Sorg i familien – viden, praksis og virksomme interventioner

Sorg i familien – viden, praksis og virksomme interventioner

At miste en forælder eller søskende er en af de mest traumatiske oplevelser, et barn/teenager kan opleve. Familienetværket, som barnet/teenageren er afhængige af, er svækket og måske ikke i stand til at yde optimal støtte. Den tilbageværende forælder kan have svært ved at håndtere tabet, og det kan påvirke evnen til at kommunikere sensitivt og åbent om tanker og følelser med barnet/teenageren. Barnet/teenageren kan opleve en grundlæggende rystelse af tillid til sig selv og andre, og kan som følge af tabet være præget af magtesløshed, savn og utryghed.  

Det kan være svært for barnet/teenageren at forstå og udtrykke følelser, og han eller hun kan føle sig anderledes og alene, idet venner og det sociale netværk ikke altid ved, hvordan de kan hjælpe. Hvis netværket, og de nære omsorgspersoner, ikke formår at være nærværende og ressourcefulde voksne, kan oplevelsen af at føle sig anderledes og alene få negative konsekvenser for barnets/teenagerens videre udvikling, identitet og tilknytning til andre.  

Jeg har fået konkrete værktøjer/ideer til fremtidige samtaler med børn og unge, som har mistet

Tidligere kursist på ‘Sorg i familien’ i København, 2021

Som fagprofessionel er det afgørende at kunne understøtte og tilbyde kvalificeret hjælp til familier, som oplever voldsomme livsomstændigheder. Formålet med kursusforløbet er, at du med afsæt i forskning, praksiserfaringer og elementer fra evidensbaserede behandlingsindsatser tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at understøtte familiernes evne til at håndtere et dødsfald på den mest hensigtsmæssige måde. Ved at understøtte familien, og ikke kun barnet, er du med til at sikre, at sorg i forbindelse med tabet af en forælder eller søskende ikke får afgørende negativ betydning for barnets/teenagerens videre udvikling og funktionsniveau.  

For at kunne arbejde med ovenstående, vil du i forbindelse med kursusforløbet blive præsenteret for centrale sorginterventioner fra Irvin Sandlers Family Bereavement Program, Poul Boelens Griefhelp samt Børn, Unge & Sorgs eget interventionsprogram, Sorgterapi.  

Temaer på kurset

 • Forståelsesmodeller vedrørende sorg  
 • Psykoedukation målrettet familier, der oplever voldsomme livsforandringer  
 • Teoretisk og erfaringsbaseret viden, herunder tegn på belastningsreaktioner samt risiko- og beskyttende faktorer i familien 
 • Træning i evidensbaserede interventioner 
 • Viden om integration af nye interventionsmetoder  
 • Værktøjer til at hjælpe barnet/teenageren/forælderen i at understøtte egen evne til at håndtere sorgen 

Målgruppe

Kurset er primært målrettet psykologer, psykoterapeuter, familiebehandlere og -rådgivere.

Formål med kurset

Med afsæt i forskning, praksiserfaringer og elementer fra evidensbaserede behandlingsindsatser tilegner kursisterne sig viden, færdigheder og kompetencer til at understøtte familiernes evne til at håndtere et dødsfald på den mest hensigtsmæssige måde. Kursisterne får i den forbindelse fået indblik i centrale sorginterventioner fra Irvin Sandlers Family Bereavement Program, Poul Boelens Griefhelp, samt Børn, Unge & Sorgs eget interventionsprogram, Sorgterapi. Ydermere tilegner kursisten sig viden om: 

 • Forståelsesmodeller vedrørende sorg 
 • Betydningen af forældrenes coping i forbindelse med tab 
 • Sorgprocesser, herunder tegn på belastningsreaktion, traumatisering og sorgreaktioner 
 • Børn og unges reaktionsmønstre i forbindelse med voldsomme livsforandringer 
 • Interventionsmuligheder med afsæt i evidensbaserede behandlingsprogrammer 

Undervisningsform

Læringsmålene for kurset opfyldes ved, at vi introducerer, demonstrerer og afprøver det lærte. Dette sker blandt andet løbende via øvelser.  

Det Nationale Sorgcenter har i forbindelse med andre kurser og uddannelsesforløb gode erfaringer med e-læring som en del af et kursusforløb. Ved hjælp af videoer, podcasts, billeder med speak og refleksionsopgaver tilgodeser e-læring kursisternes forskellige læringsstile. E-læringsforløbet vil indeholde mindre tests, som skal gennemføres for at fortsætte kurset.

Det Nationale Sorgcenter har via en e-læringsplatform, der er GDPR-sikret, mulighed for at registrere kursisternes gennemførelse af den første kursusdag før mulighed for opstart på kursusdag 2.   

Undervisere

Thomas Sønderby Boesen kommer med en baggrund som autoriseret psykolog og specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

Tanja Gjerlev Andersen er autoriseret psykolog, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri og specialist i klinisk børnepsykologi.

Tanja og Thomas er begge ansat i Det Nationale Sorgcenter, hvor de bl.a. varetager behandling af børn og unge, der har mistet eller er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. De har endvidere begge solid undervisererfaring og er vant til at undervise en bred skare af omsorgs- og sundhedsprofessionelle.

Fantastiske og inspirerende undervisere...

Tidligere kursist på ‘Sorg i familien’ i København, 2021

Du vil derfor møde undervisere, som:

 • Har solid praksiserfaring i arbejdet med familier, som oplever voldsomme livsomstændigheder 
 • Arbejder med individuelle og gruppebaserede behandlingssamtaler med pårørende og efterladte børn/teenagere og deres familier 
 • Er opdaterede på nyeste viden inden for sorg og sorgreaktioner 
 • Har solid undervisererfaring 
 • Mestrer at omsætte teori til praksis 
Tid og varighed

Kurset afvikles over to kursusdage.

Kursusdag 1: E-læring – åben i perioden 10. januar 2022 – 1. februar 2022.

Kursusdag 2: Fremmødedag i Aarhus d. 2. februar 2022 kl. 10.00-17.00 

Varighed i alt 12 timer.

Kursusdag 1 skal gennemføres i perioden 10. januar 202 – 1. februar 2022 og være afsluttet inden deltagelse på kursusdag 2. 

Tilmelding og pris

Prisen for kurset er 2.500 ekskl. moms og inkl. croissant, frugt, kaffe/the samt frokost på fremmødedagen.

Frist for tilmelding er 3. januar 2022. Vi kan lukke for tilmeldingen før den 3. januar, hvis kurset bliver fyldt op.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis, hvis fraværet ikke overstiger 10% af det godkendte timeantal. Hvis kursisten er forhindret i fuldt fremmøde, udstedes et deltagerbevis med reduceret timeantal. 

Skal vi opkvalificere jeres kommune?

Hvis I som kommune ønsker at opkvalificere en medarbejdergruppe, eller I er flere kommuner, som ønsker at gå sammen, så kommer vi gerne ud og afholder kurset lokalt hos jer. Kontakt os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk for at høre mere.

Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete kursus eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.