Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Sorgkonference 2018

Konferencen ér afholdt – læs mere og hent oplæg her.

Der vil komme en ny sorgkonference i 2019. Hold øje med vores hjemmeside eller tilmeld dig vores nyhedsbrev: www.sorgcenter.dk/nyhedsbreve/ Læs mere her: Sorgkonference 2019

Det Nationale Sorgcenters første sorgkonference 2018

Mød førende sorgforskere fra ind- og udland, og få nyeste viden om sorg – både teoretisk og praktisk. Det Nationale Sorgcenter inviterer den 18. september 2018 til sorgkonference i København. 

Hvert år mister mere end 200.000 danskere en nærtstående og rammes af sorg. De fleste efterladte finder med netværkets støtte og tidens gang, en måde at leve med tabet.  For hver tiende efterladte går det dog anderledes. De får tilværelsen ødelagt af sorg.

Det er afgørende at mennesker med komplicerede sorgreaktioner får den rette hjælp. Med endnu større viden om sorg, kan læger, psykologer og sygeplejersker forbedre både sundhedstilstand og trivsel hos efterladte markant.

Den 18. september afholder Det Nationale Sorgcenter, med støtte fra TrygFonden, sin første årlige sorgkonference, hvor du får nyeste viden fra ind- og udland om risikofaktorer, forebyggelse, opsporing og behandling af komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre. 

Hurtige links:

Hovedtaler på konferencen er amerikanske Dr Katherine Shear, der er førende på sorgområdet internationalt.

Derudover vil danske sorgforskere – Svend Brinkmann, professor på Aalborg Universitet og Maja O’Connor, lektor ved Aarhus Universitet og seniorforsker i Det Nationale Sorgcenter, samt Mai-Britt Guldin, seniorforsker på Aarhus Universitetshospital, præsentere nyeste viden om sorg, herunder viden om den kommende sorgdiagnose og den betydning en diagnose forventes at få for arbejdet med sorg i sundhedsvæsenet Læs mere. I den forbindelse vil der også være oplæg ved Niels Sandø Pedersen, konst. forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen.

Efter oplæggene er der mulighed for at dykke ned i netop de faglige områder, der interesserer dig i eftermiddagens 6 samtalesaloner. Her vil du få masser af praktisk inspiration. 

LÆS MERE OM OPLÆGSHOLDERNE HER:

Dr. Katherine Shear

Når sorgen bliver kompliceret – identifikation og behandling af kompliceret sorg.
v. Katherine Shear, MD

Sorg er en naturlig reaktion på at miste en nærtstående person. Dog er det ikke alle sørgende, der oplever et naturligt og helende sorgforløb. For ca. 10-20 % af efterladte voksne bliver sorgen kompliceret og ødelæggende for det videre liv. Heldigvis ved vi nu, på baggrund af mange års videnskabelig forskning, mere om, hvordan vi kan identificere og behandle mennesker med kompliceret sorg. Dr. Shear fra USA vil præsentere den sidste nye viden på sorgfeltet, med fokus på en teoretisk forståelse af sorg og kompliceret sorg, samt på identifikation og behandling af kompliceret sorg.

Katherine Shear, MD, er leder af the Center for Complicated Grief, ved Columbia School of Social Work i New York, USA. Hun er uddannet psykiater og har igennem mere end 30 år haft fokus på at behandle efterladte med kompliceret sorg. Dr. Shear har udviklet en vidensbaseret behandlingsmetode Complicated Grief Treatment, og hun er en af verdens førende eksperter på sorgområdet, og efterspurgt som foredragsholder og underviser.

Svend Brinkmann

Sorg som almenpsykologisk fænomen
v/ Svend Brinkmann

Sorgen er med rette kommet i centrum for det moderne menneskes refleksioner over tilværelsen. Der kommer løbende bøger, tv-programmer, film og musik om sorg, ligesom en ny psykiatrisk diagnose for ”kompliceret sorg” som bekendt er på vej. I oplægget udfolder Svend Brinkmann sorgens almenpsykologiske væsen og ser den som et livsvilkår for mennesker, der evner at knytte sig til andre i kærlighed. Han diskuterer endvidere, hvad sorgen fortæller om os som mennesker i den moderne verden, der kræver effektivitet, lykke og positivitet, hvilket på mange måder står i modsætning til sorgen som grundvilkår.

Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. I 2015 modtog han DR’s Rosenkjærpris og Gyldendals formidlingspris, og i 2017 udnævnte Politiken ham til årets meningsdanner i Danmark. Aktuelt forsker han bl.a. i den stigende udbredelse af psykiatriske diagnoser og i sorg som psykologisk og kulturelt fænomen.

Mai-Britt Guldin

Giv sorgen betydning. Om forebyggelse af kompliceret sorg.
v/Mai-Britt Guldin

I sorgterapi leder vi ikke efter en vej ud. Vi leder efter en vej ind til kontakten med sorgen. Det er i kontakten med sorgen, at helingen befinder sig. Vores forskning peger på, at kompliceret sorg kan forebygges, hvis vi i sundhedssystemet tidligt kan identificere de sørgende, der har behov for hjælp, og øge kompetencerne til at yde den støtte, der er brug for. Det handler ikke om at fjerne sorgen, men om at hjælpe mennesket med at møde sin sorg og mærke dens betydning.

Mai-Britt Guldin er klinisk psykolog, PhD og seniorforsker. Hun leder forskningsprogrammet Tab og Sorg på Aarhus Universitetshospital, hvor hun har forsket i sorg og behandlet mennesker med svære sorgreaktioner i over 10 år. Hun har lavet nogle af verdens største studier om sorg og underviser bl.a. læger, psykologer og præster i deres efteruddannelser. Hun er forfatter til bøgerne Tab og Sorg, Sorg i serien Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag. I 2018 udkommer bogen Sorgterapi.

Maja O'Connor

Vedvarende sorglidelse – en ny diagnose
v/ Maja O’Connor

Sorg er en grundfølelse og et alment menneskeligt vilkår, som de fleste af os møder før eller siden i vores liv. For langt de fleste er sorgen en svær men også meningsfuld oplevelse. For nogle efterladte kommer sorgen dog til at vare ved, med en intensitet der er så belastende, at man kan betragte reaktionen som patologisk. Der er en ny diagnose på vej for vedvarende sorglidelse, som netop sigter mod at indfange dette fænomen. Men hvad kendetegner vedvarende sorglidelse? Hvordan er man kommet til netop denne struktur? Og hvad betyder det, at der er en sorgdiagnose på vej for de professionelle, der møder de efterladte og for os mennesker i det hele taget?

Maja O’Connor autoriseret psykolog og lektor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, hvor hun leder Enhed for Sorgforskning og er tilknyttet Det Nationale Sorgcenter som seniorforsker. Gennem knap 20 år har hun forsket i naturlige og komplicerede sorgreaktioner og effekten af psykologisk behandling, og har udgivet en lang række danske og internationale publikationer på feltet. Aktuelt samarbejder hun med nogle af verdens mest anerkendte sorgforskere om at kortlægge omfang, struktur og risikofaktorer for vedvarende sorglidelse og udvikle effektive behandlingsmetoder.


LÆS MERE OM SAMTALESALON’ER HER:

Ved tilmelding vælger du at deltage i to af salon’erne (De samme salon’er gentages to gange).

Salon 1: Komplicerede sorgreaktioner hos ældre

v/Biretha Vitalis Joensen, cand. psych. og videns- og forskningsmedarbejder i Det Nationale Sorgcenter.

Hver tiende ældre oplever, at de efter et tab ikke er i stand til at genoprette en normal hverdag igen. De udvikler en kompliceret sorgreaktion. Kom og hør hvordan du kan skelne mellem naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos ældre; hvilke risikofaktorer/symptomer, du bør være opmærksom på; hvordan du henviser til behandling eller støtte, og hvordan organiseringen af sorgarbejdet med ældre kan foregå.

Salon 2: Opsporing og forebyggelse hos voksne og ældre

v/Sarah Midtgård Grau, sygeplejerske, cand.cur.,
lektor og specialkonsulent i Det Nationale Sorgcenter.

Mange efterladte og pårørende til døende har ikke brug for sorgintervention. Derimod er der brug for hurtig og tidlig indsats overfor den gruppe, der er i størst risiko for at udvikle kompliceret sorg. Tidlig indsats forudsætter stor viden hos det personale, der skal identificere efterladte med behov for sorgstøtte. Kom og hør om risikofaktorer, tidlig opsporing og iværksættelse af forebyggende interventioner.

Salon 3: Børn, unge og sorg

v/Lene Larsen, cand.psych., ph.d., post.doc. og
forskningskonsulent i Det Nationale Sorgcenter.

Når børn og unge mister en nærtstående, ændres deres liv for altid. På trods af tabet, formår de fleste at tilpasse sig deres nye liv. Dog er efterladte børn og unge en særlig udsat gruppe, og nogle udvikler svære, langvarige og livsødelæggende sorgreaktioner. Kom og hør om børn og unges sorg, om risikofaktorer for kompliceret sorg hos børn og om effektiv behandling.

Salon 4: Meet the expert - Kathrine Shear

v/ Dr. Kathrine Shear, professor i psykiatri,
Columbia University School of Social Work, USA.

Her kan stilles spørgsmål til eksperten – og Dr. Shear vil dele sine erfaringer fra sit arbejde med sorgarbejde hos voksne. Hvad er Dr. Shears mangeårige erfaringer, og hvilke kliniske udfordringer er der i arbejdet med sorg? Speciel fokus vil være på temaer, der er relevante for praktikere.

Salon 5: Sorgterapi med børn og unge

v/Anne Vonger Kaas, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi, psykolog i Børn, Unge & Sorg.

Mange kommuner har gode tilbud til børn og unge, der mister. Men når det gælder børn og unge med svære sorgreaktioner, har de færreste kommuner den nødvendige specialiserede viden. Børn, Unge & Sorg tilbyder efteruddannelse i sorgterapi med børn og unge for behandlere i landets kommuner. Kom og hør om en effektiv og evidensinformeret behandlingsmetode, som bygger på Børn, Unge & Sorgs mangeårige kliniske erfaringer og forskning.

Salon 6: Sorgrådgiveruddannelsen

v/Birgitte Grube, sygeplejerske, exam.pharm.cons., MVO og
chefkonsulent i Det Nationale Sorgcenter.

Danmark har fået en Sorgrådgiveruddannelse. Uddannelsen er for sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og alle andre medarbejdere i kommuner og sundhedsvæsen, der ofte møder efterladte. Kom og hør to sorgrådgivere fortælle, hvordan uddannelsen har ændret deres møde og arbejde med efterladte. Sorgrådgiveruddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Det Nationale Sorgcenter.

Konferencen henvender sig primært til sygeplejersker, læger og psykologer – men alle fagprofessionelle med en interesse i feltet er velkomne. Konferencen er et supplement til Det Nationale Sorgcenters aktuelle arbejde med at lave kliniske retningslinjer til sygeplejersker, og det forestående arbejde med at lave nationale kliniske retningslinjer til læger og psykologer. 

Det koster 1200 kr. at deltage i konferencen.

DOWNLOAD PROGRAM FOR DAGEN HER

SEMINAR MED KATHERINE SHEAR FOR PSYKOLOGER – DEN 19. SEPTEMBER

Er du psykolog eller fagperson med psykoterapeutisk efteruddannelse, og vil du vide endnu mere om behandling af sorg? Kom på heldagsseminar med Katherine Shear den 19. september. 

LÆS MERE HER 

DOWNLOAD PROGRAM:

PRISER

  • Sorgkonference den 18: 1.200 kr
  • Pakkeløsning: sorgkonference den 18 + seminar den 19: 2.300 kr 
    (seminaret kan ikke købes separat). 

Har du i første omgang kun købt billet til sorgkonferencen, og sidenhen ønsker at tilkøbe seminaret, kan det godt lade sig gøre (så længe billetter haves). Her vil du blive pålagt 250 kr. oveni prisen for seminar. Ønsker du at tilkøbe seminar, skriv e-mail til: konference@sorgcenter.dk

TILMELD DIG HER 

BILLETTER
Begrænset antal billetter. Der er 400 billetter til konferencen den 18. og 100 billetter til seminar den 19., som sælges efter først-til-mølle-princippet. 

Gebyrer
Bemærk, der er pålagt billetgebyr og et særligt gebyr, hvis du betaler via EAN.

Tilmeldingen er bindende. Konferencegebyr refunderes ikke, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret. I så fald skriv din kollegas navn til e-mail: konference@sorgcenter.dk

Sted:
Mærsk Tårnet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
København Universitet
Blegdamsvej 3B
2200 København N
Se mere her: http://maersktaarnet.ku.dk/ 

Kontakt
For yderligere info kontakt projektleder hos Det Nationale Sorgcenter, Christina Stjärnqvist 
e-mail: cs@sorgcenter.dk 

DET NATIONALE SORGCENTER
Det Nationale Sorgcenter er etableret med støtte og midler fra blandt andre Sundhedsstyrelsen og TrygFonden.