Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Velkommen ved TrygFonden ved Trine Heidemann

  • Sorgcenter
  • > Velkommen ved TrygFonden ved Trine Heidemann
Velkommen ved TrygFonden ved underdirektør Trine Heidemann

Godmorgen og velkommen til Sorgkonference 2018. Jeg har glædet mig meget til i dag, hvor TrygFonden sammen med Det Nationale Sorgcenter og ikke mindst alle jer, får mulighed for at sætte fokus på arbejdet med sorgbehandling.

I TrygFonden arbejder vi for et samfund, hvor flere får mulighed for at realisere deres potentialer og at deltage aktivt i samfundslivet. Derfor arbejder vi også for, at danskernes mentale sundhed styrkes og for et samfund, hvor flere er i stand til at håndtere oplevelser med mental mistrivsel og sygdom hos sig selv og i familie og netværk.

TrygFonden indgik sidste år et partnerskab og samarbejde med Det Nationale Sorgcenter om at gøre livet lettere for efterladte i Danmark.  For os er sorgområdet og samarbejdet med Det Nationale Sorgcenter en naturlig del af arbejdet med at fremme netop mental sundhed i Danmark. Den demografiske udvikling i Danmark betyder, at antallet af årlige dødsfald vil vokse med 25 pct. over de næste 25 år. Langt flere danskere vil altså over de næste to årtier få sygdom og død tæt ind på livet i deres nærmeste familie. Det skal vi kunne håndtere.

Samarbejdet koncentrerer sig om to områder. Dels en styrkelse af den frivillige indsats til direkte gavn for alle voksne efterladte i Danmark. De får nemlig fra årsskiftet en landsdækkende Sorglinje, som de hver dag kan kontakte for støtte og genkendelse, når sorgens svære tanker og følelser trænger sig på. Det kan have stor betydning for efterladte at tale med en ligesindet og Sorglinjen bemandes derfor af voksne efterladte efter tab af børn, søskende, partnere eller forældre.

Vi samarbejder også om et helt nyt tiltag for unge, der efter tab af én eller begge forældre, står alene tilbage uden voksenstøtte i deres liv. De får nu mulighed for i en periode at støtte og læne sig op af en såkaldt  ’fortrolig voksen’, der selv har oplevet at miste i ungdommen.  

Det andet ben i samarbejdet er til den store gruppe efterladte, som har brug for mere og andet end støtte fra netværk og frivillige. Omkring 10 procent af alle efterladte, årligt omkring 20.000 mennesker, får komplicerede sorgreaktioner og får derfor brug for professionel behandling.

Partnerskabet er derfor også en markant investering i indsamling og formidling af viden om komplicerede sorgreaktioner til lige netop jer, der er mødt op i dag og til alle jeres kollegaer rundt omkring i hele landet, som spiller en nøglerolle i tilværelsen for mennesker, hvis liv risikerer at blive ødelagt af sorg.

Det er vigtigt, at udbrede virksomme indsatser og erfaringer, og derfor arbejder vi også på at etablere faglige netværk for sorgområdets aktører i hele landet. Udover de spændende indlæg, I skal høre i dag, så er konferencen her også en invitation til jer alle om at engagere og involvere jer i de faglige netværk, som vi nu etablerer, og som skal sikre deling af ny viden og erfaringer på tværs af landet. Jeg håber, at rigtigt mange af jer vil være med!

TrygFonden vil sammen med Det Nationale Sorgcenter – og mange andre gode kræfter på sorgområdet – arbejde for at sikre, at vi fremover griber flere efterladte, inden sorgen ødelægger livet. Der er brug for en ny og stærkere dagsorden på sorgområdet i Danmark. Både fagligt og kulturelt.

Efterladte i hele Danmark skal i fremtiden opleve, at deres sorg og tab får en mere legitim og naturlig plads i deres liv. Og den gruppe af efterladte, der oplever, at tilværelsen invalideres af sorg, skal have både tidligere og mere kvalificeret professionel hjælp. Jeg er derfor utrolig glad for at se ud på en fyldt sal – for I spiller en helt afgørende rolle i den ambition!

Så tak fordi I investerer tid og interesse i sammen med os at bruge en dag på at sætte de efterladte allerøverst på dagsordenen. 

Jeg ønsker jer alle en god konference. 

Læs mere om partnerskabet mellem TrygFonden og Det Nationale Sorgcenter HER

Læs mere om TrygFonden HER