Viden om sorg

Sorg efter dødsfald

Hvordan sorg opleves og kommer til udtryk kan være meget forskelligt fra person til person. Der er tale om en kombination af fysiologiske, sociale, følelsesmæssige, adfærdsmæssige, kognitive, og eksistentielle reaktioner.

Sorg er en naturlig psykisk og fysisk reaktion, der opstår efter at have mistet en nærtstående person.  Selv om sorg kan opleves pinefuld og overvældende, især i den akutte fase lige efter tabte, er den som oftest en helende og nødvendig del af tilpasningsprocessen til livet uden den, man har mistet.

Eksempler på sorgreaktioner

FØLELSESMÆSSIGE • Chok • Fortvivlelse • Glædeløshed • Vrede • Skyld • Modløshed • Ensomhed • Savn og længsel  

FYSISKE • Søvnforstyrrelser • Ændret appetit • Anspændthed • Træthed • Infektioner • Hovedpine • Mavepine og kvalme

ADFÆRDSMÆSSIGE • Grådlabilitet • Uro • Hyperaktivitet • Aggression • Indadvendthed • Misbrugsadfærd • Undgåelse af steder og personer der minder om tabet • Ritualer

SOCIALE • Øget behov for støtte • Øget Sensitivitet • Øget irritabilitet • Isolation • Stopper aktiviteter • Oplever at ingen forstår

TANKEMÆSSIGE • Hukommelses- og koncentrationsbesvær • Forvirring • Grubleri • Uvirkelighedsfornemmelse • Tvivl • Optaget af afdøde og døden • Bekymringer om fremtiden • Selvmordstanker

EKSISTENTIELLE • Alenehed • Svært ved at se en mening med livet • Tanker omkring livets grundvilkår • Identitetsforvirring • At have mistet noget af sig selv • Religiøs eller spirituel krise

Naturlige sorgforløb

Størstedelen af efterladte (ca. 80%) oplever et naturligt og helende sorgforløb. I et naturligt og helende sorgforløb udvikler sorgen sig over tid, og munder ud i, at man accepterer tabet og tabet vil integreres i de efterladtes liv. Sorgreaktionerne kan være stærke i den akutte tid omkring dødsfaldet, men aftager som regel med tiden. Man formår at acceptere, forstå, og tilpasse sig tabet. Sorgen forsvinder ikke helt, men man lærer at leve med den. 

Komplicerede sorgforløb

I komplicerede sorgforløb, aftager sorgreaktioner ikke, men forbliver intense og invaliderende. Den efterladte fastlåses i sorgen.  Det sker for ca. 10 – 20% af voksne efterladte. I nogle tilfælde udvikles symptomer på depression, PTSD, angst lidelser, fysiske lidelser og/eller forlænget sorglidelse, som kan vare ved i årevis. Det kalder man komplicerede sorgreaktioner.

Litteratur:

Naturlige sorgforløb

Bonanno, G. A., & Malgaroli, M. (2020). Trajectories of grief: Comparing symptoms from the DSM‐5 and ICD‐11 diagnoses. Depression and Anxiety, 37(1), 17–25. https://doi.org/10.1002/da.22902

Lenferink, L. I. M., Nickerson, A., Keijser, J., Smid, G. E., & Boelen, P. A. (2020). Trajectories of grief, depression, and posttraumatic stress in disaster‐bereaved people. Depression and Anxiety, 37(1), 35–44. https://doi.org/10.1002/da.22850

Nielsen, Mette Kjærgaard, Carlsen, A. H., Neergaard, M. A., Bidstrup, P. E., & Guldin, M.-B. (2019). Looking beyond the mean in grief trajectories: A prospective, population-based cohort study. Social Science & Medicine, 232, 460–469. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.10.007

Komplicerede sorgforløb

Bonanno, G. A., Boerner, K., & Wortman, C. B. (2008). Trajectories of grieving. In M. S. Stroebe, R. O. Hansson, H. Schut, & W. Stroebe (Eds.), Handbook of bereavement research and practice: Advances in theory and intervention. (pp. 287–307). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/14498-014

Larsen, L., Lauritzen, L., & O’Connor, M. (2018). Kompliceret sorg og vedvarende sorglidelse: Begrebsmæssig adskillelse og sammenhæng. Psyke & Logos, 1, 15–23.

Lenferink, L. I. M., Nickerson, A., Keijser, J., Smid, G. E., & Boelen, P. A. (2020). Trajectories of grief, depression, and posttraumatic stress in disaster‐bereaved people. Depression and Anxiety, 37(1), 35–44. https://doi.org/10.1002/da.22850

Onrust, S. A., & Cuijpers, P. (2006). Mood and anxiety disorders in widowhood: A systematic review. Aging & Mental Health, 10(4), 327–334. https://doi.org/10.1080/13607860600638529

Shear, M. K. (2015). Complicated Grief. New England Journal of Medicine, 372(2), 153–160. https://doi.org/10.1056/NEJMcp1315618

Zisook, S., Iglewicz, A., Avanzino, J., Maglione, J., Glorioso, D., Zetumer, S., Seay, K., Vahia, I., Young, I., Lebowitz, B., Pies, R., Reynolds, C., Simon, N., & Shear, M. K. (2014). Bereavement: Course, Consequences, and Care. Current Psychiatry Reports, 16(10), 482. https://doi.org/10.1007/s11920-014-0482-8

Brug for hjælp?