Konference: Børn som pårørende

Børn som pårørende – 13 organisationer går sammen om fælles konference

Det påvirker børnene, når et familiemedlem bliver alvorligt fysisk eller psykisk syg, dør, bliver fængslet eller har et misbrug. De daglige rutiner bliver brudt op, hverdagen bliver mindre forudsigelig, og svære følelser som utryghed, savn og sorg kommer til at fylde mere.

I hver dansk skoleklasse sidder 5-6 børn, som er pårørende til en forælder eller søskende med alvorlige udfordringer:

  • Ca. 1.700 børn mister hvert år deres far eller mor, og 550 børn mister en søster eller bror
  • Ca. 35.000 børn eller unge oplever hvert år, at en forælder bliver indlagt med en kritisk sygdom
  • 3.500 børn og unge har til stadighed en far eller mor i fængsel
  • 310.000 børn vokser op i hjem med psykisk sygdom og/eller misbrug

Men det er ikke alene forældrenes ansvar, at børnene får den hjælp og støtte, de har brug for. Fagfolk som lærere, socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker og sundhedsplejersker, der møder børnene i forskellige sammenhænge, men også politikere kan bidrage til, og har medansvar for, at der bliver taget hånd om børnene.

Det var frygtelig hårdt at se min mor blive en skygge af sig selv. Jeg trøstede hende når hun græd. Jeg måtte være den stærke som sagde, at alt jo kom til at gå i orden. Selvom jeg godt vidste, at det kom det ikke til…

Pige på 16 år, hvis mor har fået diagnosen Alzheimer.

Mere fokus på børn som pårørende

Desværre ved vi, at mange fagfolk og forældre er usikre på, hvordan de skal hjælpe og ofte tænker, at børnene skal beskyttes mod problemer og bekymringer, og derfor ikke skal fortælles om alt det, der foregår. Selvom al viden peger på det modsatte: At hvad børn ikke ved – har de ondt af.

Der skal mere fokus på børn som pårørende, og vi skal, som det har været tilfældet i Norge og Sverige siden 2010, gennem lovgivning sikre disse børn rettigheder, der kan være med til at forebygge mistrivsel og fremme udviklingen af velfungerende børn og unge, trods de udfordringer de oplever i deres familier.

Vi skal samarbejde mere på tværs af sektorer og udveksle erfaringer på området. Hvis arbejdet med børn som pårørende skal kvalificeres og hjælpen nå ud til de berørte, så skal vi samle vores viden på feltet. En viden som i dag ligger spredt i hver enkelt frivillige organisation og i forskellige offentlige myndigheder.

På denne baggrund har denne konference til formål, dels af at få etableret et godt grundlag for en kommende lovgivning på området, og dels drøfte behovet for oprettelse af regionale videncentre, hvor forældre og fagpersonale kan henvende sig og få vejledning.

Program, konference: Børn som pårørende
– Tirsdag d. 14. september 2021, Hotel Nyborg Strand

Formål
Målet er, at skærpe de fagprofessionelles viden om børn som pårørende, samt bidrage til at fremme yderligere initiativer og lovgivning på området.

Moderator: Tine Götzsche

Kl. 9.15
Registrering, kaffe og te

Kl. 10.00
Velkommen v. moderator Tine Götzsche

Kl. 10.05
Hvorfor skal vi interessere os for børn som pårørende, med et fokus på fysisk syge forældre og søskende

v. Preben Engelbrekt, direktør, Det Nationale Sorgcenter

Kl. 10.35
Børn som pårørende til psykisk syge forældre eller søskende,

v. Anne Thorup, Professor i børne- og ungedomspsykiatri

Kl. 11.00
Pause m. kaffe og frugt

Kl. 11.25
Hvem er det, vi taler om?

4 unge fortæller deres historier og fælles drøftelse om, hvordan fagprofessionelle bør møde dem

Kl. 12.35
Frokost og networking

Kl. 13.40
Man skal opdage og se børn

v. partiformand (F), MF og tidl. minister, Pia Olsen Dyhr

Kl. 14.05
Børn som pårørende som vigtigt indsatsområde

Hvilke tiltag ser man i regioner og kommuner i forhold til disse børn og familier?

Kl. 15.05
Kaffe og kage

Kl. 15.25
Vejen videre

v. Annette Due Madsen, stifter, Center for Familieudvikling og Per Bøge, Børne- og ungechef, Kræftens Bekæmpelse

Kl. 15.45
Afrunding ved moderator Tine Götzsche

Målgruppe

Konferencen henvender sig til dig, som møder børn som pårørende i dit arbejde – bl.a. sygeplejerskerer, socialrådgivere, lærere, behandlere, terapeuter, psykologer, pædagoger, socialpædagoger og præster. 

Tilmeldingsfrist

Frist for tilmelding til konferencen er tirsdag den 31. august. Vær dog opmærksom på, at vi kan lukke for tilmeldingen før den 31. august, såfremt billetterne bliver udsolgt.

Særligt i forhold til COVID-19

Vi planlægger at gennemføre konferencen med fysisk fremmøde. Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger tæt og vil informere deltagerne, såfremt COVID-19 får indflydelse på konferencen.

Madpræferencer og allergier

Har du allergier eller øvrige madpræferencer, som vi bør tage højde for, bedes du informere os om dette på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.

Kontakt os

Har du spørgsmål til den konkrete konference eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.

Konferencearrangører:

Med støtte fra: