Om ungegrupper for de 16-19-årige

Det forløb, der tilbydes til dig i Børn, Unge & Sorg (BU&S), vil bestå af 1-8 individuelle samtaler og 13 ugentlige gruppesessioner. Undervejs i gruppeforløbet afholdes et fælles møde med din forælder eller anden omsorgsperson uden din deltagelse. Der er også mulighed for at tilbyde 1 eller flere samtaler til dig og din forælder/omsorgsperson undervejs. De individuelle samtaler vil typisk ligge forud for gruppeforløbet, og skal hjælpe til at bearbejde dybereliggende problemer, og forberede til det kommende gruppeforløb.

Gruppesessionerne er af 2 timers varighed, fordelt på 1½ time med terapeuten, som er styrende for forløbet, og derefter en halv times ”eftersnak”, hvor gruppens deltagere, uden terapeut, taler sammen om hverdagsting. Af de 13 gruppesessioner vil der være 2 gange, hvor der er udvidede mødegange med konkrete opgaver og spisning. Der er 8 deltagere i gruppen, der alle har mistet en eller begge forældre.

Gruppesessionerne er struktureret således, at alle deltagere kommer på hver gang. Der arbejdes med forskellige emner, der er relevante, når man har mistet en forælder og emner, der er mere relevante for dig i din sorg. Gruppen bliver inddraget med mulighed for kommentarer om, hvordan det påvirker den enkelte, og hvilke tanker og følelser, det giver anledning til.

At starte i en gruppe i BU&S er et valg om at prioritere et forløb, hvor man får mulighed for at bearbejde sin sorg i en unik ramme med andre i samme situation. Det kan til tider sætte sit præg på hverdagen, at sorgens følelser forstærkes gennem arbejdet i gruppen, og det kan være hensigtsmæssigt at involvere og hente støtte hos en eller flere, når man gennemgår et personligt sorg- og udviklingsarbejde i BU&S.