Støttende forløb ved dødsfald i familien

Støttende forløb

Vi tilbyder gruppeterapi for aldersgruppen 20-27-årige, mens vi i aldersgruppen 6-19 år også inddrager den nærmeste familie i vores tilbud. Der er desuden mulighed for et gruppeforløb for aldersgruppen 8-19 år, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt for barnet eller den unge. Grupperne er inddelt med følgende aldersspænd: 8-11 år, 12-15 år og 16-19 år.

I særlige tilfælde kan vi tilbyde individuelle samtaler. Det kan være, fordi vi vurderer, at barnet eller teenageren enten har en tabshistorie, som de ikke er hjulpet tilstrækkelig med i en gruppe, eller fordi barnet eller teenageren er psykisk sårbar på en måde, der vanskeliggør en udbytterig proces for den enkelte. 

Et fælles vilkår

Overordnet er mange hjulpet af en sorggruppe i vores regi. Det er som om det fælles vilkår, – at have mistet en forælder – forbinder den enkelte til et fællesskab, hvor genkendelse, normalisering og forståelse for egen situation opleves som mere givende end fra andre, der ikke har oplevet det på egen krop.

Er man mellem 20-27 år, så visiteres man til Børn, unge & Sorgs grupper så man ”ligner” hinanden mest muligt. Det kan være måden, man har mistet på eller ens baggrundshistorie. Det kan også være måden, man håndterer sin sorg på, som afgør, hvilken gruppe, man vil profitere bedste af at deltage i.

Grupperne ledes af én til to psykologer. Der er otte i en gruppe. Nogle grupper er åbne, og her går man så længe, man har behov for det (op til 1 år). For andre grupper er der på forhånd afsat et bestemt antal mødegange (i en periode fra 3-5 mdr.).

råd og vejledning

Ved dødsfald i familien

Vi har samlet viden og rådgivning for børn og unge, der har mistet en forælder eller en søskende. Vi rådgiver også forældre og øvrig familie, venner, kærester om, hvordan de bedst støtter efter et dødsfald.

Afklarende samtale

For at blive visiteret til et forløb tilbydes en afklarende samtale med en af psykologerne i Børn, Unge & Sorg. Efter denne første, indledende samtale vurderer psykologen, hvilken gruppe, man skal skrives på venteliste til.

Bemærk, at den første afklarende samtale ikke er en opstart på et behandlingstilbud, men udelukkende den første afklaring. Vi forsøger, at minimere ventetiden på vores tilbud.

Vores tilbud er gratis, og psykologerne har tavshedspligt

Tilbud

Når du henvender dig til vores psykologiske rådgivning skal det første gang ske gennem vores kontaktformular, som du finder ved at klikke på den orange boks herunder. Herefter bliver du ringet op i telefonvisitationen af en af vores psykologer. Vi spørger nærmere ind til din eller jeres situation og får sammen med dig afklaret, om der er behov for at komme til en afklarende samtale. Her kan vi høre nærmere omkring din eller jeres samlede situation og på den baggrund vurdere, hvilken form for støtte, der kan være behov for.

Brug for hjælp?
Er du mellem 20-27 år, anbefaler vi, at du først kommer i gruppe, når der er gået 4-6 måneder efter dødsfaldet. Selv om det også er rigtig svært lige efter, man har mistet, går der som regel nogle måneder, før man helt forstår og mærker og bliver endnu mere opmærksom på, hvad det gør ved én at have mistet en forælder for altid. Vores tilbud er netop udviklet, så det passer til den periode, der kommer ud over den mere akutte fase.

Særligt i forhold til børn og teenagere:

Familiesamtaler kontra individuelle samtaler

For børn og teenagere har vi særlig fokus på, hvordan der tales om sorgen og tabet i familien. Barnet er en del af et familiesamspil og eventuelle reaktioner skal også forstås ud fra det.

Vi har erfaring med, at vi godt kan hjælpe barnet eller teenageren med et forløb udelukkende til dem Men vi ser også, at deres sorgproces også påvirkes af, hvordan forælderen eller søskende har det og hvordan det håndteres i familien. Det gælder også for teenageren, selvom han eller hun også udviklingsmæssigt er i gang med at søge væk fra familien for at bruge mere tid med vennerne uden for hjemmet.

Vi er opmærksomme på, at ikke alle i denne aldersgrupper er hjulpet udelukkende af familiesamtaler og det er derfor muligt at supplere det generelle forløb med et afgrænset individuelt forløb.

Vi tilbyder alle familier (den tilbageværende forælder og søskende, måske anden omsorgsperson) et forløb på op til 5 samtaler. Et af de mere væsentlige mål er, at hjælpe barnet og teenageren til at sætte flere ord på deres reaktioner på det at have mistet. Herved hjælpes forælderen eller anden omsorgsperson til at blive endnu bedre til at lytte. Det overordnede formål er at forbedre familiens kommunikation i en svær tid. Det er også at styrke barnets og teenagerens modstandskraft her, nu og i fremtiden.

Det kan hele at dele

Gruppeforløb

Efter familiesamtalerne vurderes det om der er behov for, at barnet eller teenageren og den tilbageværende forælder eller anden omsorgsperson yderligere hjælpes af et gruppetilbud. Til den vurdering vil der blandt andet blive set på, om der er individuelle reaktioner, især hos barnet og teenageren, der bedst er hjulpet i mødet med andre i samme situation. Et gruppetilbud inkluderer 8 gruppegange for aldersgruppen 8-11 år og 12-15 år samt 3 gruppegange for forældrene. For de 16-19-årige tilbydes 12 gruppegange og 3 samtaler til forældrene.

Vi kigger blandt andet på barnets og teenagerens måde at fungere i deres liv på – og om de udviser reaktioner, der kan påvirke deres udvikling. Nogle trækker sig fra venner, får svært ved at koncentrere sig, får søvnforstyrrelser, skubber sorgen væk, bliver bange for at miste og en del børn kan føle sig ensomme, når de mister, og det kan føre til et lavere selvværd.

I gruppeforløbene arbejdes der både med temaer, som alle kan relatere til i gruppen og med individuelle mål med det, der er svært at håndtere for det enkelte barn eller teenager i deres sorgproces.

Kontakt de frivillige på sorglinjen

Sorglinjen

De frivillige på Sorglinjen har alle mistet en forælder, søskende, barn eller partner. De bruger nu deres erfaringer til at støtte andre, som har mistet, eller lever med alvorlig sygdom i familien.