Behandling af komplicerede sorgreaktioner hos unge

Gratis webinar om sorgbehandling

Dette webinar vil introducere dig for Det Nationale Sorgcenters arbejde med unge voksne, der har mistet en forældre og som oplever komplicerede sorgreaktioner. Du vil blive gjort bekendt med vores metode for sorgfokuseret gruppeterapi og blive introduceret for brevskrivning, som er en bærende og gennemgående intervention i metoden. Du vil også få konkrete eksempler på, hvordan brevskrivning anvendes.

Tilmeldingsfrist er den 10. juni kl. 11.00.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til psykologer, som ønsker at blive introduceret for, hvordan man kan arbejde med efterlevende, hvor sorgen anses for kompliceret.

Et sammenhængende sorgberedskab

Webinaret er en del af projektet’ Anbefalinger til Praksis’, som Det Nationale Sorgcenter, med støtte fra Sundhedsstyrelsen, arbejder med i årene 2021-2023. Projektet har til formål at udvikle og afprøve et sammenhængende sorgberedskab for borgere mellem 18-65 år. Et sammenhængende sorgberedskab betyder, at de som mister en nærtstående oplever, at de fagprofessionelle omkring dem yder dem den støtte, som de er brug for.

Oplægsholder

Marie Stigaard Tølbøll
Marie Marx Tølbøll
Psykolog og udviklingskonsulent

Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete webinar eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.