Kognitiv adfærdsterapi til komplicerede sorgreaktioner hos voksne

Kognitiv adfærdsterapi til komplicerede sorgreaktioner hos voksne

Formål og kursusbeskrivelse

Forlænget sorglidelse er en ny diagnose i ICD-11, som vedrører en akut sorg der forlænges, ofte i kombination med symptomer på depression, PTSD og angst. Kurset har fokus på at forstå forskellen på normale og komplicerede sorgreaktioner, samt på de terapeutiske opgaver, der er relevante at beskæftige sig med, når sorgen bliver kompliceret. 

Kurset præsenterer en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang til behandling af forlænget sorglidelse, som bygger på at negative kognitioner, ængstelig (eller fobisk) undgåelse og depressiv undgåelse (passivitet) er nøgleprocesser i opretholdelsen af forlænget sorg.

På kurset gøres du bekendt med metoden og træner de interventioner, som kan anvendes til at behandle de processer, der ser ud til at bidrage og vedligeholde den forlængede sorg.

Kognitiv adfærdsterapi for komplicerede sorgreaktioner bliver på nuværende tidspunkt taget i brug af Det Nationale Sorgcenter til behandling af kompliceret sorg hos voksne og ældre. Metoden bliver både anvendt i et individuelt format og i et gruppeformat. Cases fra vores behandlingsarbejde vil blive præsenteret under kurset.

Træning i behandlingsmetoden vil ske via oplæg, demonstrationer og rollespilsøvelser i små grupper. Der er sat to undervisere på kurset med henblik på at skabe ordentlige træningsvilkår for indlæring af metoden. Deltagerne forventes at arbejde med casemateriale og må gerne medbringe et par eksempler fra egen klinik/praksis.

Læringsmål

  • Du vil blive i stand til at identificere og vurdere symptomer på normal og forlænget sorglidelse
  • Du vil blive introduceret til sorgfokuseret kognitiv adfærdsterapi og med fokus på hvordan du kan implementere metoden i din praksis og lokale kontekst
  • Du vil blive trænet i interventioner som eksponering, kognitiv omstrukturering og adfærdsaktivering og blive i stand til at tilpasse interventionerne ift. klientens behov og symptomer 

Relevant litteratur

Boelen, P.A., van den Hout, M. A., & van den Bout, J. (2006). A Cognitive-Behavioral Conceptualization of Complicated Grief. Clinical Psychology: Science and Practice, 13(2), 109-128.

Boelen, P. A., & Smid, G. E. (2017). Disturbed grief: Prolonged Grief Disorder (PGD) and Persistent Complex Bereavement Disorder (PCBD). British Medical Journal, 357.

Larsen, L. & O’Connor, M. (2021). Terapeutiske perspektiver. I Petersen, A. & Brinkmann, S. Menneskets sorg: et vilkår i forandring, s 164-186.

Klim. O’Connor, M. (2021). Kliniske og diagnostiske perspektiver på sorg. I Petersen, A. & Brinkmann, S. Menneskets sorg: et vilkår i forandring, s 216-238. Klim.

Richard A. Bryant, Lucy Kenny, Amy Joscelyne, Natasha Rawson, Fiona Maccallum, Catherine Cahill & Sally Hopwood (2017) Predictors of treatment response for cognitive behaviour therapy for prolonged grief disorder, European Journal of Psychotraumatology,

Rosner, R., Pfoh, G., Kotoucova, M., & Hagl, M. (2014). Efficacy of an outpatient treatment for prolonged grief disorder: A randomized controlled clinical trial. Journal of Affective Disorders, 167, 56–63.

Shear, M. K., & Bloom, C. G. (2017). Complicated grief treatment: An evidence-based approach to grief therapy. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 35(1), 6-25.

Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med eller har interesse for sorg.

Undervisningsform

Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, diskussion og øvelser. Der er sat to undervisere på kurset.

Kurset kan forventes godkendt indenfor

  • Specialiseringsmodul i Psykoterapi voksne: 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme med op til 12 timer
  • Specialiseringsmodul i Psykopatologi: 13.4.4.2.3. Behandling med 12 timer
  • Specialiseringsmodul i Sundhedspsykologi: 11.4.4.2.1. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område med 12 timer
  • Specialiseringsmodul i Gerontopsykologi: 16.4.4.2.2.3. Psykoterapeutiske metoder, specifikt rettet mod ældre klienter/grupper (24 timer)
  • Specialiseringsmodul i Psykotraumatologi: 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer.

Undervisere

Maja O’Connor, professor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og senior forsker ved Det Nationale Sorgcenter. Maja er autoriseret psykolog og specialist i gerontopsykologi. Hun er til daglig leder af Enhed for Sorgforskning på Aarhus Universitet. Siden 2001 har Maja O’Connor udgivet mere end 70 videnskabelige artikler, bogkapitler og andre typer af kommunikation over normale og patologiske sorgreaktioner.

Christina Buur Steffensen er psykolog ved Det Nationale Sorgcenter og arbejder til daglig klinisk med især ældre med kompliceret sorgreaktion både individuelt og i gruppe. Hun har endvidere arbejdet inden for palliationsområdet og med forskningsprojekter på området.

Praktiske oplysninger

Kurset afholdes i Det Nationale Sorgcenter, Amagerbrogade 150, 1. sal., 2300 København S
Kurset afholdes d. 23. og 24. november.

D. 23. november kl. 10.00 – 17.00 og d. 24. november kl. 09.00 – 16.00. 

Der serveres frokost og kaffe og kage om eftermiddagen. Vi vil meget gerne vide, hvis du er veganer, vegetar eller har allergener, som vi skal tage hensyn til. Venligst oplys dette i fornindelse med købet.
Eventuelt materiale vil blive sendt til deltagernes mail. Det er op til den enkelte deltager at printe materialet, hvis dette ønskes.

Tilmeldingsfrist d. 31.10.2023. 

Selve pladsen på kurset er sikret, når der er betalt. Pladserne bliver fordelt efter ”først til mølle” princippet. Tilmelding er bindende, når kursusgebyret er indbetalt.
Ved for få tilmeldte forbeholder vi os retten til at aflyse kurset med fuld refusion.

Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete webinar eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.