Børn og unge som pårørende på hospitalet

Lad os skræddersy en indsats, der passer til jer

Vi skræddersyr gerne en indsats eller et forløb, der passer til jer og jeres fagområde. Det kunne eksempelvis være til læger, sygeplejersker og/eller SOSU-assistenter. For at opnå optimal effekt af indsatsen, anbefaler vi, at minimum 10% af personalet gennemfører kompetence- og implementeringsforløbene.

Formål

Formålet er, at børn og unge pårørende mødes af kompetente fagprofessionelle, der kan vejlede dem eller deres forældre. Indsatsen sætter fokus på systematik i forhold til de pårørende børn og unge, og på at forebygge at de ikke mistrives. Desuden vil samarbejdet omhandle implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sundhedspersoner i mødet med pårørende til alvorligt syge. Derudover er formålet med indsatsen at håndtere kommunikation og støtte til forældrene, således at de kan støtte deres børn.

Målsætninger for kompetenceudviklingen

Kompetencecentret under Det Nationale Sorgcenter har transferlearning som læringstilgang, der har fokus på praksisnær anvendelse af den tillærte viden.

Forløbene vil have fokus på sorgteori, naturlige og komplicerede sorgreaktioner, risikofaktorer for udvikling af komplicerede sorgreaktioner, forebyggende sorgstøtteinterventioner, børn og unges reaktioner som pårørende til alvorligt syge og døende forældre/søskende og Sundhedsstyrelsen anbefalinger i mødet med de pårørende.

Det Nationale Sorgcenter ønsker at sikre, at sundhedspersonalet, i deres møde med børn og unge som pårørende, opnår viden, færdigheder og kompetencer inden for følgende områder:

 • Viden om børn og unge som pårørende og deres reaktioner
 • Viden om Sundhedsstyrelsens anbefalinger i mødet med de pårørende
 • Kompetencer til at opspore børn og unge, der er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner før et forventeligt dødsfald
 • Kompetencer og mod til at kommunikere med børn og unge som pårørende og vejlede forældrene i at støtte deres børn
 • Kompetencer til at anbefale og rådgive forældre om, hvor de kan finde relevante sorgstøtte tilbud i deres lokalområde
 • Viden om forebyggende sorgstøtte interventioner og henvisningsmuligheder

Indsatsen vil bl.a. kunne basere sig på følgende:

 • Kortlægning af organisationen
 • Parathedsanalyse hos udvalgte medarbejdere
 • Kick off-møder
 • Kompetenceudvikling
 • Implementeringsworkshops med fokus på systematik i arbejdsgange/udvikling af procedurer/dokumentation af indsatsen/nedsættelse af et fremtidigt netværk med tovholdere fra de forskellige afsnit/afdelinger
 • Ledernetværksmøder

Implementering af systematiske arbejdsgange

For at sikre, at ovenstående kompetencer forankres, vil Det Nationale Sorgcenter i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere, udarbejde en plan for implementeringsworkshops, hvor målet er en model for systematisk dokumentation og opsporing, og udvikling af procedurer med handlingsanvisninger.

Pris

Vi skræddersyr forløbet til jer, så det matcher jeres behov. Kontakt os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk for at få et uforpligtende tilbud på et forløb til jeres arbejdsplads.

Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete forløb eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.