Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Sorgkonference 2019 – den 6. november

  • Sorgcenter
  • > Sorgkonference 2019 – den 6. november

Heldagsseminar den 6. november 2019 kl. 9:30-17:30
med Robert A. Neimeyer:
træning og certificering i den narrative sorgterapi, for psykologer og fagpersoner med en psykoterapeutisk efteruddannelse.

Grief Therapy as Meaning Reconstruction:
A Trauma-Informed Approach

Den nutidige forståelse af sorg er blevet mere nuanceret og empirisk funderet. Det gælder også de behandlingsmetoder, der nu er tilgængelige for efterladte med komplicerede og vedvarende sorgreaktioner. På dette seminar går vi i dybden med flere af disse metoder og teknikker og fokuserer på, hvordan de kan anvendes inden for rammerne af den terapeutiske relation og en fleksibel terapeutisk ramme. Ved hjælp af videoklip fra terapisessioner, klare instruktioner i brugen af teknikker og partiske øvelser, vil du få indsigt i og erfaring med, hvordan en trauma-informeret tilgang kan hjælpe klienter til at konstruere en verden af mening igen, efter et tab af en vigtig person.

Indhold:

  • At skelne mellem terapeutisk “tilstedeværelse” og “fravær” i terapiprocessen
  • Identificere risikofaktorer forbundet med komplicerede sorgreaktioner
  • Implementere helende fortællinger og genbesøg af situationer for at mestre historien om tabet
  • Skriveopgaver der fremmer selvindsigt og selvdistancering for at modulere følelser fremkaldt af dødsfaldet
  • Skitsere metaforiske og kropsorienterede procedurer for at udforske de sansede betydninger af klientens sorg
  • Fortællingsteknikker til integrering af tabet på bogstavelige og figurative måder ind i den ændrede fortælling om klientens liv


Om Robert A. Neimeyer:

Robert A. Neimeyer, ph.d., er professor i psykologi ved University of Memphis i USA. Han har desuden privat psykologpraksis og er leder af Portland Institute for Loss and Transition, der tilbyder undervisning og certificering i sorgterapi. Professor Neimeyer arbejder ud fra en teoretisk forståelse of sorg og sorgterapi, der bygger på narrativ meningsdannelse (”meaning-making”) og brugen af livsfortællinger. Han har publiceret 30 bøger og omkring 500 artikler og bogkapitler, og han afholder foredrag og workshops verden over. Tilmed har han haft lederposter i internationale organisationer med fokus på sorg og har modtaget adskillige priser og anerkendelse for sit arbejde fra bla. the University of Memphis, the American Psychological Association, og the Association for Death Education and Counseling and the International Network on Personal Meaning.  Se www.robertneimeyerphd.com for mere information.

Certificering
Seminaret er en del af Robert A. Neimeyers certificering, og alle deltagere på seminaret bliver certificeret i denne del af hans træning.

Kursusbevis/certificering
Alle deltagere får efterfølgende et bevis for deltagelse og certificering

Sprog
Seminaret foregår på engelsk

Tid og sted
Den 6. november kl. 9:30-17:30
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

Deltagerpris:
Seminaret indgår i en pakke sammen SORGKONFERENCEN 2019 den 5. november, hvor Neimeyer også er oplægsholder.

EARLY BIRD: Samlet pris begge dage, i alt: 2.995,- kr. ved samtidig tilmelding inden den 1. juli 2019.
Herefter er prisen 3.395,- kr.

Seminaret kan ikke tilmeldes separat.

Forplejning
Der serveres frokost, kaffe, the og kage mv. i løbet af dagen.