Kursus 1 – Grundkursus i sorg og samtalen om sorg med ældre

Grundkursus i sorg og samtalen om sorg med ældre

Målgruppe

Kurset er målrettet offentligt ansatte i kommuner eller regioner, der møder ældre borgere i sorg f.eks. i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg hos ældre (ifølge lov om Social Service) eller ansatte, der på anden vis varetager sorgstøttesamtaler med ældre borgere, der har mistet eller er pårørende til et alvorligt sygt familiemedlem. Faggrupperne kan spænde bredt og er f.eks. målrettet sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, diætister, ergoterapeuter, pædagoger m.fl.

Deltagerantal: 15-30 deltagere.

Kursets formål

Formålet med modulet er at styrke de offentligt ansatte i mødet og samtalen med ældre borgere, der har mistet en nærtstående eller er pårørende til et alvorligt sygt familiemedlem. Nogle af disse ældre borgere har behov for ekstra støtte og hjælp i sorgen. Her spiller fx den forebyggende medarbejder eller hjemmehjælper en afgørende rolle. Deltagerne vil gennem undervisning, refleksion og praktiske øvelser opnå indsigt i begrebet sorg og ventesorg samt de udfordringer, der er forbundet i arbejdet med ældre borgere, samt hvad man med fordel kan være opmærksom på som støtteperson

Kursets indhold

Første kursusmodul er et pionerforløb og deltagerne vil derfor have mulighed for at bidrage med feedback på forløbet.

Kurset er for de deltagere, der ønsker viden om basal sorgteori og -reaktioner og basale samtaleteknikker tæt på egen praksis. Formålet er at styrke deltagernes viden om og mulighed for at identificere og støtte ældre borgere, der har mistet en nærtstående eller som er pårørende til et sygt familiemedlem. Kurset faciliteres af konsulenter og psykologer fra Det Nationale Sorgcenter. Kurset følges op med ½ dag (digitalt) ca. tre måneder efter. Der er begrænset plads og tilmeldingen sker ved først til mølle.

Kurset gennemgår følgende emner:

  • Begreberne naturlige og komplicerede sorgreaktioner
  • Risikofaktorer for udvikling af komplicerede sorgreaktioner
  • Beskyttende faktorer
  • Rammer og indhold for sorgstøttesamtalen
  • Samtaletræning og øvelser i at rådgive og vejlede om sorg 
  • Sorgstøttetilbud i landets regioner og kommuner

Undervisere

Undervisningen varetages af psykologer og konsulenter inden for sorgområdet med solid viden og undervisningserfaring.

Alle undervisere er ansat i Det Nationale Sorgcenter, og det betyder, at du altid vil møde undervisere, som er opdateret på nyeste viden inden for sorgområdet, og som er vant til at omsætte teori til praksis.

Hvor og hvornår afholdes kurset
Kurset er opbygget ud fra 1 hel fysisk kursusdag og ½ digital opfølgningsdag ca. tre måneder senere.
Kurset afholdes i Det Nationale Sorgcenter, Amagerbrogade 150 1. sal, 2300 København s.

Kurset afholdes fysisk d. 22. april 9:00-15:00.
Digital opfølgning foregår d. 17. juni. 9:00-12:00.

Forplejning
Dag 1 er inkl. kaffe, thé og vand hele dagen, frugt om formiddagen, sandwich til frokost og kage om eftermiddagen. Opfølgningsdagen er digital og derfor uden forplejning

Tilmelding
Der er begrænsede antal af pladser. Tilmeldingen sker ved først til mølle.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Ditte Priebe Jønsson, dpj@sorgcenter.dk, hvis du vil vide mere om kurset og hvordan du eller din organisation sammensætte et kursusforløb, der er tilpasset netop jeres behov.

Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete kursus eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.