Specialuddannelse i sorg og sorggruppeledelse for præster

Specialuddannelse i sorg og sorggruppeledelse for præster

Sorgområdet er karakteriseret ved, at mange forskellige fagligheder har bidraget til forståelsen af feltet. På denne specialuddannelse, der udbydes i et samarbejde mellem Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter og Det Nationale Sorgcenter vil vi se nærmere på, hvordan teologien hhv. spejler og bryder med disse fags nyeste forskningsbaserede viden.

Find link til tilmelding i bunden af siden.

Kirken har en lang tradition for at møde mennesker, som er i sorg over at have mistet en nærtstående – og mødet med sørgende indtager stadig en væsentlig plads i de fleste præsters dagligdag. Både i forbindelse med bisættelser og begravelser, men også ved efterfølgende individuelle samtaler og ikke mindst i sorggrupperegi. Når det kommer til sorgen over døden, har man i den teologiske tradition imidlertid mest beskæftiget sig med sorgens årsag, nemlig døden. Selve sorgen har der kun været få systematiske teologiske overvejelser over. 

Uddannelsen er bygget op om en række centrale temaer, som kan inddrages direkte i den daglige praksis i forbindelse med både individuelle sjælesorgssamtaler og ikke mindst i sorggruppesammenhæng. 

Vi vil på uddannelsen blandt andet beskæftige os med:

  • Sorgen som eksistentiel grænseerfaring
  • Teologiske perspektiver på sorg før og nu
  • Psykologiske sorgteorier
  • Sorgkultur
  • Sorgen i relation til krop og sprog
  • Ledelse af sorggrupper

Undervisningen på uddannelsen vil veksle mellem oplæg og praktiske øvelser. 

Undervisere fra Det Nationale Sorgcenter

Allan Køster
Allan Køster
ph.d. og seniorforsker ved Det Nationale Sorgcenter
Om uddannelsen

Dato: 2. maj – 6. maj 2022

Målgruppe: Præster

Ansøgningsfrist: 2. februar 2022

Kursustype: Eksternatkurser

Kursussted: Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter København, Farvergade 27F, 2. sal, 1463 København K.

Tilmelding

Læs mere og tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist: den 2. februar 2022.

Kontakt os

Har du spørgsmål til den konkrete uddannelse eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.

I samarbejde med: