Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Værdigrundlag

VI ARBEJDER FOR, AT SYGDOM OG DØD IKKE ØDELÆGGER LIVET

Børn, Unge & Sorg arbejder hver dag for at yde professionel hjælp til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

Det Nationale Sorgcenter står på Børn, Unge & Sorgs mangeårige erfaring med sorgarbejde. Vi arbejder med forskning, viden, formidling og efteruddannelse til fagpersoner i hele landet.

Målet er, at alle efterladte får den nødvendige støtte eller den professionelle sorgbehandling, de har
brug for – uanset alder.

VI HAR FIRE KERNEOPGAVER

  • Psykologisk behandling til de børn og unge, der som pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende har brug for hjælp til samtidig at fungere i en ændret hverdag. 
  • Psykologisk behandling til de børn og unge, hvor sorgen efter at have mistet hindrer et normalt hverdagsliv. Vi støtter og behandler dem, så de kan leve med sorgen som en naturlig del af deres liv. 
  • Indsamling og formidling af viden om sorg og sorgarbejde til fagprofessionelle samt udvikling af behandlingsmetoder på sorgområdet. 
  • Sætte sorg og død på dagsordenen og dermed være med til at mindske tabuiseringen i samfundet.

SÅDAN KAN DU KENDE OS!

Uanset hvor du møder os, så kender du os på vores dedikation. Vi elsker vores arbejde og at gøre en betydelig forskel for dem, vi møder.

Du kender os også på en omsorgsfuld faglighed. Vi engagerer os personligt i dem, vi møder, og vi gør det med professionel kvalitet, både i vores behandling, rådgivning og forskning.

Du møder også dedikerede unge frivillige, der selv har mistet, er kommet godt videre og er parate til at hjælpe andre unge.

VI GIVER VIDEN VIDERE

Vi uddanner Danmark til at møde mennesker med den indsigt, viden og det engagement, det kræver at støtte de mennesker, der har brug for professionel hjælp, når sygdom eller død rammer familien. Vi taler helt åbent om sygdom, død og sorg som et naturligt livsvilkår. Det giver vi videre i vores møde med andre fagpersoner og samfundet generelt.

VI ER ET SPECIALISERET HUS

Vi er Danmarks førende indenfor professionel sorgbehandling. Du møder altid kompetente mennesker i vores hus. Vi kender og er medskaber af den nyeste forskning og insisterer på, at ny viden bruges og kobles med vores praktiske erfaringer. Vi går gerne nye veje for at sikre, at vi altid giver den bedst mulige rådgivning og behandling. Vi arbejder evidensbaseret og kan dokumentere, at vores behandling virker.

VI LØSER ET SAMFUNDSPROBLEM

Velfungerende efterladte er et aktiv for dem selv, deres familier og det danske samfund. Vores behandling og støtte til dem, der har brug for professionel hjælp, kan ses direkte på samfundets bundlinje, når dem, vi hjælper, ikke havner i misbrug eller bliver marginaliseret, men klarer sig i skolen, på uddannelse, arbejdsmarked og i eget hjem. Derfor er vi en del af løsningen, når sygdom og sorg risikerer at overtage livet!