Ventesorg

Kursus i ventesorg

I takt med at behandling af en lang række sygdomme er blevet mere effektiv, oplever flere mennesker at leve længere tid med alvorlig, kronisk og/eller livstruende sygdomme. Disse patienter kan derfor leve i længere tid med selv alvorlige tilstande, hvilket på den ene side giver dem mere tid med deres kære. Men på den anden side kan langstrakte, alvorlige tilstande belaste både patienterne selv og deres pårørende. De pårørende kan opleve en tilstand af det, der kaldes ‘ventesorg’, fordi den længere levetid ofte er forbundet med en høj grad af uvished, angst og bekymring i forhold til, hvornår døden indtræffer, og hvor længe patienten vil lide.

Målgruppe

Undervisningen er primært målrettet psykolog- og sundhedsfagligt personale, som møder pårørende, der lever i en tilstand af fortløbende tab og afsked før et ventet/forestående dødsfald eller tab i forbindelse med en alvorlig, kronisk og/eller livstruende sygdom. Det kan dreje sig om pårørende til eksempelvis terminalt syge, demensramte og/eller familiemedlemmer til alvorligt syge og ældre mennesker, hvis funktionsniveau markant ændres og/eller, hvor der er usikkerhed om varigheden og udsigterne for patientens tilstand.

Kursets formål

Formålet med oplæggene om ’ventesorg’ er at øge deltagernes indsigt i fænomenet ’ventesorg’, og hvad der er på spil i mødet med pårørende i ventesorg – både hos den pårørende selv, men også hos den som støtter, rådgiver eller behandler. Deltagerne vil opnå en bredere forståelse af begrebet ’ventesorg’, hvilke dilemmaer og udfordringer der er forbundet hermed i det kliniske arbejde, samt hvad man med fordel kan være opmærksom på som støtteperson.

Kursets indhold

Kurset tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Hvad er ’ventesorg’?
  • Hvordan hænger begrebet ’ventesorg’ sammen med forskellige sorgopfattelser?
  • Hvad er sammenhængen mellem ’ventesorg’ og sorg efter et dødsfald, herunder hvad risikoen er for at udvikle komplicerede sorgreaktioner?
  • Hvem er i særlig risiko for at opleve en markant funktionsnedsættende form for ’ventesorg’?
  • Hvordan opdager man ’ventesorg’ som støtteperson, rådgiver eller behandler?
  • Hvad kan man med fordel være opmærksom på som støtteperson, rådgiver eller behandler, når man møder ’ventesorg’?

Ovenstående spørgsmål vil blive adresseret i et teoribaseret oplæg, og undervejs vil deltagerne blive inviteret til at reflektere individuelt og med kolleger over deres kliniske erfaringer med ‘ventesorg’. Undervisningen vil i den forbindelse inddrage deltagernes egne cases som oplæg til praksisnær sparring og supervision.

Oplægsholder

Annemarie Dencker
Programleder for pårørendeområdet Annemarie Dencker
Annemarie er uddannet cand. mag. i pædagogik og antropologi (1997), ph.d. i sundhedskommunikation (2018) og systemisk og narrativ supervisor (2009). Desuden er Annemarie uddannet i psykoterapi og forandringsprocesser (2019). Annemarie har tidligere været ansat i Kræftens Bekæmpelse i 16 år, blandt andet med fokus på børn som pårørende hospitaler og social ulighed i kommunikation om kræft. Desuden har hun været tilknyttet Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet i en femårig periode som henholdsvis ph.d.-stipendiat og efterfølgende i ansættelse som postdoc.

Bemærk, at kurset gennemføres ved minimum 10 deltagere.

Temadage om ‘ventesorg’

Det Nationale Sorgcenter tilbyder også temadage om ventesorg.

Hvis I som arbejdsplads ønsker at opkvalificere en medarbejdergruppe, så kommer vi gerne ud og afholder kurset lokalt hos jer. Kontakt os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk for at høre mere.

Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete webinar eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.