Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Sorg hos ældre er et overset problem

  • Sorgcenter
  • > Sorg hos ældre er et overset problem

Sorg hos ældre er et overset problem

Der er en udbredt tendens i samfundet til at bagatellisere sorgen hos ældre, der mister en nærtstående efter et langt samliv. Udenlandsk og dansk forskning peger på, at ældres sorg er et overset socialt problem. 

Undersøgelser peger på, at komplicerede sorgforløb er udbredt hos ældre og skader deres helbred både fysisk og psykisk, med store personlige og samfundsøkonomiske omkostninger til følge. 

Hvert år mister flere tusind ældre danskere deres ægtefælle. I år 2017 var der 14.839 danskere over 65 år der mistede deres ægtefælle (særkørsel Danmarks Statistik, 2018). Forskning viser, at omkring 10-15% udvikler komplicerede sorgreaktioner efter et dødsfald af en nærtstående person (Bonanno et al., 2008). Dette betyder at for de ældre enker og enkemænd, der mistede deres ægtefælle i 2017, vil der være 1.484-2.226 der bliver så syge af deres sorg, at de ikke er i stand til at leve som tidligere.


KOMPLICERET SORGREAKTION
Hvis den efterladte efter et halvt år fortsat oplever en smertefuld sorg, der er så svær at udholde, at livskvaliteten forsvinder, siger man, at sorgen er kompliceret. Så skal der henvises til egen læge, en psykiater eller en psykolog. 

Læs mere
Komplicerede sorgreaktioner

Det Nationale Sorgcenter udarbejdede i 2018 en kortlægningsrapport Ældres sorg – vidensformidling og kompetenceudvikling, støttet af Helsefonden, med det overordnede formål, at indsamle, systematisere og formidle viden om ældres sorg til relevante aktører på sorgområdet i ældresektoren i regioner og kommuner. Af rapporten fremgår det, at de fagprofessionelle generelt mangler viden om komplicerede sorgforløb hos ældre, og at der mangler handlemuligheder i forhold til opsporing af komplicerede sorgforløb hos ældre. 

Tidlig opsporing af voksne og ældre, der udvikler et svært og langvarigt sorgforløb, kan styrkes, hvis kommunale tilbud i højere grad målrettes borgere i særlig risiko for udvikling af komplicerede sorgreaktioner efter tab af en nærtstående person.  

Sorg er i høj grad en del af den politiske dagsorden og i Finansloven for 2019, er der afsat midler til, at kommuner kan arbejde med særlige indsatser på ældreområdet, herunder sorg. 


GRATIS BEHANDLING TIL ÆLDRE
I 2019 kan ældre over 65 år med komplicerede sorgreaktioner, bosiddende i Region Hovedstaden og på Fyn, henvises til gratis psykologisk behandling i Det Nationale Sorgcenter.

 

Det Nationale Sorgcenter har udarbejdet en model, der kan integreres i kommunen, som styrker de fagprofessionelles viden om sorg, og giver kompetencer i at opspore pårørende til alvorligt syge/døende og efterladte, der kan være i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner. 

De fagprofessionelle får desuden kompetencer til at vurdere behov for sorgstøtte og iværksætte relevante forebyggende indsatser, som dermed reducerer risikoen for udvikling af komplicerede sorgforløb.  

Samtidigt giver det kommunen mulighed for at arbejde evidensbaseret, da den forebyggende indsats bygger på anbefalinger fra den kliniske retningslinje: “Forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre, efter ventet eller uventet dødsfald af en nærtstående person”. Retningslinjen kan findes på www.cfkr.dk

Samarbejde med Det Nationale Sorgcenter omkring forebyggende sorgindsatser vil give jeres praksis:  

Kompetenceudviklingsforløb, der fokuserer på:  

  • Skelnen mellem naturlige og komplicerede sorgreaktioner 
  • Tidlig opsporing af personer i risiko, før og efter dødsfald 
  • Forebyggende sorgstøtte-interventioner, før og efter dødsfald
  • Viden om henvisningsmuligheder  

Hjælperedskaber til den forebyggende indsats: 

  • Der arbejdes med at integrere en opsporingsliste, således at fagprofessionelle i kommunen er opmærksomme på risikofaktorer, som kan indikere, at en person er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner.  
  • Der arbejdes med et handlingsorienteret flowchart, der giver overblik over den forebyggende indsats.
  • Der arbejdes med et inspirationshæfte, der beskriver form og rammer for etablering af f.eks. sorgstøttesamtaler. 

Implementeringsworkshops:  

  • Der afholdes implementeringsworkshops ud fra forbedringsmodellen, der fokuserer på at få ensrettet og skabt hensigtsmæssige og systematiske arbejdsgange for den forebyggende sorgindsats.  

Det Nationale Sorgcenter arbejder ud fra følgende proces for implementeringen af de forebyggende indsatser:  

 


Kontakt Det Nationale Sorgcenter 

Birgitte Grube
Chefkonsulent
Sygeplejerske, exam.pharm.cons., MVO

Tlf.: 3376 6770
E-mail: bg@sorgcenter.dk

Sarah Midtgård Grau
Specialkonsulent
Sygeplejerske, cand.cur., lektor

Tlf: 2293 1837
E-mail: smg@sorgcenter.dk