Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Råd og vejledning

Til dig der i dit arbejde møder børn, unge og deres forældre, som oplever sygdom og dødsfald i familien

Herunder kan du finde information om vores tilbud i Børn, Unge & Sorg, hvem vi henvender os til, og hvordan vi kan hjælpe dig, der i dit arbejde møder børn, unge og deres forældre, som oplever sygdom og dødsfald i familien.

Kontakt os hvis du har spørgsmål, brug for faglig sparring omkring et barn/ung eller ønsker konkret vejledning i, hvordan du hjælper forældrene med at støtte deres børn bedst muligt. KLIK HER for at komme i kontakt med psykologrådgivning. 

Se ansatte i Børn, Unge & Sorg
Børn, Unge & Sorgs udgivelser

Hvem kan få hjælp i Børn, Unge & Sorg?

Børn og unge under 28, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde

Børn, Unge & Sorg giver gratis psykologbehandling til børn og unge under 28 år, som lever med alvorligt syge forældre eller søskende, eller hvis forældre eller søskende er døde.

Dødsårsag er underordnet, ligesom sygdommens art også er. Udover livstruende sygdomme som kræft, sclerose, osv hjælper vi også børn og unge, hvis forældre fx er blevet hjerneskadede efter blodprop, uheld osv.

Det er måske værd at vide, at vi IKKE henvender os til børn og unge:

 • med psykisk syge forældre eller søskende
 • som selv har en alvorlig psykiatrisk diagnose
 • med misbrug
 • der i forvejen er i behandling

Men der kan være gråzoner, så kontakt os, hvis du er i tvivl. 

Ikke alle har brug for hjælp

Det er ikke alle børn og unge, der har brug for terapi, når de oplever sygdom og død i familien. Mange klarer sig ved netværkets hjælp og ved telefonrådgivning fra vores psykologer.

Det kan være svært at vurdere, hvornår der er behov for psykologhjælp. Derfor opfordrer vi alle til at kontakte os, og sammen finder vi så ud af, om der er behov for hjælp – og i så fald hvilken. Ring trygt: Vi hjælper alle med råd og vejledning og forsøger så vidt muligt at finde alternativer, hvis det skulle vise sig, at Børn, Unge & Sorg ikke er det rette tilbud.

Råd og vejledning til fagfolk og netværk

Vi rådgiver også fagfolk og netværket (fx venner, kærester, forældre og andre nærtstående voksne) om, hvordan man bedst støtter barnet/den unge. Der er råd og vejledning at finde her på siden, og alle er velkomne til at kontakte vores psykologrådgivning for viden, rådgivning og sparring. KLIK HER for at komme i kontakt med vores psykologrådgivning. 

Tilbud i Børn, Unge & Sorg

Terapi – individuelt og i grupper

I vores tre afdelinger i København, Aarhus og Odense tilbyder vores psykologer gruppeterapi og individuel terapi.

For at imødekomme børnene og de unges forskellige behov for hjælp har vi flere typer af grupper, som opdeles efter situation og alder. Vi tilbyder også familiesamtaler.

Læs mere: Gruppeterapi og individuel terapi ved sygdom

Læs mere: Gruppeterapi og individuel terapi ved dødsfald

Børn, Unge & Sorgs psykologer er højt specialiserede på området og har indgående erfaring med børn og unge, der oplever sygdom og død i deres nære familie. Vi holder os hele tiden opdaterede på området og udvikler vores tilbud i samspil med vores forskningscenter

Du kan læse vores evalueringsrapporter og øvrige udgivelser her

Online tilbud ved de frivillige

Vi har også en række tilbud til unge her på siden, som varetages af vores unge frivillige. De frivillige har alle mistet en forælder eller søskende og er kommet så godt videre i deres liv, at de nu formår at bruge deres dyrekøbte erfaringer til at støtte andre unge, der nu står i den situation, de selv har gjort engang.

De unge – men også deres netværk og forældre – kan kontakte de frivillige anonymt via chat, telefon, brevkasse og videosamtaler. De frivillige behandler ikke, men lytter og kan fortælle om deres egne erfaringer. Derudover har vi her på siden ti forskellige fora, hvor man kan skrive sammen afhængigt af alder og situation.

De frivillige sidder klar ved telefoner og computer mandag til torsdag fra 17-21. Man kan skrive til Brevkassen og Forum hele døgnet.

Oversigt over Børn, Unge & Sorgs forskellige tilbud

Henvisningsprocedure

Procedure ved henvendelser – UNGE

Den første kontakt

Unge over 18 år skal altid selv kontakte os. 16-18-årige opfordres til selv at kontakte os, men forældrene kan indledningsvis stå for kontakten og evt. følge den unge til den første samtale.

Alle førstegangshenvendelser skal ske via vores kontaktformular på hjemmesiden her.

Du – eller en anden voksen – er også velkommen til at kontakte os på vegne af den unge, inden den unge selv kontakter os. Din egen kontakt til vores psykologrådgivning skal ligeledes ske gennem vores kontaktformular her

Når den unge kontakter os, vil han eller hun blive ringet op af en af vores psykooger, som blandt andet vil hjælpe med at vurdere, om Børn, Unge & Sorg er det rette tilbud.

Vi tager os tid til alle, der kontakter os, og hjælper med at finde det rette tilbud eller give råd og vejledning, hvis det viser sig, at Børn, Unge & Sorg ikke er det.

Indkaldelse til afklarende samtale

Når Børn, Unge & Sorg vurderes at være det rette sted, vil den unge blive inviteret ind til en afklarende samtale hurtigst muligt med en af psykologerne. Samtalen tager typisk en times tid. På baggrund af denne samtale besluttes det videre forløb.

Unge over 18 år inviteres alene til den afklarende samtale. For unge på 16-18 år aftales med den unge/forældrene, om den unge skal komme alene, eller forældrene skal deltage i noget af samtalen.

Venteliste

Hvis den unge tilbydes en plads i en af vores grupper, og der er venteliste til den, vil han eller hun blive skrevet op og få plads hurtigst muligt.

Procedure ved henvendelser – BØRN

Når der er tale om børn, er det forældrene, der tager kontakt til os. Vi inviterer normalt hele familien til den første samtale. Det skaber tryghed hos barnet, når forældrene også kender psykologen, og alle kan være i samme rum og tale åbent om sygdommen eller døden.

Ved senere samtaler taler barnet alene med psykologen, mens de voksne får en kop kaffe i venteværelset. Hvis barnet er utryg, kan en voksen naturligvis deltage i samtalerne, så længe det er nødvendigt.

Når familien kommer første gang, fortæller vi, hvad vi kan tilbyde. Vi spørger til barnets oplevelser og reaktioner. Hvis barnet ikke selv har lyst til at fortælle, lader vi en af forældrene gøre det.

Det er afgørende, at det enkelte barn selv er indstillet på at modtage støtte fra os. Det kan naturligvis være svært for ham eller hende at vide, hvad vi kan tilbyde, så derfor tager barnet stilling efter første samtale. Heldigvis er børn ofte rigtig gode til at vurdere om, de har brug for hjælp.

I forhold til de helt små børn (0-3 år), sker rådgivningen via forældrene, som klædes på til at støtte deres børn bedst muligt. Det sker som hovedregel gennem telefonrådgivning.

Vi hjælper med at:

 • sætte ord på tanker og følelser

  Hele familiens liv ændres, når den rammes af alvorlig sygdom. Det kan være meget svært for børnene at opleve, at ens mor, far, søster eller bror ikke kan det samme som tidligere. Hvert barn er unikt, men børn har også en række reaktioner til fælles, når de oplever sygdom tæt på. Børn kan blive bange for deres egne tanker, fordi de aldrig har haft den slags tanker før. Derfor lytter og ser vi efter kendetegn hos det enkelte barn, og vi taler sammen ud fra barnets personlige oplevelser, erfaringer og følelser.

 • berolige omkring reaktioner

  Vi hjælper børnene med at forstå, at deres tanker er helt normale reaktioner på en unormal situation. I terapien lærer børnene at sætte ord på deres tanker og følelser. Det hjælper dem til at sætte tankerne i system og undgå forvirring. På den måde bliver der plads til andre tanker og til at rumme de svære følelser.

 • genvinde kontrol

  I den individuelle terapi arbejder vi systematisk og intensivt med barnets specifikke reaktioner, så de ikke står i vejen for den videre udvikling. Vi arbejder med truslen om tab og tabets betydning for barnets tillid til omverdenen, og vi arbejder også med barnets selvopfattelse for at støtte den videre personlighedsudvikling. Vi hjælper barnet med at genvinde kontrol.

Rådgivning, undervisning, supervision

I Børn, Unge & Sorg tilbyder vi rådgivning, undervisning og supervision til alle, der i deres arbejde kommer i kontakt med børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

Læs uddybende om tilbuddene her

Bliv klædt på til at møde børn og unge i sorg

Bog. At forstå sorg. Af Jesper Roesgaard Mogensen og Preben Engelbrekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

At forstå sorg – Teoretiske og praktiske perspektiver er skrevet af Jesper Rosgaard Mogensen og Preben Engelbrekt fra Børn, Unge & Sorg. Bogens formål er at klæde kommende og nuværende lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker på til arbejdslivets møde med sorgramte unge, borgere, brugere, elever, klienter og patienter.

Kan købes på samfundslitteratur.dk
Kig i bogen her

Oversigt

Herunder finder ud en kort oversigt over børn og unges reaktioner ved dødsfald, hvad du kan gøre, og hvornår man skal være opmærksom på at involvere professionelle.

Forventelige reaktioner

Hvad kan du gøre?

Søg professionel hjælp hvis:

• Ked-af-det-hed.

• Vrede – også i leg og kontakt med jævnaldrende.

• Større svingninger i humør/sindstilstand.

• Søvnforstyrrelser; mange tanker ved indsovning, urolig søvn, mareridt.

• Somatiske klager som fx hovedpine, mavepine, kvalme, ondt i brystet.

• Ændringer i sociale relationer, polariserede reaktioner, enten over-aktiv eller isolerende.

• Regression; at børn for en tid vender tilbage til tidligere udviklingsstader. Fx igen gerne at ville mades, puttes, holdes om eller sove sammen med den overlevende forælder.

• Gentagelse af hændelse omkring dødsfald – i leg (at lege hændelsen igennem) og i samtale/spørgsmål (at de bliver ved med at vende tilbage til, hvad der skete og spørge til det).

• Utryghed – som kan skabe øget behov for forudsigelighed; hvad skal ske og hvornår.

• Vise, at du er til rådighed.

• Være ærlig om forløbet – lyv ikke om, hvor afdøde er henne, bekræft at han/hun er død.

• Hjælpe familien med at vigtige voksne i barnets/den unges liv er informeret – børnehave, skole, SFO.

• Sætte ord på, hvad du selv tænker om hændelsen, hvordan du også selv mærker sorg – i afmålte og alderssvarende termer; ’jeg er også ked af det’, ’jeg savner også’, ’jeg kan også blive vred’.

•Give plads til at der også stadig må føles glæde, at noget sagtens kan være rart til trods for det skete.

• Huske at sorg varer meget længere, end vi regner med. Selv flere måneder (og også år) efter tabet kan det være rart at få lov at tale om afdøde.

• Se på billeder sammen, tænde lys, høre musik som afdøde holdt af.

• barnet/den unge fornægter, at nogen er død.

• isolationstendensen tager over, og barnet bliver for passivt (ikke har nogen interesse i sociale aktiviteter // ikke leger med/opsøger samvær med jævnaldrende).

• barnet/den unge ikke kan lades alene på noget tidspunkt.

• barnet/den unge ikke kommer af sted i børnehave, skole, studiejob.

• barnet/den unge ikke får sovet tilstrækkeligt.

• regressionen i adfærd vedbliver over flere måneder.

• Hvis du selv er bekymret for dit barn eller er i tvivl om, hvordan du bedst hjælper.