Hjælp til voksne over 65 år

Hjælp til komplicerede sorgreaktioner

For at få hjælp eller råd og vejledning, bedes du starte med at udfylde nedenstående formular. Herefter vil én af vores psykologer ringe til dig.

Du modtager en kvitteringsmail, når du har indsendt formularen. Hvis du er i tvivl, om vi har modtaget den, er du velkommen til at kontakte vores reception på telefon:

70 266 766.

Fra 2020 tilbyder Det Nationale Sorgcenter i Odense og København gratis psykologisk behandling til efterladte over 65 år med en kompliceret sorgreaktion. Metoden er evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi i gruppe eller individuelt. Et forløb strækker sig over 12 gange. For at henvende dig via formularen, skal du oplyse en e-mailadresse. Har du ikke en sådan, kan du lægge en besked på vores telefonsvarer (40 566 766), hvorefter du vil blive ringet op.

Vi bestræber os på at kontakte dig senest en uge efter, at du har henvendt dig. Kan du ikke møde frem og modtage behandlingen i vores afdelinger i København eller Odense, kan du orientere dig om anden hjælp via Sorgvejviseren. Du er også altid velkommen til at ringe til Sorglinjen (70 209 903 – hver dag fra kl. 17).

Udfyld formular:

Jeg er en voksen efterladt +65. Jeg ønsker at blive ringet op af en behandler.

Jeg er en voksen efterladt +65. Jeg ønsker at blive ringet op af en behandler.

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
Jeg er pårørende eller øvrigt netværk (fx ven eller frivillig) til en voksen efterladt +65 og ønsker mere information om behandlingen mhp. evt. henvisning.

Jeg er pårørende eller øvrigt netværk (fx ven eller frivillig) til en voksen efterladt +65 og ønsker mere information om behandlingen mhp. evt. henvisning.

Jeg er pårørende eller øvrigt netværk (fx ven eller frivillig) til en voksen efterladt +65, som har givet mundtligt samtykke til at blive ringet op af en behandler.

Jeg er pårørende eller øvrigt netværk (fx ven eller frivillig) til en voksen efterladt +65, som har givet mundtligt samtykke til at blive ringet op af en behandler.

 • Oplysninger på den efterladte voksne +65

  Hvem er død? Hvornår er dødsfald sket? Hvad er årsagen til henvendelsen?
  Kontaktoplysninger
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
 • Beskriv kort årsag til henvendelse og angiv kontaktoplysninger (navn, telefon og adresse) på personen, som henvendelsen drejer sig om.
Professionel (fx sundhedspersonale, sagsbehandler eller præst) til en voksen efterladt +65, som har givet mundligt samtykke til at blive ringet op af en behandler.

Professionel (fx sundhedspersonale, sagsbehandler eller præst) til en voksen efterladt +65, som har givet mundligt samtykke til at blive ringet op af en behandler.

 • Oplysninger på den efterladte voksne +65

  Hvem er død? Hvornår er dødsfald sket? Hvad er den efterladtes aktuelle situation?
  Kontaktoplysninger
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
 • Beskriv kort årsag til henvendelse og angiv kontaktoplysninger (navn, telefon og adresse) på personen, som henvendelsen drejer sig om
Professionel (fx sundhedspersonale, sagsbehandler eller præst) til en voksen efterladt +65 og ønsker mere information om behandlingen mhp. evt. henvisning.

Professionel (fx sundhedspersonale, sagsbehandler eller præst) til en voksen efterladt +65 og ønsker mere information om behandlingen mhp. evt. henvisning.

Komplicerede sorgreaktioner

At miste en nærtstående er en svær og belastende livsbegivenhed, og det er naturligt at føle stor sorg. For de fleste aftager sorgen gradvist over tid, men for nogle vil sorgen opleves intens og smertefuld selv efter lang tid. Hvis sorgen stadig efter seks måneder opleves så gennemgribende og vedvarende, at livskvaliteten forsvinder, kan der være tale om en kompliceret sorgreaktion, og der kan være behov for professionel hjælp.

Du kan have en kompliceret sorgreaktion hvis du:

 • har svært ved at forstå dødsfaldet selv efter lang tid
 • oplever at være vedvarende optaget af eller længes efter afdøde
 • har en følelse af at have mistet en del af dig selv
 • har skyldfølelse, selvbebrejdelse og trækker dig socialt
 • efter tabet oplever væsentlig nedsat trivsel og funktionsniveau i hverdagen
 • har symptomer på depression og angst
 • har tilbagevendende og forstyrrende erindringer eller drømme om dødsfaldet

Du kan deltage hvis:

 • du er over 65 år
 • der er gået mindst 6 mdr. siden tabet af en nærtstående, fx en partner eller et barn
 • du kan modtage behandling i vores afdeling i Odense eller København
 • du forstår og taler dansk

Du kan ikke deltage, hvis du har misbrug, livstruende sygdom, alvorlig psykisk sygdom eller kognitiv funktionsnedsættelse, som står i vejen for behandlingen.

Komplicerede sorgreaktioner

Hvis sorgen ikke aftager

Størstedelen af efterladte (ca. 80%) oplever et naturligt og helende sorgforløb.I komplicerede sorgforløb, aftager sorgreaktioner ikke, men forbliver intense og invaliderende. Den efterladte fastlåses i sorgen.