Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Vision for kompetencecenter

Hvorfor et kompetencecenter?

Formål

Kompetencecenter for sorg skal sikre, at mennesker, der arbejder med sorg i Danmark, får viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forebygge, identificere og behandle kompliceret sorg.

Vision

Kompetencecenter for sorg skal være førende nationalt og internationalt i at udvikle kurser og uddannelser af høj kvalitet inden for sorg. Uddannelserne skal udvikles i stærke partnerskaber med relevante organisationer og institutioner.

Et stærkt kompetencecenter

De overordnede mål med kompetencecenteret er at:

 • Indsamle, udbrede og forankre forskningsbaseret og praksisnær viden blandt mennesker der arbejder med sorg.
 • De professionelle opnår pædagogiske kompetencer til at videreformidle deres viden til kolleger, både mono og tværfagligt (train-the-trainer)
 • Udvikle og sælge viden, færdigheder og kompetencer, der er er i overensstemmelse med behov, marked og efterspørgsel blandt faggrupper på sorgområdet.
 • De erhvervede kompetencer hos de professionelle ændrer og forbedrer praksis til gavn for borgere i sorg.

Uddannelser, kurser og temadage

Kompetencecentret udbyder uddannelser, kurser og temadage, der sikrer sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel med udgangspunkt i nyeste viden og forskning inden for sorgområdet.

Vi tilbyder følgende:

Uddannelser – og dele af uddannelser

 • Sorgrådgiveruddannelse
 • Specialuddannelsen i kræftsygepleje
 • Specialuddannelsen i intensiv sygepleje
 • Diplomuddannelse inden for emner som palliation og gruppemetoder

• Kurser

 • Ældre og sorg for forebyggelseskonsulenter
 • Skræddersyede kursusforløb udviklet arbejdspladsnært i tæt dialog med aftageren
 • Implementeringsforløb med parathedsanalyser og analyse af arbejdsgange

Temadage og oplæg på konferencer

 • Mono- eller tværfaglige temadage
 • Oplæg på nationale og internationale konferencer

E-læring og webinarer

 • E-læring og webinarer
 • Korte kurser med adgang til bagvedliggende litteratur og med indbygget test
 • E-læring kombineret med konfrontationsundervisning – blended learning

Download som PDF: Vision og mål for kompetencer