Pårørendevejleder til børn og unge

Bliv pårørendevejleder

Møder du børn og unge med syge forældre eller søskende? Mangler du faglig viden til at vejlede forældre med børn, når der er sygdom i familien? Få flere handlemuligheder til at støtte børn og unge i familier med fysisk eller psykisk sygdom.

Uddannelsesforløbet henvender sig til sygeplejersker i psykiatri, kommune og sygehus, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere, pædagoger, socialpædagoger samt andre professionelle, der møder børn og unge som pårørende i deres praksis.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med VIA University College. Find link til tilmelding i bunden af siden.

Udbytte

 • Du professionaliserer opgaven at yde støtte, rådgive og vejlede
 • Du får kompetencer til at håndtere børns og unges reaktioner og behov, når en forælder eller søskende bliver alvorligt fysisk eller psykisk syg
 • Du kan vejlede forældre, så de får en bedre forståelse, anerkender og bliver i stand til at hjælpe deres børn.
 • Du får den nyeste viden om god praksis og træning med feedback på konkrete samtalemetoder 

Det faglige indhold

 • Rammesætning af området i forhold til relevante aktører og deres organisering. Inddragelse af private aktører og det frivillige arbejde – aktører og indhold.
 • At være vejleder/rådgiver; vejledningsteori
 • Udviklingspsykologi, børn og unge
 • Familier med alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, hverdagsliv og særlige behov
 • Forskning om børn og unge med alvorligt fysisk eller psykisk syge forældre/søskende
 • Sorg og krise, herunder naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge
 • Lovgivning, vejledninger og anbefalinger med relevans for området, herunder støttemuligheder
 • Individuelle samtale og familiesamtaler som indsatser
 • Samtaletræning
 • Udvikling af egen praksis gennem bl.a. konkrete prøvehandlinger
Tilmelding

Sted: Aarhus

Læs mere om uddannelsen og adgangskrav, find undervisningsdatoer og tilmeld dig på VIA University Colleges hjemmeside her.

Undervisningsform

Undervisningen på modulet er funderet i aktuel forskning samt relevant teori og god praksis. Formen er dialogorienteret, inddrager og kvalificerer dine og de øvrige deltageres erfaringer og fremmer refleksion. Tilgangen er anvendelsesorienteret, for at styrke at du som deltager vil kunne omsætte din nye viden og færdigheder til kompetencer der løfter din og arbejdspladsens praksis.

Undervisere

Undervisningen varetages af fagprofessionelle inden for sorgområdet med solid undervisningserfaring.
Alle undervisere er ansat i Det Nationale Sorgcenter, og det betyder, at du altid vil møde undervisere, som er opdateret på nyeste viden inden for sorgområdet, og som er vant til at omsætte teori til praksis.

Kontakt os

Har du spørgsmål til den konkrete uddannelse eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.