Lær at lede samtalegrupper (aflyst)

Du får viden om grupper og gruppedynamikker og kompetencer i dannelse og ledelse af grupper, der har fokus på rådgivning og støtte. Desuden færdigheder til at håndtere gruppedeltagernes reaktioner og behov i en belastet situation.  

På kurset arbejdes der progressivt med læring, formidling og anvendelse i praksis, hvor specielt samtale i grupper trænes med eksperter inden for gruppeforløb. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes faglige og personlige erfaringer, og der arbejdes med egen forforståelse i et sensitivt læringsrum.  

Tid & sted

Efteruddannelsen er planlagt over 3 kursusdage:

 • 2 dages online undervisning henholdsvis tirsdag den 21. september og tirsdag den 28. september kl. 9-12. Online undervisningen optages, så de kan tilgås senere som webinarer
 • 1 fremmødedag med samtaletræning.  

Vi opretter kurset ved minimum 10 deltagere pr. fremmødedag. Hvis der er deltagere nok vil fremmødedagen afholdes både i Jylland (Kolding) og på Sjælland (København). Man deltager således kun i én dag, men kan vælge geografi: 

Fremmødedag i København 
Tid: Mandag den 11. oktober 2021 kl. 9-15.
Sted: Det Nationale Sorgcenter / Børn, Unge & Sorg, Kejsergade 2, 1155 København K.

Fremmødedag i Kolding 
Tid: Onsdag den 13.oktober i Kolding kl. 10-16.
Sted: TUBA, Ny Vestergade 3, 3. sal, 6000 Kolding V. 

Bemærk:
I tilfælde af at Dag 3 (fremmødedagen) ikke kan afholdes fysisk, som følge af COVID-19 situationen på det pågældende tidspunkt, vil fremmødedagen afvikles som webinar i stedet. 

Program for fremmødedagen – træning i gruppedannelser og -samtaler.

Cases og træningsøvelser 
Dagen vil overordnet have fokus på træning i forhold til dannelse af grupper, facilitering og samtaler i grupper. Træningen i gruppedynamikker og gruppesamtaler foregår med udgangspunkt i egne cases.  

Der indledes med øvelser for et godt gruppeforløb:
Hvordan sættes en dagsorden, hvordan skabes rammer med ro, nærvær, fokus på eventuelle belastninger, og temaer for psykoedukation. 

Der gives eksempler på spørgsmål typer; indledning, drøftelse, konfliktløsende, og afslutning af gruppesamtalen.
Øvelser i forhold til facilitering af grupper med konflikter. Hvordan sikres at alle kommer til orde, og at man kommer igennem dagsordenen. Hvordan arbejdes der med specielt belastede gruppemedlemmer, der let fylder for meget i gruppen. 

I øvelserne arbejdes der med rådgivning og støtte i forhold til terapi, og der arbejdes med refleksion og feedback. 

På kurset arbejdes der progressivt med læring, formidling og anvendelse i praksis, hvor specielt samtale i grupper trænes med eksperter inden for gruppeforløb. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes faglige og personlige erfaringer, og der arbejdes med egen forforståelse i et sensitivt læringsrum.  

Målgruppe

Kurset henvender sig til professionelle, som interesserer sig for dannelse og ledelse af samtalegrupper, herunder opstart og facilitering. Kurset henvender sig således til bl.a. sygeplejerskerer, socialrådgivere, lærere, behandlere, terapeuter, psykologer, pædagoger, socialpædagoger og præster. 

Pris

DKK 2.800,00 ekskl. moms pr. deltager.

Læringsmål

Målet er, at deltageren gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår følgende læringsmål, formuleret som viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
 • har viden om dannelse af – og visitation til – samtalegrupper, gruppedynamik og –proces/faser.
 • har forståelse for at sondre mellem rådgivning/støtte og terapi i samtalegrupper. 
 • har viden og forståelse for det unikke ved samtalegrupper kontra individuelle samtaler. 
 • har viden om og forståelse for den kompleksitet der er indlejret i kommunikationen i gruppen, og hvordan man faciliterer en dialog og samvær i gruppen som er hjælpsomt for gruppedeltagerne.  

Færdigheder
 • kan etablere en gruppe; fremme dialog og tryghed i gruppen. 
 • kan mestre gruppelederens rolle, herunder udfordringer, og hvordan man kan bringe sig selv i spil.
 • kan anvende, begrunde og formidle teorier og metoder i relation til kommunikation i gruppesammenhænge – kommunikation og konflikthåndtering. 

Kompetencer
 • kan håndtere den kompleksitet der knytter sig til mennesker i belastede situationer og i gruppesammenhænge, og søge sparring/supervision ved behov. 
 • kan håndtere kommunikationen mellem mennesker, og mestre konflikthåndtering og når det ikke lykkedes – antigruppe fænomener.  

Det faglige indhold på kurset vil have fokus på:

 • Teori om samtalegrupper; gruppedannelse, gruppedynamik, gruppeproces, gruppefaser, gruppekonflikt – og gruppelederens rolle og ansvar.
 • Hvordan etableres samtalegrupper med fokus på rådgivning og støtte. 
 • Støtte og rådgivning i grupper – rammesætning i forhold til terapi i grupper.
 • Kommunikation og konflikthåndtering.
 • Gruppelederens rolle og ansvar – træning i denne position. 
 • At passe på sig selv i arbejdet med mennesker i belastede situationer. 
Særligt i forhold til COVID-19

I tilfælde af at kursusforløbet eller enkelte kursusgange ikke kan afholdes med fysisk fremmøde som følge af COVID-19-situationen, vil det blive afviklet som webinar.

Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete kursus eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.

I samarbejde med: