for børn som pårørende’.

”Mange pårørende børn og unge får ikke den hjælp, de har brug for. Ofte mangler personalet på hospitalet, hos kommunen, i skolen eller i børnehaven både faglig viden og modet til at støtte og vejlede forældrene, eller de er i tvivl om deres handlemuligheder. På vejlederuddannelsen lærer deltagerne at støtte og kommunikere med familien på en måde, der matcher familiens ressourcer”. Det siger direktør Preben Engelbrekt fra Det Nationale Sorgcenter.

Det er VIA University College i Aarhus, der er udpeget til at udbyde den nye efteruddannelse, som også klæder kursisterne på til det tværfaglige samarbejde.

Efteruddannelsen er målrettet fagprofessionelle på hospitaler, kommuner, skoler og børneinstitutioner samt fra andre felter på social- og sundhedsområdet. Er du i gang med en sundheds- eller socialfaglig diplomuddannelse, så tæller efteruddannelsen tillige som et valgmodul.

Uddannelse i luften fra februar 2020

Det nye uddannelsesforløb går i luften fra februar 2020 og består af 10 undervisningsdage hos VIA i Aarhus, hjemmeopgaver med fokus på forbedring af praksis mellem undervisningen og en afsluttende skriftlig eksamensopgave.

Halvdelen af undervisningen varetages af undervisere fra Det Nationale Sorgcenter og den anden halvdel af undervisere fra VIA University College.

”I forløbet får deltagerne indblik i den nyeste forskning og viden om pårørende børn og unge, i børn og børn og unges udviklingspsykologi, i forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge og  samtaletræning”. Det fortæller lektor Ann Marie Nissen hos VIA University College.

Kontakt
Birgitte Grube, seniorkonsulent, Det Nationale Sorgcenter, T: 22620681 / M: bg@sorgcenter.dk 
Ann Marie Nissen, lektor og projektleder ved VIA University College. T: 87552998 / M: amni@via.dk

Læs mere og tilmeld dig HER