Sorgkonferencen 2024

Når sygdom rammer familien

Kom og vær med, når Det Nationale Sorgcenter med støtte fra TrygFonden sætter de pårørende på dagsordenen. Vi inviterer fagprofessionelle fra kommuner, regioner og almen praksis til konference om: Hvordan støtter vi bedst pårørende til alvorligt syge og døende familiemedlemmer?

Når alvorlig sygdom rammer et medlem af en familie, bliver de nære pårørende også ramt – men det er langt fra altid, de pårørende får hjælp. Pårørende er i stor risiko for mistrivsel. Det kan give sig til udtryk i angst, depression, ventesorg, mentalt og fysisk dårligt helbred. Det går ud over livskvaliteten for den enkelte og koster på samfundsøkonomien i form af øgede udgifter til fx sygedagpenge, førtidspension og behandling. 

Fagprofessionelle i kommuner, region og almen praksis møder i stigende grad pårørendes behov for støtte i en svær tid. Børn og unge som pårørende er særligt udsatte. Med konferencen sætter vi fokus på, hvordan vi bedst hjælper pårørende til mennesker med alvorlig sygdom: Hvad gør vi for de familier, som rammes af alvorlig sygdom? Hvordan afdækker vi de forskellige behov og hvordan støtter og hjælper vi bedst, når vi møder pårørende til alvorligt syge i vores praksis som fagprofessionelle?

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil samles om på Sorgkonferencen 2024.

Indhold:

  • Cases fra den virkelige verden
  • Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
  • Eksperter med viden om pårørendes oplevelser og praksiserfaring
  • Kommunale og regionale eksempler på god praksis
  • Indblik i teori og praksis ift. forebyggende familieintervention
  • Oplæg om ventesorg
  • Politisk debat om hvordan vi som sundhedsvæsen bedst griber de pårørende til alvorligt syge. Er anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen nok eller har vi brug for lovgivning?

Programmet kan ses her

Sorgkonferencen afholdes i Det Nationale Sorgcenters lokaler i København: Amagerbrogade 150, 1. sal. 2300 København S.
Det er også muligt at deltage digitalt/virtuelt.