Når du mister sent i livet

Et overset problem

I takt med alderen, stiger sandsynligheden for, at ens nærmeste bliver ramt af alvorlig sygdom eller dør. Tabet af en nærtstående, kan få tilværelsen til at synes meningsløs. Desværre er sorg hos ældre voksne et overset problem, og mange efterladte oplever, at de ikke får den støtte, de har brug for.  

Ved alle sorgreaktioner, uanset alder, er det normalt og naturligt, at der er både følelsesmæssige, fysiske, adfærdsmæssige, kognitive og eksistentielle reaktioner.

De fleste sørgende vil efter tabet være meget fokuserede på tabet og opleve blandt andet tristhed, savn, længsel, søvnbesvær og meningsløshed. Reaktioner vil dog i den naturlige sorgproces aftage over tid. Det betyder ikke, at sorgen forsvinder, men det betyder, at den intense sorg med tiden vil fylde mindre. Sorgen vil få en anden karakter, hvor den kommer og går i perioder.  

Har du mistet din partner 

Sorg hos ældre bliver ofte overset og ikke anerkendt. Du mødes måske af bemærkninger, som ”han/hun blev jo også gammel”, ”I fik jo mange år sammen”, og ”nu har han/hun endelig fået fred”.  

Bag bemærkningerne ligger en antagelse om, at sorgen er lettere at bære, når den efterladte (og den afdøde) har levet længe nok og kan kategoriseres som ”ældre”. Men det er en myte, at ældre har nemmere ved at håndtere sorgen. Tværtimod viser studier, at man stadig lider af tabsrelaterede problemer som søvnproblemer, dårligt humør og funktionsnedsættelse længe efter tabet. 

Efter 43 års samliv, hvor jeg altid har følt mig elsket og hvor min mand og jeg sluttede hver dag med at snakke om dagen og lægge planer, var jeg efterladt med en stor sorg.

Janni Larsenmistede sin mand i 2019

Måske synes du dagligdags gøremål og rutiner er svære efter tabet af din ægtefælle,. Måske tager rengøring længere tid, bekymringer opstår omkring økonomi og at holde hus bliver svært. Især måltider og sengetider kan være hårde, fordi du konfronteres med at være alene. 

Dødsfald efter langvarig sygdom

Selvom risikoen for at dø stiger med alderen, kan et pludseligt dødsfald komme som et chok. Det kan give en følelse af, at dødsfaldet ikke er virkeligt.

Men også langvarig sygdom forud for dødsfaldet kan udgøre en risiko. Hvis du i en lang periode har været omsorgsperson for den afdøde, er det ikke usandsynligt, at vedkommende har haft dårligere helbred eller depressive symptomer længe før dødsfaldet. I nogle tilfælde vil symptomerne aftage efter tabet, da omsorgsopgaven ikke længere er der. Hos andre vil de forværres. 

Jeg savnede at høre ham spille musik hver dag, og det var en stor overvindelse kun at lave mad til mig selv. Selv om jeg har et udadvendt liv og hverdagen på mange måder er den samme, så mistede jeg glæden ved livet efter hans død. Da jeg fik tilbudt et sorgforløb i Det Nationale Sorgcenter, sagde jeg straks ja. Dét kun at snakke om min mand og mine følelser i forbindelse med hans død, havde jeg ikke før givet plads til. At se på fotos af ham, at huske følelser fra dengang, at skrive breve til ham, som jeg gjorde i terapien, var ikke smertefuldt, men gjorde mig glad.

Janni Larsenmistede sin mand i 2019

Når sorgen bliver kompliceret 

10-15% af alle efterladte oplever efter tabet af en nærtstående, at de stærke reaktioner efter dødsfaldet ikke aftager igen, og at den intense sorg fortsætter i mange måneder – eller år. Det gælder også for ældre efterladte. De udvikler en kompliceret sorgreaktion og får brug for hjælp til sorgen. Hos dem, der udvikler komplicerede sorgreaktioner, er reaktionerne så gennemgribende og vedvarende, at de kan have brug for specialiseret psykologisk behandling. 

Flere faktorer har betydning for, om den ældre efterladte udvikler en kompliceret sorgreaktion. Det kan have betydning, om dødsfaldet var uventet. Ligesom karakteren af forholdet til den afdøde, graden af støtte fra familie og netværk og omgivelsernes anerkendelse af tabet, påvirker risikoen for at udvikle en behandlingskrævende sorgreaktion.   

Man oplever flere tab

Voksne over 65 år har sandsynligvis oplevet flere tab og måske perioder med flere tab i familien og omgangskredsen. For mange ældre voksne kan tab af venner og bekendte være med til at gøre dem mere ”robuste” i forhold til at håndtere tabet af en nærtstående. Hos andre kan de mange tab også være en årsag til, at sorgen bliver kompliceret. 

En kompliceret sorgreaktion kan komme til udtryk ved tabs-relateret depression, posttraumatisk stress (PTSD), angst og vedvarende sorglidelse og øger risikoen for selvmord. Se mere om komplicerede sorgreaktioner her.

Brug for hjælp til sorgen? 

Det Nationale Sorgcenter tilbyder gratis sorgterapi til efterladte over 65 år, der udvikler en kompliceret sorgreaktion. Ønsker du at høre mere om vores behandlingstilbud, så kontakt vores terapeuter. 

Forløbet har fået mig til at tænke mine tanker til ende og sætte ord på mine følelser. Det har hjulpet mig meget, og jeg forstår min sorg bedre.

Janni Larsenmistede sin mand i 2019
Brug for hjælp?

Gode råd til dig der har mistet

1. Flygt ikke

Se sorgen i øjnene. Sorgen vil være med dig resten af livet. Forvent ikke at den forsvinder. Og forsøg ikke at fortrænge den. Vær tålmodig. Giv sorgen ret og plads til at være i dit liv. Tænk over, hvordan du kan leve dit liv med dit nye livsvilkår. Nogle mærker sorgen intenst i starten – mens andre først rigtig forstår, erkender og mærker tabet senere.  

2. Mærk sorgen

I sorgen kommer du i kontakt med en masse følelser, der kan være nye og meget stærke. De kan være meget smertefulde og måske så ukendte for dig, at du føler, at du er ved at miste forstanden. Du kan blive bange for følelserne og forsøger måske at lægge låg på dem. Men prøv i stedet at mærke dem. Det er helt normalt at føle som du gør. Uanset om det er savn, vrede, uretfærdighed, ensomhed eller håbløshed, der fylder.  

3. Pas på dig selv

Tilgiv dig selv, hvis du i perioder ikke har det overskud, du plejer. Måske er energien der ikke til det, du normalt kan overkomme i hjemmet, i haven, på jobbet eller i forbindelse med et frivilligt arbejde. Eller når det gælder sociale sammenkomster og aftaler om at passe børnebørn.  Måske er det dig, der har brug for hjælp i en periode?  

4. Ingen rigtig og forkert sorg 

Vi reagerer forskelligt og på forskellige tidspunkter. I perioder fylder sorgen meget – i andre fylder den mindre. Det er helt normalt at gå ’ind og ud’ af sorgen. Humør og energi kan være skiftende. Sorgen følger ikke en lige linje, men bølger frem og tilbage. Hav ikke dårlig samvittighed over at holde pauser fra sorgen. Gør noget, der leder tankerne hen på noget andet. Det kan være at grine til en sjov fim eller gå en tur med en ven og tale om noget helt andet.  

5. En ny hverdag

Det er ikke kun sorgens svære tanker og følelser, du skal forholde dig til. Du skal også forholde dig til en helt ny hverdag. For eksempel hvis du har mistet en partner, som du har delt dagligdagens oplevelser og gøremål med. Måske skal du til at lære helt nye ting om økonomi eller madlavning – eller måske skal du øve dig i at køre bil igen eller at holde hus og have ved lige? Og så skal du række ud mod andre mennesker til gåture, biografture eller til at tale om stort og småt.  

6. Bær den døde med dig i livet

Det er vigtigt, at du bevarer forbindelsen til den, du har mistet. På den måde bevarer du forbindelsen til det liv, I havde sammen. Dermed også til dit eget liv og din egen historie. Der er mange måder, du kan have den døde med dig. Udover at tale og dele minder med andre, der har kendt ham/hende, så lyt måske til vedkommende yndlingsmusik, lav personens livret, gå på jeres yndlingsrestaurant og lav en mindevæg/hylde eller skriv breve til ham/hende. Vær dog opmærksom på, at dette ikke stiller sig i vejen for din nye hverdag. 

Ønsker du i stedet at møde andre efterladte i samme situation som dig?

Sorglinjen sidder både yngre og ældre efterladte klar til at tale og skrive med dig over telefon, chat og brevkasse. Læs mere om sorglinjen: 

Kontakt de frivillige på sorglinjen

Sorglinjen

De frivillige på Sorglinjen har alle mistet en forælder, søskende, barn eller partner. De bruger nu deres erfaringer til at støtte andre, som har mistet, eller lever med alvorlig sygdom i familien.

Sorggruppe

Har du lyst til at møde andre efterladte i en sorggruppe? Slå op på sorgvejviser.dk og se hvilke sorggrupper, der findes i dit område.