Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Sorgkonference 2019 – den 6. november

  • Sorgcenter
  • > Sorgkonference 2019 – den 6. november

Den 6. november 2019 afholdte Robert A. Neimeyer: træning og certificering i den narrative sorgterapi, for psykologer og fagpersoner med en psykoterapeutisk efteruddannelse.

Grief Therapy as Meaning Reconstruction:
A Trauma-Informed Approach

Den nutidige forståelse af sorg er blevet mere nuanceret og empirisk funderet. Det gælder også de behandlingsmetoder, der nu er tilgængelige for efterladte med komplicerede og vedvarende sorgreaktioner. På dette seminar gik han i dybden med flere af disse metoder og teknikker og fokuserede på, hvordan de kan anvendes inden for rammerne af den terapeutiske relation og en fleksibel terapeutisk ramme. Ved hjælp af videoklip fra terapisessioner, klare instruktioner i brugen af teknikker og partiske øvelser, fik deltagerne indsigt i og erfaring med, hvordan en trauma-informeret tilgang kan hjælpe klienter til at konstruere en verden af mening igen, efter et tab af en vigtig person.

Indhold:

  • At skelne mellem terapeutisk “tilstedeværelse” og “fravær” i terapiprocessen
  • Identificere risikofaktorer forbundet med komplicerede sorgreaktioner
  • Implementere helende fortællinger og genbesøg af situationer for at mestre historien om tabet
  • Skriveopgaver der fremmer selvindsigt og selvdistancering for at modulere følelser fremkaldt af dødsfaldet
  • Skitsere metaforiske og kropsorienterede procedurer for at udforske de sansede betydninger af klientens sorg
  • Fortællingsteknikker til integrering af tabet på bogstavelige og figurative måder ind i den ændrede fortælling om klientens liv


Om Robert A. Neimeyer:

Robert A. Neimeyer, ph.d., er professor i psykologi ved University of Memphis i USA. Han har desuden privat psykologpraksis og er leder af Portland Institute for Loss and Transition, der tilbyder undervisning og certificering i sorgterapi. Professor Neimeyer arbejder ud fra en teoretisk forståelse of sorg og sorgterapi, der bygger på narrativ meningsdannelse (”meaning-making”) og brugen af livsfortællinger. Han har publiceret 30 bøger og omkring 500 artikler og bogkapitler, og han afholder foredrag og workshops verden over. Tilmed har han haft lederposter i internationale organisationer med fokus på sorg og har modtaget adskillige priser og anerkendelse for sit arbejde fra bla. the University of Memphis, the American Psychological Association, og the Association for Death Education and Counseling and the International Network on Personal Meaning.  Se www.robertneimeyerphd.com for mere information.

Certificering
Seminaret er en del af Robert A. Neimeyers certificering, og alle deltagere på seminaret blevcertificeret i denne del af hans træning.

Kursusbevis/certificering
Alle deltagere fik efterfølgende et bevis for deltagelse og certificering