Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Samarbejdspartnere

Det Nationale Sorgcenter har samarbejde med:

Professionshøjskolen Metropol – Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Samarbejdspartnere, der alle har tilkendegivet opbakning og hensigt om kommende samarbejde med Det Nationale Sorgcenter:

Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
Praktiserende Lægers Efteruddannelse (PLO-E)
Center for Livskvalitet – aarhus Kommune
Syddansk Universitet – Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Aalborg Universitet Institut for Kommunikation og Psykologi
Aarhus Universitet Institut for Psykologi
Aarhus Universitet Institut for Klinisk Medicin
Aarhus Universitet, DPU
Northern Portugal University, CESPU, Instituto Universitário de Ciências da Saúde, CESPU
Center for Research on End-of-Life Care, Weill Cornell Medical College (New York)
Region Hovedstaden
Hjerteforeningen